do początku   |   mapa serwisu   |   kontakt  Liturgia

XVI niedziela zwykła

 

 

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im powiedział: Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść: Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha!

 

 

____________________________________

 

BIERZMOWANIE

 

Bp Krzysztof Zadarko udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży z klas I ponadgimnazjalnych, była to piękna uroczystość całej naszej parafii. Kończy się już rok formacji przygotowującej do sakramentu bierzmowania młodzież z III klas gimnazjum... Odbyły sie spotkania, w których uczestniczyło 33 kandydatów z 38 zapisanych. (szczegóły w zakładce DUSZPASTERSTWO)

 

Zadbajcie o czyste serce na zakończenie roku szkolnego, a czasie wakacji pamiętajcie o Mszy św. niedzielnej, codziennej modlitwie i spowiedzi świętej. Dobrego wypoczynku !!!

 

 

 

_______________________________

 

WDZIĘCZNOŚĆ ZA DAR KANONIZACJI

 

W niedzielę w naszej świątyni odbył się koncert dziękczynny za dar kanonizacji naszego rodaka papieża Jana Pawła II. Gościliśmy chór SONATA z Okonka, który w zwięzły sposób przedstawił historię życia świętego w pieśniach i wierszach, w rozważaniach i przemówieniach św. Jana Pawła II. Nie mogło zabraknąć śpiewu Barki i Abba Ojcze... Artyści wykonali również wśród wielu utworów - Góralu , czy Ci nie żal. Wielkie dzieki za to żywe wspomnienie.

 

 

 

 

 

____________________________________

 

KANONIZACJA JANA XXIII I JANA PAWŁA II - RZYM 27.04.2014R.

 

     W dniach 24-29.04.2014 r. przedstawiciele wspólnot: parafii pw. św. Mikołaja z Wałcza oraz parafii pw. św. Michała Archanioła z Jastrowia wybrali się do Rzymu, by wziąć udział w kanonizacji papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Nasza podróż odbyła się jednym z piętnastu autokarów firmy Novum Travel z Więcborka. Łączna liczba pielgrzymów z Jastrowia i Wałcza wynosiła 53 osoby.

     W naszym autokarze (z numerem 3) wśród pielgrzymów było 2 kapłanów Ks. Antoni Badura oraz Ks. Hubert Smołkowicz, oraz dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej. Nasza pielgrzymka rozpoczęła się 24 kwietnia. Pierwszym miejscem zwiedzania była Wenecja. Już o godz. 8.00 wyruszyliśmy stateczkiem do tego pięknego miejsca położonego na wodzie. Z przystani wraz z innymi pielgrzymami wyruszyliśmy pieszo w stronę placu Świętego Marka. Ważnym punktem tego dnia była msza św. odprawiona w Bazylice św. Marka w dniu jego odpustu.

Kolejnym dniem pielgrzymowania był Rzym – mieliśmy okazję zwiedzić i pomodlić się przy grobach świętych Jana Pawła II i Jana XXIII w bazylice św. Piotra. Zwiedzić bazyliki: św. Jana na Lateranie i Santa Maria Maggiore oraz Sanktuarium MB Nieustającej Pomocy na Via Merulana.

     Kolejnego dnia uczestniczyliśmy we mszy św. kanonizacyjnej. Miejscem, gdzie udało nam się zgromadzić i uczestniczyć w tym wielkim wydarzeniu, był Plac Navona. Uroczystość poprzedzona litanią do wszystkich świętych,  rozpoczęła się o godz. 10:00. Na początku papież Franciszek, odczytał akt kanonizacji dwóch papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II. W czasie Mszy Świętej mogliśmy wraz z setkami tysięcy wiernych z całego świata dziękować Bogu za dar dwóch nowych świętych. Tego samego dnia zwiedziliśmy jeszcze Panteon, Plac Wenecki, następnie odbyliśmy spacer do Fontanny  di Trevi oraz Schodów Hiszpańskich. Po tym wzruszającym dniu wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu przez Asyż, gdzie razem z wieloma pielgrzymami z Polski uczciliśmy św. Franciszka i św. Klarę.

 

©BP

 

 

Na placu św. Piotra

 

 

Cała "ekipa" pielgrzymkowa na Placu św. Piotra

 

 

Plac Navona (w oczekiwaniu na Mszę św. kanonizacyjną)


 

Przed Fontanną di Trevi

 
© 2014 smjastrowie.pl | Tworzenie stron internetowych bezpłatnie.