Aktualności
Apel ks. Krzysztofa dotyczący kandydatów do bierzmowania

Młodzież z klasy 8 szkoły podstawowej i klasy 1 szkoły ponadpodstawowej proszona jest o wysłanie swoich danych kontaktowych:

 - imię,

 - nazwisko

 - klasa

na adres BIERZMOWANIEMICHALJASTROWIE@GMAIL.COM.
Po wysłaniu swoich danych ks. Krzysztof odeśle wiadomość

z linkiem do wirtualnych spotkań przygotowujących do bierzmowania w naszej parafii. 

 

W zakładce Duszpasterstwo/Bierzmowanie-zobowiązania, znajdują się  informacje dotyczące kandydatów do bierzmowania.


 

 
Prośba bp. Edwarda Dajczaka o podjęcie adoracji Najświętszego Sakramentu

Prezentujemy treść prośby bp. Edwarda Dajczaka

będącej następstwem sytuacji panującej 

w słupskim zakonie sióstr Klarysek. 

                         [Link do prośby bp. Edwarda Dajczaka]


 

 
Apel Biskupa Diecezjalnego w związku z wydarzeniami po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

W specjalnym apelu w związku z wydarzeniami

po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego

biskup koszalińsko-kołobrzeski apeluje

o modlitwę w intencji pojednania oraz o mądrość

i chęć poszukiwania prawdy dla wszystkich

uczestników trwającego sporu.

 

 

 

 

 

Siostry i Bracia Drodzy Diecezjanie,

 

Jestem poruszony tym co się dzieje w Polsce, na ulicach miast, między nami Polakami w minionych dniach w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, dlatego chciałbym wszystkich wiernych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej poprosić o szczególną wspólnotową oraz indywidualną modlitwę.

 

Zechciejmy jako diecezjanie stawać codziennie na modlitwie

w Godzinie Miłosierdzia, w godzinie śmierci Jezusa, o godz. 15:00 odmawiając koronkę do Bożego Miłosierdzia.

 

Szczególnie proszę o modlitwę w jutrzejszym dniu

(tj. 28.10.2020 r.). Jest to święto św. Judy Tadeusza, który patronuje wszystkim szczególnie trudnym sprawom.

Tego dnia w miejscu, w którym będziemy, odmówmy koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 oraz o godz. 21:37 różaniec.

Duszpasterzy proszę o to, aby świątynie były w tych godzinach otwarte.

 

Niech naszej modlitwie towarzyszą te szczególne intencje: 

o pojednanie w narodzie, za polityków wszystkich opcji politycznych, za rodziny spodziewające się dzieci, o poszanowanie wszelkiego życia, za rodziców, których dzieci umarły, za rodziców, którzy utracili swoje dzieci w dramatycznych okolicznościach, za rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne, o mądrość

i chęć poszukiwania prawdy dla wszystkich zabierających głos

w trwającym sporze.

 

Siostry i Bracia,

 

Pamiętajmy jednak, że nie toczymy, jak nauczał św. Paweł, „walki przeciw krwi

i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić się w dzień zły

i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże wśród wszelakiej modlitwy 

i błagania.

Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!” (Ef 6, 12-18a).

 

Św. Paweł w tym tekście przypomina nam, że chrześcijanin nigdy nie uważa za wroga drugiego człowieka, gdyż jego wrogowie to potęgi świata duchów, oczywiście zbuntowane przeciw Bogu i stąd wrogie człowiekowi.

 

Kochani, chcę podziękować Wam wszystkim za modlitwę i za świadectwo wiary, błogosławię Wam z całego serca oraz zapewniam o mojej modlitwie.

 

Bp Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski


 

 

 
Watykan: przez cały listopad każdy z nas będzie mógł uzyskać odpust dla zmarłych (szerzej)

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie

Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono-chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one zakazane.

 
Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii 

COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła  mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych.

Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:
 

a.- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze

i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo  zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca
 
b. - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
 
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki  miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
 
Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania  Sakramentu Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, że jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie "O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii", wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania

Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych,

2 listopada.
 
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/10/23/0545/01264.html#itast (KAI) / Watykan  [Link do dekretu]
 

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 23 października 2020
Wydawca: KAI; Red. Naczelny Marcin Przeciszewski 

 
DYSPENSA BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO

 W nawiązaniu do Komunikatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 

z dnia 16 października  2020  r.,  wobec  nowych  obostrzeń  sanitarnych  podczas 

zgromadzeń  religijnych, mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie

z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), niniejszym udzielam wienym dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 28 listopada 2020 r. 

[Link do dyspensy].


 

 
Fotogaleria prac konserwatorskich konfesjonałów

 

 

W zakładce

Renowacja zabytkowych elementów/Konserwacja konfesjonałów

zamieszczona jest fotogaleria.

Zdjęcia ukazują przebieg prac i ludzi związanych z działaniami dotyczącymi konserwacji konfesjonałów.

Widać jak było przed i po zabiegach konserwatorskich.

 

 

Zdjęcie jest linkiem do fotogalerii.

 

 

 


 

 
Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Nasze diecezjalne seminarium duchowne zaprasza młodych, którzy myślą 

o kapłaństwie, do przeżycia tzw. roku propedeutycznego.

Domu św. Jana Pawła II w Szczecinku, przez 9 miesięcy, razem

z kapłanami i innymi młodymi ludźmi, można pogłębić swoją wiarę oraz rozeznać lepiej swoje powołanie. 

Szczegóły na stronie seminarium duchownego w Koszalinie.

 

Prosimy też o zwrócenie uwagi na dwa filmiki powołaniowe.

Oto linki:

           http://www.wsdkoszalin.eu/article-250

 

           http://www.wsdkoszalin.eu/article-246

 

Bardzo serdecznie dziękuję.

 

Ks. Jarosław Kwiecień

Rektor


 

 
Konto ks. Andrzeja Wachowicza na Facebooku

Po lewej stronie, poniżej Menu znajduje się logo Facebooka

z logotypem „Znajdź nas na Facebooku” („Find Us on Facebook Badge”).

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie na konto ks. Andrzeja Wachowicza.


 

 
AUDYCJE ON-LINE -PARAFIA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

AUDYCJE NA ŻYWO NA Facebooku z parafii: 

 

 https://www.facebook.com/andrzej.wachowicz.7

 

Zapraszam na transmisję na żywo:


15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego


20:30 - RÓŻANIEC ŚWIĘTY


 

 
PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła

i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem

fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się

o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo”

(List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie

z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, 

w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych

i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego 

z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się

używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

                                                                 Kard. Mauro Piacenza

                                                                 Penitencjarz Większy

                                                                 Ks. Prał. Krzysztof Nykiel


 

 
1   2   3   4   następny  >>