Aktualności
Zdjęcia z Orszaku Trzech Króli

ZDJĘCIA z  Orszaku Trzech Króli. 

Kliknij [Link]

 

Orszak Trzech Króli w Jastrowiu na Koszalin.Gość

Kliknij [Link]


 

 
OGŁOSZENIE PASCHY I ŚWIĄT RUCHOMYCH - ANUNCJACJA

OBJAWIENIE PAŃSKIE:

 

OGŁOSZENIE PASCHY I ŚWIĄT RUCHOMYCH

 

ANUNCJACJA

 

Wiedzcie, bracia najdrożsi, że dzięki łaskawości Bożej,

tak, jak uradowaliśmy się z Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, tak też ogłaszamy wam radość Zmartwychwstania tegoż naszego Zbawiciela.

 

Dnia  26 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu.

 

Dnia  12 kwietnia  uroczystość  Paschy  Pana  naszego   Jezusa   Chrystusa 

z radością   celebrować   będziecie.

 

Dnia  24 maja  będzie  Wniebowstąpienie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Dnia  31 maja   –  Uroczystość  Zesłania  Ducha Świętego.

 

Dnia  11 czerwca  –  Uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

 

Dnia  29 listopada  – pierwsza niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa, któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

 

 

Ogłoszenie Paschy i świąt ruchomych pochodzi z czasów, kiedy wiedza

o  kalendarzu  i  przebiegu  poszczególnych  świąt  nie  była  powszechnie dostępna.   Dlatego   też   było   koniecznym   ogłoszenie   daty   Wielkanocy odpowiednio wcześniej, jako że wiele innych świąt roku liturgicznego zależy właśnie od tej daty. Liczba niedziel, które następują po Objawieniu Pańskim, data Środy Popielcowej i liczba niedziel, które następują po Zesłaniu Ducha Świętego, liczone są w zależności od daty Wielkanocy.

Chociaż kalendarze podają dziś datę Wielkanocy i innych świąt roku liturgicznego nawet

z wyprzedzeniem na wiele lat, anuncjacja w dniu Objawienia Pańskiego zachowuje wciąż swoją wartość. 

Jest przede wszystkim przypomnieniem o centralnym miejscu świąt paschalnych w roku liturgicznym oraz o wadze wielkich tajemnic wiary celebrowanych każdego roku.

Każdego roku w tekście anuncjacji należy umieścić właściwe daty Środy Popielcowej, Wielkanocy, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej oraz Pierwszej Niedzieli Adwentu.

Daty te znajdują się w zamieszczonej niżej tabeli.

 


 

 
Życzenia Bożonarodzeniowe

 

"Słowo - Chrystus przyszedł do swoich, a swoi Go nie przyjęli."          

                                                  (z Ewangelii)

 

Drodzy Parafianie, 

Niech Chrystus znajdzie w naszych sercach gorące przyjęcie.

Niech zamieszka w każdym z nas przez Eucharystię. 

Niech Chrystus wniesie do naszych serc nową wiarę, nadzieję i miłość. 

Bądźmy gorliwymi Apostołami Jego miłości szczególnie względem dzieci i młodzieży, względem naszej rodziny i najbliższych, względem naszych sąsiadów ale i nieznajomych.

                                                                                 Wasi Pasterze 


 

 
Krzyż Krucjaty

 

Krzyż Krucjaty wyzwolenia Człowieka w naszym kościele


 

 
Renowacja zabytkowych elementów w Kościele Parafialnym pw. św. Michała Achanioła - dofinansowanie ze środków UE - PROSPEKT ORGANOWY I BALUSTRADA CHÓRU MUZYCZNEGO

 

 

 

 

 

Tekst z empory.

W trakcie prac renowacyjnych...

 


 

 
Renowacja organów i balustrady muzycznej w Jastrowiu

Zagadka w Jastrowiu.

Trwają prace konserwatorskie w kościele pw. św. Michała Archanioła.

Więcej informacji po kliknięciu grafiki. 

 


 

 
KOMUNIKAT BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA

 


 

 
Dekret Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego


 

 
Krąg Biblijny

                                                                      Krąg Biblijny czym jest?

 

    Jest spotkaniem wszystkich 
    zainteresowanych  słuchaniem
    i czytaniem Słowa Bożego, 
    którzy nie czują się dość 
    przygotowani, by zgłębiać
    je samodzielnie.

 

   Zapraszamy również Ciebie!

 

     Więcej na [link]

  

 

 

 

 

 


 

 
CYTAT DNIA

Jezus zobaczył celnika [...].

Rzekł do niego:

«Pójdź za Mną!»

On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.  .

 

                                                                                                 [Łk 5, 27-28]


 

 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   następny  >>