Aktualności
LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z RACJI 25-LECIA SAKRY BISKUPIEJ BPA EDWARDA DAJCZAKA

Godzi się z tej okazji pokrótce odnowić w naszej pamięci historię Twojej posługi. Powołany do towarzyszenia Chrystusowi, zdobywszy staranne wykształcenie filozoficzne i teologiczne, 15 dnia miesiąca czerwca 1975 roku zostałeś wyświęcony na kapłana przez biskupa Wilhelma Plutę. Bardzo dobrze pojąłeś, że fundamentem apostolskiej gorliwości jest Boże życie w człowieku. Dlatego od początku swojej posługi ze szczególną troską zająłeś się katolickim wychowaniem młodzieży, po czym jako rektor kierowałeś formacją przyszłych kapłanów, jak również podjąłeś duchowe towarzyszenie rodzinom oraz nauczycielom.

 

Z zaangażowaniem nauczałeś w Wyższym Seminarium Duchownym, na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz w Diecezjalnym Studium Małżeństwa i Rodziny. Nie zaniedbałeś jednak innych posług wobec wiernych, oddając się duszpasterskiej aktywności w różnych miejscach i parafiach, a także kierując diecezjalną Caritas.

 

Zostawszy biskupem, dalej kierowałeś Wyższym Seminarium Duchownym, byłeś wikariuszem generalnym, jak również pełniłeś różnorakie posługi, szczególnie podejmując troskę o stałą formację katechetów i kapłanów. Ponadto, w Konferencji Episkopatu Polski skutecznie angażowałeś się w opiekę nad dziełami chrześcijańskiego miłosierdzia, instytutami życia konsekrowanego oraz w duszpasterstwo młodzieży. Godną docenienia i wielce znaczącą jest Twoja współpraca w nieustannym wspieraniu dzieła Nowej Ewangelizacji, szczególnie poprzez głoszenie rekolekcji dla młodych biorących udział w "Przystanku Jezus". Pielęgnując Swój charyzmat, uczysz samego siebie oraz nauczasz innych jak być w Chrystusie.

 

Któż jednak zdoła wyliczyć wszystko to, co wieloletnią troską pasterską, szczególnie jako biskup – zarządca spraw duchowych, uczyniłeś w Winnicy Pańskiej? Jedyny Bóg, znawca serc, który wie wszystko, niech obdarzy Cię słuszną nagrodą.

 

Na koniec, w jedności z biskupami, kapłanami, osobami konsekrowanymi i wszystkimi wiernymi, gorąco gratulujemy Tobie 25-lecia Twojego biskupstwa, a tym samym powierzamy Ciebie matczynej opiece Niepokalanej Dziewicy Maryi oraz życzymy obfitości Bożej łaski. Wreszcie, gratulacje te i życzenia potwierdzamy, udzielając z miłością Tobie, Czcigodny Bracie, Naszego Apostolskiego Błogosławieństwa, którym chcemy objąć także całą wspólnotę koszalińsko-kołobrzeską, jak i wszystkich, którzy będą uczestniczyć w tym radosnym jubileuszu. Prosimy nadto o modlitwę, abyśmy owocnie i wiernie pełnili posługę Piotrową.

 

Z Watykanu, XV dnia miesiąca grudnia 2014, drugiego roku mojego pontyfikatu.

 

Franciszek

 

Poniżej oryginał listu papieża: