Aktualności
06.04.2015 - LIST PASTERSKI BISKUPA EDWARDA DAJCZAKA NA PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Kochani Diecezjanie, Siostry i Bracia!

 

Minione dni Wielkiego Postu oraz Triduum Paschalnego stanowiły czas naszego duchowego pielgrzymowania: od podjęcia pokuty do odkrycia wyzwalającej mocy miłości Bożej, objawionej w znaku Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana; od dramatu apostolskich rozterek, zdrady i ucieczki spod krzyża do wydarzenia narodzin Kościoła świadectwa.

więcej
 
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE W NASZEJ PARAFII

06:00 – Msza Święta Rezurekcyjna.

 

10:00 – Msza Święta w Samborsku.

 

11:00 – Msza Święta w udzieleniem Sakramentu Chrztu Świętego.

 

12:30 – Msza Święta.

 

15:00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

17:00 – Msza Święta.

 
05.04.2015 - NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

W pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją często Wielkanocą, czyli Wielką Nocą, bowiem cud zmartwychwstania Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie. Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego słusznie noc tego cudu nazywamy wielką.
 

więcej
 
WIELKA SOBOTA W NASZEJ PARAFII

08:00 – 18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.

 

08:00 – 10:00 – Spowiedź Święta.

 

Poświęcenie pokarmów /ministranci będą zbierali ofiary na dofinansowanie im wakacji/:

- 10:45 – na Zagórzu;

- 11:00 – w Samborsku;

- 11:00 – w kościele parafialnym;

- 12:00 – w kościele parafialnym;

- 13:00 – w kościele parafialnym.

 

15:00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

18:00 – Wigilia Paschalna.

 

Po Liturgii Wigilii Paschalnej Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim oraz Spowiedź Święta do 22:00.

 
04.04.2015 - WIELKA SOBOTA

Wielka Sobota nie jest tak bogata w treść ewangeliczną i dogmatyczną, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia. Wśród tych sprawiedliwych dusz były dusze Adama, Ewy, Abla, Noego, Abrahama, patriarchów i proroków, Samuela, Mojżesza, Dawida, Anny i Joachima - rodziców Matki Bożej, Józefa - ojca Jezusa, Jana Chrzciciela i wielu innych.

więcej
 
WIELKI PIĄTEK W NASZEJ PARAFII

08:00 – 18:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy.

 

09:00 – Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem.

 

15:00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

 

16:00 – 17:30 – Spowiedź Święta.

 

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej.

 

Po Liturgii Męki Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego i czuwanie oraz Spowiedź Święta do 22:00.

 

21:00 – 22:00 – Czuwanie przy Grobie Pańskim kandydatów przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

Obowiązuje post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i tylko trzy posiłki w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby pełnoletnie aż do sześćdziesiątego roku życia nie mają dyspensy; zachęca się także pozostałych, zwłaszcza młodzież do zachowania tego postu. Można go rozciągnąć na Wielką Sobotę.

 
03.04.2015 - WIELKI PIĄTEK

Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, "leczył wszystkie choroby i słabości" synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że "niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą"; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu "hosanna", aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: "Na krzyż z Nim!", "Krew Jego na nas i na dzieci nasze". Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: "Słońce się zaćmiło", zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.

więcej
 
10. ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie" (por. Mt 24, 42) - te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę za nim podążyć i pragnę, aby wszystko, co składa się na moje ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: "totus Tuus". W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i niegodności.

(…)

Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na Wolę Pana. On Sam zdecyduje, kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. W życiu i śmierci "totus Tuus" przez Niepokalaną…

W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mojego.

     Testament Jana Pawła II z dnia 06.03.1979 roku 

 

2 kwietnia 2005 roku, po 27 latach pontyfikatu serce papieża Jana Pawła II zatrzymało się na zawsze. Ludzie wszystkich ras i religii modlitwą oraz łzami żegnali Ojca Świętego. W trwodze i żalu zastygła też cała Polska. Odszedł człowiek, który przerósł wszelkie autorytety i stał się fundamentem naszej zbiorowej tożsamości narodowej. Pochylone głowy wielkich tego świata, nawet tych, którzy jak dotąd sceptycznie spoglądali na postać w bieli wyrastającą ponad ten świat i wskazującą drogę inną niż zwykło się nam na tym świecie proponować. Smutek i pytania: Co teraz będzie? Co się z nami stanie? Jak osamotnione dzieci wpatrzone w postać odchodzącego Ojca, za którym pójść na razie nie możemy, ale później pójdziemy wszyscy.

 

Dziś obchodzimy już 10. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Trudno uwierzyć, że minęło już tak wiele czasu odkąd papież – Polak odszedł do Domu Ojca. W ciągu tych dziesięciu lat dzięki papieżowi seniorowi Benedyktowi XVI i papieżowi Franciszkowi, Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze. Od 2014 roku jest patronem rodzin. 

 
WIELKI CZWARTEK W NASZEJ PARAFII

16:00 – 17:30 – Spowiedź Święta.

 

18:00 – Msza Wieczerzy Pańskiej /pamiątka ustanowienia Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa/.

 

Po Mszy Wieczerzy Pańskiej przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy i czuwanie oraz Spowiedź Święta do 22:00.

 
02.04.2015 - WIELKI CZWARTEK

Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.

więcej
 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   następny  >>