Aktualności
XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla ministrantów i lektorów.

 

W tym roku należy przygotować na Konkurs Biblijny następujące księgi Nowego Testamentu: Listy św. Pawła: Gal, 1 i 2 Kor, Ef, Flp, Kol wraz ze wstępami do poszczególnych ksiąg i przypisami do nich z Biblii Tysiąclecia (wyd. V). Z w/w ksiąg nie obowiązują teksty ze spisami, wykazami, genealogiami.

 

Sponsorzy, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych oraz najlepszych zespołów. Nagrody zawsze traktować należy jako zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma Świętego. Odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest zespół biblijny kleryków seminarium w Paradyżu pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkiewicza. Sponsorem zaś p. Roman Gwizd ze Świebodzina.

 

Regulamin konkursu:

- w konkursie mogą uczestniczyć tylko ministranci aktualnie pełniący służbę liturgiczną;

- można startować zespołowo (5 osób w drużynie) lub indywidualnie;

- Etap Diecezjalny w naszej diecezji odbędzie się 07 marca 2015 roku (sobota) o godzinie 14:00 w parafii katedralnej w Koszalinie (podczas którego wyłoni się drużynę diecezjalną i indywidualnego zwycięzcę). Nad etapem diecezjalnym czuwa ks. dr Tomasz Tomaszewski; 

- Finał Ogólnopolski odbędzie się w Paradyżu 22 i 23 maja 2015 roku.

 
02.02.2015 - LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj". Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku, a zakończy się 2 lutego 2016 roku.

 

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to "należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości" (Lumen gentium, 44). Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, że w sytuacjach kryzysu w Kościele Duch Święty powoływał do istnienia nowe charyzmaty zakonne, które przyczyniały się wydatnie do odnowy Kościoła. 


Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych. Niewiele jest też krajów na świecie, gdzie nie pracowałyby osoby konsekrowane pochodzące z Polski.

więcej
 
06.06.2015 - XIX SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000

więcej
 
APEL BISKUPÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE I ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW ZRZESZONYCH W POLSKIEJ RADZIE EKUMENICZNEJ O POSZANOWANIE I CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Współwyznawcy Jezusa Chrystusa!

 

Zwracamy się do Was ze wspólnym apelem dotyczącym świętowania dnia Pańskiego – niedzieli.

 

Fundamentem chrześcijańskiego życia jest wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by nas zbawić. Dzięki Niemu otrzymaliśmy Ducha Świętego, by odziedziczyć błogosławione królestwo Ojca. Niedzielne liturgiczne wspomnienie tych wydarzeń, spotkanie ze słowem Bożym i modlitwa, pogłębia i umacnia tę wiarę. Co więcej, Pan Jezus zapewnił: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)". Niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być zatem dniem modlitwy i świętowania. Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykazania: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" (por. Wj 20,8-11) – przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęć Bogu, sobie i bliźniemu; wypocznij fizycznie, intelektualnie, duchowo.

więcej
 
26.01.2015 - XV DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

26 stycznia 2015 roku przypada XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: "Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami".

 

Z tej okazji Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski przy Współpracy z Instytutem Dialogu Kultury i Religii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akcją Katolicką Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowały sesję naukową i sesję jubileuszową na wspomnianym już Uniwersytecie.

więcej
 
CARITAS - SIEĆ MIŁOŚCI

więcej
 
18.01.2015 - ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Jezus jest "ewangelizatorem w najwyższym stopniu i uosobieniem Ewangelii" (por. adhort. apost. Evangelii gaudium, 209). Jego szczególna troska o ludzi najbardziej bezbronnych i spychanych na margines jest zachętą dla wszystkich, aby troszczyć się o osoby najsłabsze i rozpoznawać Jego cierpiące oblicze zwłaszcza w ofiarach nowych form ubóstwa i niewolnictwa. Pan mówi: "Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie, byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie" (Mt 25, 35-36). Misją Kościoła, będącego pielgrzymem na ziemi i matką wszystkich, jest zatem kochać Jezusa Chrystusa, czcić Go i kochać zwłaszcza w ludziach najuboższych i opuszczonych; do nich należą niewątpliwie migranci i uchodźcy, którzy usiłują pozostawić za sobą ciężkie warunki życia i wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa. Z tego względu tegoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy ma za temat: Kościół bez granic matką wszystkich.

więcej
 
MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO

więcej
 
POMORSKA DROGA ŚWIĘTEGO JAKUBA

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że można już pobierać zapowiadaną wcześniej aplikację mobilną na systemy Android oraz iOS poświęconą zachodniopomorskiemu odcinkowi Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. Szlak ten jest pierwszą drogą Jakubową w Polsce, która doczekała się poświęconej sobie aplikacji.

więcej
 
17.01.2015 - FORMACYJNE SPOTKANIE CARITAS DIECEZJI

Rozpoczynają się formacyjne spotkania w Caritas Diecezji przy ulicy Domina 8 w Koszalinie. Celem spotkań jest zagospodarowanie kapitału ludzkiego w postaci szeroko rozumianego wolontariatu, który jest określonym potencjałem Parafialnych Zespołów Caritas i diecezjalnej Caritas (np: wychowawcy na wypoczynek zimowy i letni, ludzie dobrej woli w opiece nad ludźmi starszymi i chorymi, nauczyciele poświęcający czas na wyrównywanie szans dzieci z ubogich rodzin, fachowcy świadczący bezinteresownie pomoc najbardziej potrzebującym, etc). To także wyzwanie aby utworzyć grupę wsparcia, która będzie otaczać owych potrzebujących opieką i nadzieją dla Domu Samotnej Matki, Hospicjum, Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi, etc. Akademia jest możliwością rozwijania podstawowych narzędzi wolontariatu i misji charytatywnej. Koordynatorem projektu jest ksiądz Tomasz Roda, tel. 516 156 808.

 

PIERWSZE SPOTKANIE odbędzie się w sobotę 17 stycznia 2015 roku:

- 11:00 – 12:30: TEORIA "Wolontariat, jako wychowanie do wartości" – ksiądz Tomasz Roda, dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej; przerwa na kawę i herbatę;

- 13:00 – 14:30: PRAKTYKA "Jak zacząć być wolontariuszem?" – mgr Dagna Kozłowska, psycholog w VLO i pracownik Centrum Kryzysowego w Koszalinie;

- zakończenie około 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

Zgłoszenia do piątku 16 stycznia 2015 roku, ilość miejsc ograniczona, czekamy do godziny 15:00 pod numerem 94 342 36 90 lub meilowo sekretariat.koszalin@caritas.pl

 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   następny  >>