Aktualności
14-15.02.2015 - DNI FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ

W dniach 14 – 15 lutego 2015 roku zapraszamy do koszalińskiego Centrum Edukacyjno – Formacyjnego na pierwsze w tym roku Dni Formacyjne Akcji Katolickiej. Spotkanie, w nawiązaniu do obecnego roku duszpasterskiego, będzie nosiło tytuł: "Nawracajcie się – o dobrej spowiedzi inaczej". Gościem i prelegentem naszych dni będzie ks. prałat Tadeusz Wilk, penitencjarz konkatedralny.

 

Zapraszamy zarówno członków Akcji Katolickiej, jak również przedstawicieli Rad Parafialnych naszej diecezji oraz wszystkich zainteresowanych zaangażowaniem świeckich w życiu Kościoła.

 

Prosimy również Księży Proboszczów z parafii, w których nie istnieje Akcja Katolicka o wysłanie na spotkanie przedstawicieli, by mogli zapoznać się z charyzmatem naszej wspólnoty.

 

Koszt dwudniowego spotkania (z noclegiem) – 100 zł. Rozpoczęcie spotkania w sobotę o godzinie 10:00 Mszą Świętą.

 

Zgłoszenia przyjmuje p. Janusz Udałowski tel. 696 035 714, udalowskijanusz@wp.pl do 12 lutego 2015 roku.

 

Z wyrazami szacunku

 

Jolanta Drachal

Prezes Zarządu Diecezjalnego Akcji Katolickiej

 
PRZYPOMNIENIE STANOWISKA RADY KEP DS. RODZINY WS. KONWENCJI RADY EUROPY

Przed zbliżającym się posiedzeniem komisji sejmowych na temat Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (CAHVIO), Rada KEP ds. Rodziny przypomina swoje stanowisko w tej sprawie. Wyraża też poparcie dla społecznej inicjatywy o wysłuchanie publiczne ws. konwencji. "Jest to głęboko uzasadnione, gdyż w Polsce zdecydowanie brak pełnej informacji na temat zmian prawnych oraz kulturowo-cywilizacyjnych, które konwencja wymusza" – pisze przewodniczący Rady bp Jan Wątroba. >>WIĘCEJ

 
27.02-01.03.2015 - OGÓLNOPOLSKA SESJA ZARZĄDÓW DIECEZJALNYCH KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

W dniach 27 lutego do 01 marca 2015 roku w Centrum Edukacyjno Formacyjnym w Koszalinie odbędzie się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To wydarzenie, odbywające się po raz pierwszy w naszej diecezji, będzie doskonałym sposobem na zapoznanie się z funkcjonowaniem KSM-u w różnych częściach Polski. 

więcej
 
"WIADOMOŚCI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY"

Od 30 stycznia wydawany będzie radiowy serwis informacyjny poświęcony przygotowaniom do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Autorem "Wiadomości Światowych Dni Młodzieży" jest zlokalizowane w Warszawie Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży. Cotygodniowe 4-5 minutowe audycje dostępne będą na platformie kdm.org.pl, a w jakości radiowej za pośrednictwem serwisu dźwiękowego Katolickiej Agencji Informacyjnej Audio KAI.

 
XXII OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIBLIJNY DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału w XXII Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla ministrantów i lektorów.

 

W tym roku należy przygotować na Konkurs Biblijny następujące księgi Nowego Testamentu: Listy św. Pawła: Gal, 1 i 2 Kor, Ef, Flp, Kol wraz ze wstępami do poszczególnych ksiąg i przypisami do nich z Biblii Tysiąclecia (wyd. V). Z w/w ksiąg nie obowiązują teksty ze spisami, wykazami, genealogiami.

 

Sponsorzy, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych oraz najlepszych zespołów. Nagrody zawsze traktować należy jako zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma Świętego. Odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest zespół biblijny kleryków seminarium w Paradyżu pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkiewicza. Sponsorem zaś p. Roman Gwizd ze Świebodzina.

 

Regulamin konkursu:

- w konkursie mogą uczestniczyć tylko ministranci aktualnie pełniący służbę liturgiczną;

- można startować zespołowo (5 osób w drużynie) lub indywidualnie;

- Etap Diecezjalny w naszej diecezji odbędzie się 07 marca 2015 roku (sobota) o godzinie 14:00 w parafii katedralnej w Koszalinie (podczas którego wyłoni się drużynę diecezjalną i indywidualnego zwycięzcę). Nad etapem diecezjalnym czuwa ks. dr Tomasz Tomaszewski; 

- Finał Ogólnopolski odbędzie się w Paradyżu 22 i 23 maja 2015 roku.

 
02.02.2015 - LIST PASTERSKI EPISKOPATU POLSKI NA DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Drodzy Bracia i Siostry!

 

Dzień Życia Konsekrowanego, który obchodzimy w każde święto Ofiarowania Pańskiego, ma w tym roku charakter szczególny. Wpisuje się on bowiem w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego, obchodzony pod hasłem: "Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj". Rok ten rozpoczął się w pierwszą niedzielę Adwentu 2014 roku, a zakończy się 2 lutego 2016 roku.

 

Sobór Watykański II stwierdził, że choć stan życia konsekrowanego nie jest częścią hierarchicznej struktury Kościoła, to "należy on jednak nienaruszalnie do jego życia i świętości" (Lumen gentium, 44). Rzeczywiście, trudno wyobrazić sobie Kościół bez osób zakonnych, członków instytutów świeckich, konsekrowanych dziewic i wdów, bez ich modlitwy, ofiary i prowadzonych przez nich dzieł apostolskich: różnorodnych duszpasterstw, sanktuariów, szkół, mediów, posługi kaznodziejskiej, rekolekcyjnej, służby chorym i ubogim. Historia pokazuje nam, że w sytuacjach kryzysu w Kościele Duch Święty powoływał do istnienia nowe charyzmaty zakonne, które przyczyniały się wydatnie do odnowy Kościoła. 


Obecnie ok. 35 tys. Polaków i Polek prowadzi życie konsekrowane, oparte na radach ewangelicznych. Niewiele jest też krajów na świecie, gdzie nie pracowałyby osoby konsekrowane pochodzące z Polski.

więcej
 
06.06.2015 - XIX SPOTKANIE MŁODYCH LEDNICA 2000

więcej
 
APEL BISKUPÓW KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W POLSCE I ZWIERZCHNIKÓW KOŚCIOŁÓW ZRZESZONYCH W POLSKIEJ RADZIE EKUMENICZNEJ O POSZANOWANIE I CHRZEŚCIJAŃSKIE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI

Drogie Siostry, Drodzy Bracia, Współwyznawcy Jezusa Chrystusa!

 

Zwracamy się do Was ze wspólnym apelem dotyczącym świętowania dnia Pańskiego – niedzieli.

 

Fundamentem chrześcijańskiego życia jest wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by nas zbawić. Dzięki Niemu otrzymaliśmy Ducha Świętego, by odziedziczyć błogosławione królestwo Ojca. Niedzielne liturgiczne wspomnienie tych wydarzeń, spotkanie ze słowem Bożym i modlitwa, pogłębia i umacnia tę wiarę. Co więcej, Pan Jezus zapewnił: "Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18,20)". Niedziela, dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, powinna być zatem dniem modlitwy i świętowania. Wypełnia ona duchową prawdę Bożego przykazania: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił" (por. Wj 20,8-11) – przynajmniej jeden dzień w tygodniu poświęć Bogu, sobie i bliźniemu; wypocznij fizycznie, intelektualnie, duchowo.

więcej
 
26.01.2015 - XV DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE

26 stycznia 2015 roku przypada XV Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Obchodzony tradycyjnie po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, nawiązuje do tematu orędzia Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. Tegoroczne hasło Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce brzmi: "Ku prawdziwemu braterstwu między chrześcijanami a muzułmanami".

 

Z tej okazji Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów oraz Komitet ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego Konferencji Episkopatu Polski przy Współpracy z Instytutem Dialogu Kultury i Religii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akcją Katolicką Diecezji Warszawsko-Praskiej przygotowały sesję naukową i sesję jubileuszową na wspomnianym już Uniwersytecie.

więcej
 
CARITAS - SIEĆ MIŁOŚCI

więcej
 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   następny  >>