Aktualności
ODWOŁANE SPOTKANIE ANIMATORÓW

Z uwagi na małą liczbę zgłoszeń (w jakiejś mierze spowodowaną niedogodnym terminem) nie odbędzie się diecezjalne spotkanie dla animatorów katechezy parafialnej, planowane w CEF-ie na najbliższy weekend. Po konsultacjach z ośrodkiem spróbujemy zorganizować spotkanie w dogodniejszym terminie.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. Radosław Mazur

 
DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI KAPŁANÓW I DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI SIÓSTR ZAKONNYCH

 

Dzieło Duchowej Adopcji Kapłanów i Dzieło Duchowej Adopcji Sióstr Zakonnych to przede wszystkim zrzeszanie ludzi pragnących wspierać kapłanów i siostry zakonne w codziennej posłudze przez modlitwę. To także okazja do rozpalania charyzmatu ich powołania. 

więcej
 
PUSTA STUDNIA

Internetowe Rekolekcje Adwentowe prowadzone przez redemptorystów ojca Marka Krzyżkowskiego i ojca Marka Kordeckiego pracujących w Szczecinku skierowane są dla ludzi, którzy borykają się w życiu różnymi problemami. Będą one prowadzone na trzech płaszczyznach. W niedzielę, środy i piątki popołudniami będą się ukazywać krótkie konferencje o spotkaniach przy studni w Biblii oraz o biblijnych sucharach. Ponadto każdego dnia będą krótkie rozważania do liturgii słowa napisane przez młodych związanych na różne sposoby z redemptorystami. Raz w tygodniu ukazywać się będą krótkie świadectwa o tym jak człowiek jest głodny Boga i Jego miłości.

więcej
 
REKOLEKCJE ZIMOWE DLA DZIEWCZĄT

Siostry Szensztackie z Góry Chełmskiej zapraszają na rekolekcje zimowe dla dziewcząt w Sarbinowie przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Odbędą się one w terminach:

 

*16 – 19 stycznia 2015 roku: rekolekcje dla dziewczynek z klas II – IV szkoły podstawowej;

 

*20 – 23 stycznia 2015 roku: rekolekcje dla dziewcząt z klas V – VI i gimnazjum;

 

*24 – 28 stycznia 2015 roku: rekolekcje dla dziewcząt z gimnazjum i liceum.

 

Rozpoczęcie rekolekcji o godzinie 17:00; zakończenie o godzinie 14:00.

 

Zgłoszenia prosimy kierować do siostry Aleksandry: s.Aleksandra@szensztat.pl lub pod numer komórkowy 601 692 461 do dnia 02 stycznia 2015 roku.

 
13.12.2014 – ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA NAUCZYCIELI

Diecezjalne Duszpasterstwo Nauczycieli zaprasza na Adwentowy Dzień Skupienia dla nauczycieli i pracowników oświaty w sobotę 13 grudnia w Centrum Edukacyjno-Formacyjnym przy ulicy Seminaryjnej 2 w Koszalinie. Będzie to okazja do wspólnej wymiany doświadczeń, a także do chwili wytchnienia i modlitwy.

 

Początek o godzinie 09:00. Zakończenie Eucharystią o godzinie 16:00.

 

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby wziąć udział w spotkaniu prosimy o kontakt: http://nauczycielekoszalin@gmail.com

 

ks. Remigiusz Szauer

diecezjalny duszpasterz nauczycieli

 
13.12.2014 - ADWENTOWE CZUWANIE MŁODYCH W PILE

Tradycją naszej diecezji stały się Adwentowe Czuwania Młodych, które gromadzą młodzież na wspólnej modlitwie i są kontynuacją wrześniowego spotkania w Skrzatuszu. W tym roku chcemy przeżyć wspólne spotkanie pod hasłem: "Daję Słowo!"

 

Program czuwania przygotowuje Ksiądz Biskup Edward Dajczak wraz z zespołem duszpasterskim. Pomocą muzyczną służy ksiądz Arkadiusz Oslislok wraz z diakonią.

 

Oragnizujemy wspólny wyjazd z naszej parafii na wspomniane czuwanie do Piły, dnia 13 grudnia 2014 roku, na godzinę 20:00, do kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Zachęcamy w sposób szczególny wszystkich kantydatów biorących czynny udział w trzyletniej formacji przygotowującej do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

Koszt wyjazdu to 15zł. Zapisy i bliższe informacje u siostry Mirony. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć dodatkowo zgodę podpisaną przez rodzica.

 
12-14.12.2014 - WEEKENDOWE SPOTKANIE ANIMATORÓW KATECHEZY PARAFIALANEJ

Bardzo serdecznie zapraszamy animatorów katechezy parafialnej funkcjonujących w parafiach na weekendowe spotkanie formacyjne w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Koszalinie. Spotkanie odbędzie się w dniach 12 – 14 grudnia i poświęcone będzie pogłębieniu tematyki sakramentu bierzmowania. Ufamy głęboko, że spotkanie z animatorami z innych parafii, wymiana myśli oraz okazja do duchowej refleksji przyczyni się do jeszcze efektywniejszej posługi animatorów w parafiach.

 

Zapisy na udział w spotkaniu przyjmujemy w Wydziale Katechetycznym (94 343 87 30, katecheza@koszalin.opoka.org.pl; cybulska@koszalin.opoka.org.pl) do dnia 09 grudnia.

 

Koszt udziału w spotkaniu to 90zł.

 

Spotkanie rozpocznie się w piątek o godzinie 18:00 (kolacją) a zakończy się w niedzielę obiadem po uroczystej Eucharystii sprawowanej przez Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajaczka (około 13:30).

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

ks. Radosław Mazur

 
NIE MUSISZ MIEĆ NADPRZYRODZONYCH ZDOLNOŚCI ANI LATAĆ W POWIETRZU…

Więcej: 

http://www.smjastrowie.pl/duszpasterstwo/liturgiczna-sluzba-oltarza-10/Pl/

 
OŚWIADCZENIE KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP

W związku z materiałami prasowymi, dotyczącymi zapisywania uczniów na zajęcia z religii/etyki w szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że:

więcej
 
UJEDNOLICONA FORMA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach– przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach".

 

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni "modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość" (por. kan. 1249-1250).

 

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

 

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 + Wojciech Polak

      Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

+Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski        

więcej
 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22