Aktualności
NOWA ENCYKLIKA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

 
CARITAS - SIEĆ MIŁOŚCI

więcej
 
POMORSKA DROGA ŚWIĘTEGO JAKUBA

Szanowni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że można już pobierać zapowiadaną wcześniej aplikację mobilną na systemy Android oraz iOS poświęconą zachodniopomorskiemu odcinkowi Pomorskiej Drogi Świętego Jakuba. Szlak ten jest pierwszą drogą Jakubową w Polsce, która doczekała się poświęconej sobie aplikacji.

więcej
 
LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z RACJI 25-LECIA SAKRY BISKUPIEJ BPA EDWARDA DAJCZAKA

Z racji przypadającej 6 stycznia 2015 roku 25. rocznicy sakry biskupiej bpa Edwarda Dajczaka, Ojciec Święty Franciszek skierował do biskupa naszej diecezji specjalny list gratulacyjny.

 

CZCIGODNEMU BRATU

EDWARDOWI DAJCZAKOWI

BISKUPOWI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEMU

 

Gdy w uroczystość Objawienia Pańskiego rozważamy niosące pociechę tajemnice naszej wiary, radosnym sercem myślimy o Twojej doniosłej uroczystości, mianowicie o srebrnym jubileuszu biskupim. Albowiem w tym dniu, przed 25 laty, święty Jan Paweł II, umiłowany Nasz Poprzednik, konsekrował Ciebie w Bazylice św. Piotra, mianując tym samym biskupem tytularnym Azura oraz pomocniczym biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Sprawując ten urząd, wzrastałeś, zyskując wiele zasług i pochwał, przez co Benedykt XVI, siedem lat temu, z zaufaniem powierzył Ci ważny obowiązek sprawowania posługi biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

więcej
 
UJEDNOLICONA FORMA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach– przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach".

 

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni "modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość" (por. kan. 1249-1250).

 

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

 

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 + Wojciech Polak

      Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

+Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski        

więcej
 
<<  poprzedni  1   2   3   4