Aktualności
LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z RACJI 25-LECIA SAKRY BISKUPIEJ BPA EDWARDA DAJCZAKA

Z racji przypadającej 6 stycznia 2015 roku 25. rocznicy sakry biskupiej bpa Edwarda Dajczaka, Ojciec Święty Franciszek skierował do biskupa naszej diecezji specjalny list gratulacyjny.

 

CZCIGODNEMU BRATU

EDWARDOWI DAJCZAKOWI

BISKUPOWI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEMU

 

Gdy w uroczystość Objawienia Pańskiego rozważamy niosące pociechę tajemnice naszej wiary, radosnym sercem myślimy o Twojej doniosłej uroczystości, mianowicie o srebrnym jubileuszu biskupim. Albowiem w tym dniu, przed 25 laty, święty Jan Paweł II, umiłowany Nasz Poprzednik, konsekrował Ciebie w Bazylice św. Piotra, mianując tym samym biskupem tytularnym Azura oraz pomocniczym biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Sprawując ten urząd, wzrastałeś, zyskując wiele zasług i pochwał, przez co Benedykt XVI, siedem lat temu, z zaufaniem powierzył Ci ważny obowiązek sprawowania posługi biskupa diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

więcej
 
UJEDNOLICONA FORMA PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. W miejsce dotychczasowego zapisu, który brzmi: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach– przyjęto nowe brzmienie: "Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach".

 

Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu. Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia pokutnego, w którym katolicy powinni "modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać wstrzemięźliwość" (por. kan. 1249-1250).

 

364. Zebranie Plenarne KEP, które odbyło się w Warszawie w dniach 12-13 marca 2014 r., określiło zasady dotyczące promulgacji nowelizacji IV przykazania kościelnego.

Nowa wersja przykazań kościelnych, w formie ujednoliconej wraz z wykładnią, zostanie podana do wiadomości, a tym samym promulgowana, poprzez rozesłanie do wszystkich kurii diecezjalnych. Zostanie również zamieszczona w Aktach Konferencji Episkopatu Polski.

 

Jednolity tekst przykazań kościelnych wraz z wykładnią stanowi załącznik niniejszej uchwały.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 + Wojciech Polak

      Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

+Stanisław Gądecki

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski        

więcej
 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5