Aktualności
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE

Ruch Światło – Życie przeżywa ten rok formacyjny pod hasłem "W mocy Ducha Świętego" i dlatego organizuje oazy ewangelizacyjne, które są okazją do doświadczenia tej mocy, bez której nikt przecież nie może powiedzieć, że Panem jest Jezus.

 

Oazy ewangelizacyjne przeznaczone są dla młodzieży, która uczęszcza do przynajmniej drugiej klasy gimnazjum. Ich celem jest ożywienie wiary w młodym człowieku i rozbudzenie w nim pragnienia zaangażowania się w istniejące w parafii grupy i ruchy duszpasterskie, a zwłaszcza we wspólnoty Ruchu Światło – Życie. W ramach swojej formacji, mogą w tych rekolekcjach uczestniczyć również kandydaci do bierzmowania.

 
Z WIZYTĄ U SKRZATUSKIEJ MATKI

Miłosierdzie – to słowo stało się osią tegorocznego Diecezjalnego Spotkania Młodych w Skrzatuszu. Całe wydarzenie objęte zostało nazwą "Pole Miłosierdzia", które jest jednoczesnym nawiązaniem do Światowych Dni Młodzieży odbywających się już w przyszłym roku w Polsce. "Campus Misericordiae" to oficjalna nazwa miejsca spotkania papieża Franciszka z młodzieżą w Krakowie.

 

Na tegorocznym spotkaniu nie zabrakło także młodych jastrowian, którzy stawili się u stóp Matki Boskiej Skrzatuskiej nader licznie. Organizatorom pielgrzymki do Skrzatusza, czyli parafii pw. św. Michała Archanioła oraz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastrowiu udało się wypełnić aż dwa autokary. Nad 86 uczestnikami, wśród których znalazły się także osoby z Pniewa, Sypniewa i Kłomina, czuwało grono opiekunów, w skład którego wchodzili księża wikariusze z jastrowskich parafii, siostra Mirona oraz dwie panie katechetki. Pomagał także kleryk z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastrowiu.

 

Spotkanie młodych, trwające siedem godzin, podczas którego młodzi mogli wysłuchać licznych świadectw, uczestniczyć we wspólnej modlitwie i adoracji, skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty oraz wysłuchać muzyki chwalącej Pana, zakończyło się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka, ordynariusza diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Zobacz zdjęcia...

 
KOMUNIKAT NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ

Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację bp. Pawła Cieślika z pełnienia posługi biskupa pomocniczego diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, złożoną zgodnie z kan. 411 i kan. 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

 

Warszawa, 19 września 2015 r.

 

abp Celestino Migliore

Nuncjusz Apostolski

 
16-18.10.2015 - DNI FORMACYJNE KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w tegorocznych rekolekcjach, ze względu na ich temat, którym będzie rodzina i wspólnota. Chcemy tak jak gromadzący się synod biskupów zastanowić się nad powołaniem i misją rodziny w Kościele, biorąc za wzór nauczanie Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym – "Familiaris consortio".

 

Koszt udziału w rekolekcjach wynosi 40zł. 

 

Zgłoszenia uczestników można przesyłać do 05 października na adres mailowy: v.raczkowska@interia.pl

 

Z KSM-owskim pozdrowieniem

 

Violetta Raczkowska
Prezes Zarządu Diecezjalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

 
13.09.2015 - LIST PASTERSKI BISKUPA DIECEZJALNEGO EDWARDA DAJCZAKA PRZED PIELGRZYMKĄ DO SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BOLESNEJ W SKRZATUSZU

Kościele Koszalińsko – Kołobrzeski!

 

Chcę Cię serdecznie pozdrowić słowami świętego Pawła Apostoła, wyrażając nimi moją modlitewną więź z każdą i każdym z Was: "Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy się za was modlić i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli" (Kol 1,9).

 

Zbliżające się uroczystości odpustowe w Sanktuarium w Skrzatuszu kolejny raz będą dla nas radosnym i głębokim doświadczeniem wspólnoty naszego Kościoła. W tym świętym miejscu, które zostało przez Boga podarowane naszej diecezji, razem z Maryją i tak jak Ona, przytulamy do naszych serc ofiarowane nam ciało Jezusa. Wpatrując się w Maryję, Matkę miłości zranionej i Matkę naszej nadziei, oraz umocnieni Jej ufną wiarą, prosimy również o umocnienie naszej wiary.

 

Tegoroczna pielgrzymka jest czasem wyjątkowym i niepowtarzalnym, ponieważ właśnie w naszym Sanktuarium chcemy rozpocząć przygotowanie do drugiego synodu naszej diecezji. Jego zadaniem będzie usłyszenie tego, co Duch Święty mówi dzisiaj do Kościoła koszalińsko – kołobrzeskiego oraz rozpoznanie dróg, którymi Bóg chce nas prowadzić we współczesnym świecie.

więcej
 
09-11.10.2015 - REKOLEKCJE DLA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Rekolekcje "Różaniec Streszczeniem Ewangelii" dla członków Żywego Różańca oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem odbędą się od 09 do 11 października 2015 roku, w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym w Koszalinie.

 

Rekolekcje poprowadzi ks. dr Tomasz Tomaszewski, moderator diecezjalny Apostolatu Biblijnego.

 

Koszt rekolekcji wynosi 110zł.

 

Zapisy poprzez e-mail: recepcja@cef.koszalin.pl lub telefoniczne: 94 340 98 00.

 
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

Instytut Pamięci Narodowej wraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzą od 2011 roku projekt poszukiwań nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944 – 1956. W toku dotychczasowych prac odnaleziono szczątki kilkuset osób, z których 41 zidentyfikowano. Identyfikacje są możliwe dzięki badaniom genetycznym, prowadzonym w ramach Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów. Powołały ją Instytut Pamięci Narodowej oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

 

Badania genetyczne możliwe są dzięki materiałowi genetycznemu, pochodzącemu od osób spokrewnionych z ofiarami popełnionych zbrodni. Jego pobranie jest bardzo prostą i bezbolesną czynnością, polegająca na potarciu specjalną szpatułką wewnętrznej części policzka.

 

Jeśli ktoś z Twoich bliskich został zamordowany w latach 1944 – 1956, stracony na mocy wyroku komunistycznego sądu, zginął w walce lub zaginął bez wieści, prosimy o kontakt pod numerem telefonu (91) 48 49 873 lub za pomocą poczty elektronicznej pbgot@ipn.gov.pl

 

Razem możemy odnaleźć i zidentyfikować Twoich bliskich!

 

Więcej informacji na stronie www.pbgot.pl 

 
ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

 

 

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. O godzinie 4.35 spadły pierwsze bomby na Wieluń, a o 4.48 okręt szkoleniowy „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Westerplatte. Poległ ppor. Konrad Guderski, dowódca obrony Poczty Polskiej w Gdańsku. Zgodnie z planami Sztabu Głównego Wojska Polskiego pocztowcy mieli się bronić przez około sześć godzin, poddali się dopiero po czternastu.

 

ilustracja: Goniec Warszawski, R. 5, nr 243 (1 września 1939)

 
30.08.2015 - WYCHOWYWAĆ DO PEŁNI CZŁOWIECZEŃSTWA

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji V Tygodnia Wychowania 13 – 19 września 2015 r.

 

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,

Droga Młodzieży, Kochane Dzieci!

 

Z woli Bożej Opatrzności wchodzimy w nowy rok szkolny. Dla jednych będzie on początkiem nowego etapu życia, dla innych kontynuowaniem zdobywania wiedzy o człowieku, świecie i Bogu. Wszystkich, a zwłaszcza rodziców i wychowawców, zachęcamy do refleksji nad wszechstronną formacją człowieka. Temu zagadnieniu będzie poświęcony V Tydzień Wychowania, który rozpoczniemy w niedzielę, 13 września.

Przykładem całościowego wychowania człowieka jest działalność św. Jana Bosko (1815 – 1888), założyciela rodziny salezjańskiej, którego dwusetna rocznica urodzin przypada w tym roku. Zaproponował on system wszechstronnego wychowania młodego człowieka, przygotowując dzieci i młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Uczył także świadomego podejmowania zadań chrześcijanina w świecie współczesnym. Ks. Jan Bosko – jak podkreślił ostatnio papież Franciszek – "dał metodę wychowawczą na dzisiejsze czasy" (List do Przełożonego Generalnego Salezjanów, 24 czerwca 2015 r.).

więcej
 
19.09.2015 - DIECEZJALNE SPOTKANIE MŁODYCH "POLE MIŁOSIERDZIA"

Każdego roku przed diecezjalnym odpustem w Skrzatuszu młodzi diecezjanie gromadzą się na wspólnym czuwaniu, by doświadczyć miłości Boga i wspólnoty serc. Tegoroczne Diecezjalne Spotkanie Młodych, które odbędzie się 19 września bieżącego roku, będzie przeżywane pod hasłem „POLE MIŁOSIERDZIA”.

 

Plan spotkania:

13:00 – wniesienie Piety i kopii Krzyża ŚDM, powitanie przez Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka;

13:15 – "Przemienieni, by przemieniać", koncert uwielbienia Michała Króla z zespołem;

14:45 – "Wyrwani z niewoli", świadectwo Piotra i Jacka;

16:00 – przerwa na ciepły posiłek, czas dla bliźniego, możliwość prywatnej modlitwy w Sanktuarium;

17:30 – gromadzenie się w namiocie;

18:00 – "Pole Miłosierdzia", celebracja sakramentu pokuty i adoracja Najświętszego Sakramentu;

 

- 20:00 – "Jezu, ufam Tobie", uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka zakończona radosnym uwielbieniem oraz posłaniem "Misjonarzy Miłosierdzia".

 

Planowany wyjazd naszej młodzieży w sobotę dnia 19 września 2015 roku sprzed Restauracji „Orzeł” o godzinie 11:30. Młodzież proszę o zabranie ze sobą karimaty do siedzenia, ciepłej odzieży na przykład kurtkę czy bluzę polarową, kieszonkowego na posiłek czy zakup książek, bluz, koszulek.

 

Natomiast powrót ze Skrzatusza do Jastrowia po skończonym spotkaniu w sobotę 19 września 2015 roku około godziny 23:00.

 

Koszt wyjazdu – 15zł.

 

Zgody do pobrania i zapisy u księdza Sebastiana. 

 
<<  poprzedni  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   następny  >>