Aktualności
ZAKON RYCERZY JANA PAWŁA II

Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Ten zasadniczy cel rycerze chcą realizować poprzez zaangażowanie się w różne rodzaje aktywności: dążenie do świętości swoich członków; obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci); dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny; promocja nauczania Jana Pawła II; promowanie katolickiej duchowości świeckich; wzajemna pomoc bratnia; wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia); promocja duchowości mężczyzny; wspieranie chrześcijan. Zakon Rycerzy Jana Pawła II odwołuje się w swoim działaniu do czterech podstawowych charyzmatów: Wiary, Miłosierdzia, Solidarności i Patriotyzmu.

 

Jeśli w parafii są mężczyźni (ukończone 18 lat) zainteresowani wstąpieniem w szeregi Rycerzy Jana Pawła II, to prosimy o kontakt z biurem parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Koszalinie (telefon: 94 345 43 33) lub Januszem Władysławem Gajewskim (telefon komórka: 601 587 430).