BIERZMOWANIE
 
Harmonogram spotkań przygotowujących się do bierzmowania (III rok):
                 
09.03 godz. 18:00 - spotkanie organizacyjne dla rodziców przed bierzmowaniem
                             (salka parafialna)
 
16.03 godz. 18:00 - celebracja odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (kościół)
 
23.03 godz. 18:00 - próba przed bierzmowaniem
 
05.04 godz. 19:00 - Wielkopostne Czuwanie Młodych w Pile
 
13.04 godz. 18:00 - próba przed bierzmowaniem
 
27.04 godz. 18:00 - próba przed bierzmowaniem
 
11.05 godz. 10:00 - spowiedź przed bierzmowaniem
 
11.05 godz. 18:00 - celebracja przyjęcia krzyża oraz próba z rodzicami
 
13.05 godz. 17:00 - BIERZMOWANIE