Duszpasterstwo » Duszpasterska Rada Parafialna

 

Powołana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez duchownych i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię.


Podstawą prawną powstania Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest 536 paragraf Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz "Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich" wypracowane przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich.


Duszpasterska Rada Parafialna zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii takich jak:

- współpraca duchownych i świeckich;

- pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii;

- koordynacja działań apostolskich;

- wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej;

- wyrażanie opinii w sprawach parafii;

- wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.