Duszpasterstwo » Krąg Biblijny

WTORKI PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

 

KRĄG BIBLIJNY:

- jest spotkaniem wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego, którzy nie
   czują się dość przygotowani, by zgłębiać je samodzielnie;

- stwarza przestrzeń, gdzie spotykają się ci wszyscy, którzy chcą usłyszeć co Duch Święty mówi dziś
   do każdego z nas poprzez Pismo Święte;

- ułatwia wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym, ułatwia odkrywanie Boga, który przemawia
  osobiście do każdego z nas i oczekuje, że przyjmiemy Jego Słowo i odpowiemy na nie swoją miłością;

- jest miejscem gdzie czytamy oraz rozważamy słowa Boga;

- jest czasem, gdzie bardziej otwieramy siebie na usłyszane słowo Boże;

- jest miejscem gdzie Bóg w szczególny sposób przychodzi do nas i ułatwia zrozumienie co o Nim
   mówi Pismo Święte.

 

Celem Kręgu Biblijnego jest:

- ukazanie zainteresowanym w jaki sposób można poznawać Pismo święte jako Słowo Boże;

- nauczenie prostych metod studium biblijnego;

- wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym;

- przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w Mszy Świętej;

- kształtowanie właściwego obrazu Boga;

- lepsze poznawanie siebie.

 

Zapraszamy również Ciebie!


Terminarz spotkań na 2020 rok.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie ze Słowem Bożym razem z ks. Adamen Pałką. 

Odbywają się one w co 2-gi wtorek miesiąca godz. 18:30 - sala kominkowa.

Na spotkaniach omawiana jest ewangelia św. Marka - pierwszy ewangelista.

                          Kalendarz spotkań:

                                         -10 grudnia   2019r,

                                         -11 lutego     2020r,

                                         -10 marca     2020r,

                                         -14 kwietnia  2020r,

                                         -12 maja       2020r,

                                         - 9 czerwca   2020r.