Intencje mszalne

I N T E N C J E   M S Z A L N E

   

16 MAJA 2021 – WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

   8:30 – Za śp. † Czesławę i Łucjana Balcerkiewicz i zm. z rodziny.

10:00 – Za śp. † Helenę Rudnik. (Samborsko)

11:00 – O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla naszego dobroczyńcy Pawła Lewandowskiego

           i całej jego rodziny.

12:30 – Za śp. † Marię, Bolesława (on), Elżbietę i Franciszka Chrzanowskich,

           Za śp. † Anastazję i Władysława (on) Janickich.

17:00 – Za śp. † Stefanię, Mieczysława (on) i Jerzego oraz zm. z rodziny Springer.

 

17 MAJA 2021 – PONIEDZIAŁEK

  7:30 – Za śp. † Krystynę Nowakowską i śp. † Janusza Krzemińskiego.

18:00 – O Boże błog. i opiekę Matki Bożej w 7 rocznicę urodzin Tatiany

           i 40 rocznicę urodzin Tomasza.

 

18 MAJA 2021 – WTOREK

  7:30 – Za śp. † Jana Rąpała (od siostry Genowefy z rodziną i chrześniakiem Danielem).

18:00 – Za rodziny przyjmujące Matkę Bożą Pielgrzymującą.

 

19 MAJA 2021 – ŚRODA

  7:30 – Za śp. † Halinę i Jana Turowicz.

17:00 – Za śp. † Mieczysława (on) Tośko (od szwagierki).

 

20 MAJA 2021 – CZWARTEK

  7:30 – Za śp. † Antonię i Jana Kamińskich.

18:00 – Za śp. † Barbarę, Mariana, Franciszka (on) i Jadwigę.

18:00 – W 15 rocz. święceń kapłańskich ks. Jacka prosząc Ducha Świętego,

           aby zawsze służył Twemu  Majestatowi z synowską miłością.

 

21 MAJA 2021 – PIĄTEK

  7:30 – Za śp. † Zofię i Mieczysława Sienkiewicz.

18:00 – Za zmarłych z rodzin Rysztowskich i Stiepurów.

 

22 MAJA 2021 – SOBOTA

  7:30 – Za śp. † Jadwigę Słomską zd. Wierzbicką (25 rocz. śm.) i rodziców z obojga stron.

18:00 – Dziękczynna w 5. urodziny Oskara prosząc o Boże błogosławieństwo,

            zdrowie i opiekę świętych patronów.

 

23 MAJA 2021 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

  8:30 – Za śp. † Kazimierza Kozłowskiego.

10:00 – Dziękczynna za pierwszy rok kapłaństwa ks. Krzysztofa. (Samborsko)

11:00 – O nawrócenie Marcina.

12:30 – Za śp. † Mariannę i Feliksa oraz zm. z rodziny Hoffmann.

17:00 – Za śp. † Janinę (3 rocz. śm.) oraz zmarłych z rodziny (od córki).