Intencje różańcowe

Intencje modlitwy różańcowej.

 

 

RÓŻA INTENCJE NA CZERWIEC 2019
1

O pokój na świecie i w rodzinach.

2

O rozwój wspólnot Żywego Różańca

3

Aby wzrastała liczba wolontariuszy, gotowych wielkodusznie

i z oddaniem służyć wspólnocie chrześcijańskiej. 

4

Za chorych i cierpiących z naszej parafii, aby Bóg ich uzdrowił.

5

Za dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św., aby przebywały blisko Jezusa.

6

O nowe i święte powołania do naszej diecezji (intencja bpa). 

7

Za Synod naszej diecezji, aby przyniósł błogosławione owoce

w naszych parafiach.

8

Za rodziny naszej parafii, aby przezwyciężały wszelkie trudności dzięki łasce Bożej i wzajemnemu szacunkowi. 

9

Za Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej Parafii, aby Bóg wynagrodził ich dobre serce niebem. 

12

Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie,

 z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność najuboższym. (int. papieska)