Intencje różańcowe

Intencje modlitwy różańcowej.

 

 

RÓŻA INTENCJE NA LUTY 2019
1

Za rodziny naszej parafii, aby przezwyciężały wszelkie trudności dzięki łasce Bożej i wzajemnej miłości.

2

O nawrócenie biednych grzeszników, zwłaszcza związków

niesakramentalnych w  naszej parafii.

3

Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, aby rządziła nimi korupcja.(int.pap.)

4

O nowe i święte powołania do naszej diecezji (int. bpa). 

5

Za Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej Parafii, aby Bóg wynagrodził ich dobre serce niebem. 

6

Za nasze Siostry Opatrzności Bożej, by Chrystus obdarzał

Je nieustannymi łaskami i prowadził drogą powołania. 

7

Aby wzrastała liczba młodych ludzi, gotowych wielkodusznie

i z oddaniem służyć naszej parafii. 

8

Za chorych i cierpiących z naszej parafii, aby Bóg ich wspomagał

i uzdrawiał.

9

Za dzieci, które przystąpią w tym roku do I Komunii św., aby były

wierne  Chrystusowi.

12

Za Synod naszej diecezji, aby przyniósł błogosławione owoce

w naszych parafiach.