Intencje różańcowe

Intencje modlitwy różańcowej.

 

 

RÓŻA INTENCJE NA KWIECIEŃ 2019
1

Niech czas Wielkiego Postu będzie dla całej naszej parafii czasem otwarcia się na łaski, które Jezus wysłużył nam przez swoją mękę i krzyż i czasem czynienia dobra.

2

Za dzieci i młodzież naszej parafii – o prawdziwą wiarę wyznawaną z odwagą.

3

O nasze zaangażowanie pełne wiary w Święta Męki Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.

4

O łaskę nieba dla zmarłych ze Wspólnoty Żywego Różańca a także dla zmarłych

z naszych rodzin

5

Niech dar życia ludzkiego będzie szanowany w całym świecie, a nade wszystko

w naszej Ojczyźnie od poczęcia do naturalnej śmierci.

6

Za lekarzy i pracowników humanitarnych, przebywających na obszarach wojennych, którzy narażają własne życie, aby ocalić innych. (papieska).

7

O światło Ducha Świętego dla uczestników II Synodu Diecezjalnego.

8

Za kapłanów pracujacych w Jastrowiu – o zdrowie, gorliwość i dary Ducha Świętego ich życiu i pracy duszpasterskiej.

9

Za rodziny w kryzysie, aby nan drodze dialogu ze sobą i z Bogiem odbudowały swoje więzi miłości.

12

O nawrócenie biednych grzeszników, szczegónie  związki żyjące w cudzołóstwie.