Intencje różańcowe

Intencje modlitwy różańcowej.

 

 

RÓŻA INTENCJE NA STYCZEŃ 2020
1

Za Mateusza, który przebywa w szpitalu po napaści nożem w noc

sylwestrową, o życie dla niego i dojście do pełnej sprawności.

2

Aby chrześcijanie, ci którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli

szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie. (int. papieska).

3

Za młodzież naszej parafii, szczególnie tą „trudną“, aby odnalazła sens

życia, poczucie szacunku dla drugiego człowieka i zawierzenie Bogu.

4

 Za rodziców dzieci Pierszokomunijnych, aby swoim przykładem dawali swoim  dzieciom Żywego Boga i zaszczepiali miłość ku Niemu. 

5

Za wszystkich mężczyzn, szczególnie tych należacych do Róż

Różańcowych, aby swoim życiem pociągali innych do Chrystusa.

6

O nawrócenie grzeszników, szczególnie te związki żyjace

w cudzołóstwie, aby Miłosierny Jezus odpuścił im grzechy

i doprowadził przemiany życia.

7

Za rodziny naszej parafii, by żyły wiarą, modlitwą i Bożymi

Przykazaniami na co dzień, o powstanie nowych  kręgów

Domowego Kościoła w naszej parafii.

8

Za Siostry Opatrzności Bożej, pracujące w naszej parafii, o zdrowie,

siły i opiekę Matki Bożej dla Nich, aby wielkodusznie

dawały świadectwo o Chrystusie w całym swoim życiu.

9

O błogosławieństwo dla Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej Parafii.

10

i 11

i 12

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI
13

Za kleryka Rafała o Boże prowadzenie dla niego oraz o nowe

i święte powołania kapłańskie do naszej diecezji.