Intencje różańcowe

Intencje modlitwy różańcowej.

 

 

RÓŻA INTENCJE NA GRUDZIEŃ 2019
1

W intencji misji i misjonarzy pracujących w kraju i poza jego

granicami, szczególnie za ks. Jacka Dziadosza.  

2

O dobre, owocne przeżycie czasu Adwentu dla naszej parafii. 

3

Za Ofiarodawców i Dobrodziejów naszego Kościoła, aby Pan Bóg

odpłacił im niebem ich dobre serce.

4

 O beatyfikację Pauliny Jaricot. 

5

Za związki niesakramentalne żyjące w grzechu cudzołóstwa,

aby Pan Bóg dał im łaskę nawrócenia.

6

Aby każdy kraj podjął, priorytetowo i zdecydowanie, działania mające na celu polepszenie przyszłości dzieci, szczególnie tych cierpiących. (pap.)

7

Za rodziców szczególnie dzieci które mają przystąpić do I Komunii św., aby dobrze przygotowali je na przyjęcie Pana Jezusa.

8

Za wszystkich zagubionych w wierze, aby dali się odnaleźć Jezusowi. 

9

Za chorych uzależnionych i samotnych, abyśmy nigdy nie przechodzili koło nich obojętnie.

10

i 11

i 12

Różaniec rodziców za dzieci.
13

Za trwający Synod Diecezjalny - byśmy otwarci byli

na działanie Ducha Świętego.