Intencje różańcowe

Intencje modlitwy różańcowej.

 

 

RÓŻA INTENCJE NA PAŹDZIERNIK 2019
1

Za Róże Różańcowe i ich rodziny, aby Pan Bóg im błogosławił,

obdarzał zdrowiem i potrzebnymi łaskami, a zmarłym dał niebo.

2

Za wielkich grzeszników, aby Pan Bóg skruszył ich serca i powrócili

do życia w łasce.

3

Aby tchnienie Ducha Świętego zrodziło nową misyjną ”wiosnę”

w Kościele. (int pap.)

4

 Za chorych i cierpiących z naszej parafii, aby Bóg ich uzdrowił.

5

Za dzieci, które przystąpiły w tym roku do I Komunii św., aby rodzice

troszczyli się o regularną spowiedź ich dzieci.

6

O nowe i święte powołania do naszej diecezji (intencja bpa).

7

Za Synod naszej diecezji, aby przyniósł błogosławione owoce

w naszych parafiach.

8

Za rodziny naszej parafii, aby przezwyciężały wszelkie trudności dzięki

łasce Bożej i wzajemnemu szacunkowi. 

9

Za Ofiarodawców i Dobrodziejów naszej Parafii, aby Bóg wynagrodził

ich dobre serce niebem.

12

Za bpa Edwarda – aby Pan Bóg obdarzył go zdrowiem, prowadził

i oświecał w pracy pasterskiej.