Kronika » Rok 1946

Styczeń Dnia 18 stycznia 1946 roku powołano Zarząd Parafialnego Oddziału Związku "Caritas" w Jastrowiu w składzie: prezes pana Andrzeja Głodowski i skarbnik pan Franciszek Pieniążek pod kierownictwem księdza proboszcza Marcina Łochockiego.

 

Luty W lutym 1946 roku zorganizowano i otwarto kuchnię "Caritas" dla najbiedniejszych w parafii, przeciętnie korzystało z posiłków do 60 osób dziennie.

 

Marzec W marcu 1946 roku został powołany i mianowany Zarząd Rady Parafialnej w składzie: przewodniczącego księdza proboszcza Marcina Łochockiego, sekretarza, kierownika szkoły zawodowej pana Franciszka Dawiskiby oraz skarbnika pana Marcinkowskiego.

 

Dnia 24 marca 1946 roku obejmuje stanowisko organisty pan Władysław Śledziński na miejsce ustępującego pana Franciszka Steigledera.

 

Maj Dnia 11 maja 1946 roku o godzinie 14:30 przejeżdżając przez Jastrowie odwiedził nieoficjalnie kościół i plebanię Ekscelencja Administrator Apostolski ksiądz doktor Edmund Nowicki.

 

Lipiec Dnia 07 lipca 1946 roku ofiarowano całą parafię Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny.

 

Sierpień 15 sierpnia 1946 roku wyjazd pielgrzymów do Gorzowa – jako delegacji parafii na uroczystość ofiarowania diecezji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Matki Bożej.

 

Wrzesień Dnia 08 września 1946 roku wyruszyła pielgrzymka do Częstochowy na uroczystość zjazdu delegacji parafii całej Polski i oddania Polski opiece Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny Matki Bożej.

 

Listopad W dniu 11 listopada 1946 roku odbyła się Konferencja nauczycielstwa z terenu parafii – wespół z Zarządem "Caritasu" na temat współpracy i znalezienia porozumienia w sprawie wychowania dzieci.