Kronika » Rok 1947

Luty Dnia 23 lutego 1947 roku został przyjęty w zarząd i użytkowanie kościół poprotestancki w Jastrowiu przy ulicy Wojska Polskiego, poświęcony pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny – Królowej Korony Polskiej. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Marcin Łochocki.

 

Przejęty Kościół zbudowany został w latach 1880 – 1882. Nawa świątyni mierzy 28 metrów długości, 18.28 metra szerokości i 20.20 metra wysokości. Kościół może pomieścić 2000 osób.

 

Wieża, wysoka 46.30 metra, w stylu gotyckim, również jak i cały kościół, pobudowana jest z czerwonej fugowanej cegły.

 

Wieża posiada trzy dzwony, największy waży 1073 kilograma.

 

Przeprowadzono najbardziej konieczne reperacje – naprawiono kryty łupkiem dach, wprawiono do szesnastu okien powybijane szyby, naprawiono główny ołtarz, wyremontowano instalację świetlną oraz sprawiono harmonię, ponieważ olbrzymi organ jest tak uszkodzony, że naprawa wyniosłaby wiele nakładów, na które brak środków.

 

Dnia 24 lutego 1947 roku przyjęto w zarząd i użytkowanie kościół poprotestancki w Płytnicy, poświęcony pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Odpust wypada po oktawie Bożego Ciała.

 

Również przeprowadzono najkonieczniejsze remonty. Naprawiono dach, okna, ołtarz i uruchomiono dwa dzwony.

 

Pozostały nienaprawione organy.

 

Maj Dnia 22 maja 1947 roku parafia oddała na zarządzenie Kurii kanonicznie należącą do jastrowskiej parafii Krąpsko, parafię w Starej Łubiance.

 

Wrzesień W miesiącu wrześniu 1947 roku następuje przejęcie poprotestanckiego Kościoła w Samborsku.

 

Październik Dnia 29 października 1947 roku zaszczycił swoją obecnością odwiedzając Jastrowie Eminencja Kardynał Prymas Polski ksiądz doktor Augustyn Hlond w towarzystwie Administratora Apostolskiego księdza doktora Edmunda Nowickiego i licznego duchowieństwa.

 

Na granicy miasta w imieniu władz państwowych i administracyjnych powitali Dostojnego Gościa miejscowy starosta powiatowy i burmistrz miasta pan Juliusz Poncyliusz.

 

Do tłumnie zebranych parafian ksiądz prymas wygłosił krótkie, serdeczne przemówienie.

 

Grudzień Na podstawie zarządzenia z Kurii z 1947 roku przejęto od parafii w Okonku poprotestancki Kościół w Pniewie. Świątynia jest z muru pruskiego, bez wieży, pobudowana w 1847 roku.

 

W ciągu roku kupiono dla poprotestanckich Kościołów cztery konfesjonały, cztery klęczniki i trzy fisharmonie.

 

W Kościele parafialnym wmontowano motor do organów.

 

Nadto postawiono dziesięć krzyżów przydrożnych, trzy krzyże misyjne na cmentarzach kościelnych i jeden krzyż na cmentarzu grzebalnym.

 

Również postawiono trzy kapliczki przydrożne w Ptuszy, Pniewie i Samborsku.

 

W roku 1947 dokonano oparkanienia cmentarza grzebalnego.

 

Według stanu na 31 grudnia 1947 roku parafia obejmuje następujące miejscowości: Jastrowie – miasto ze stacją kolejową i wybudowaniem, Byszki, Zagórze, Zimne, Jastrówek, Ptusza, Smolary, leśnictwo Zagórze, Płytnica wieś z wybudowaniem i stacją kolejową, Samborsko, Pniewo i Wondołek.