Kronika » Rok 1948

Luty 15 lutego 1948 roku odbyło się walne zebranie Oddziału Parafialnego "Caritas", na którym dokonano wyboru nowego przewodniczącego Zarządu w osobie pana Franciszka Bogulicza.

 

W miesiącu lutym 1948 roku następuje poświęcenie przejętego w miesiącu wrześniu 1947 roku Kościoła w Samborsku pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.

 

Odpust 06 sierpnia.

 

Naprawiono ołtarz, wstawiono szyby, uruchomiono dwa dzwony oraz organy jednorejestrowe, mechaniczne.

 

Marzec Od 21 do 25 marca odbyły się rekolekcje. Kazania głosił ksiądz Stefan Kotwa ze Zgromadzenia Świętej Rodziny.

 

W przejętym Kościele w Pniewie wybielono wnętrze świątyni oraz zewnętrzne ściany oraz naprawiono ołtarz.

 

Grudzień W dniach 08 – 11 grudnia odbyło się Triduum, połączone z osobistym poświęceniem wiernych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Nauki głosił ksiądz Ignacy Turek ze Zgromadzenia O. O. Jezuitów z Wrocławia.