Kronika » Rok 1952

Czerwiec Dnia 17 czerwca 1952 roku o godzinie 15:00 przybył uroczyście witany przez tłumnie zabranych wiernych, w liczbie około 4000 osób, ksiądz Ordynariusz Zygmunt Szelążek.

 

Sakrament Bierzmowania otrzymało 204 wiernych.

 

Dnia 25 czerwca 1952 roku przybył do parafii ksiądz Edward Zawada – jako wikariusz.

 

Ksiądz Zawada urodził się 06 sierpnia 1922 roku w miejscowości Marszałki, powiat Kępno w województwie poznańskim, syn rolników Józefa i Józefy z domu Matysek. Seminarium Duchowne ukończył w Gorzowie Wielkopolskim, tamże również otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 25 maja 1952 roku.

 

Wrzesień 29 września 1952 roku odbył się odpust świętego Michała Archanioła poprzedzony czterdziestogodzinnym nabożeństwem Najświętszego Sakramentu. Kazania głosili Ojcowie Kapucyni z Wałcza.

 

Uroczystą Sumę w asyście celebrował Ojciec Gwardian Ojców Kapucynów. W odpuście wzięło udział 18 kapłanów. Kapłanami byli: ksiądz dziekan Malich ze Szczecinka, ksiądz dziekan Erdman ze Złotowa, oraz ksiądz kanonik Janiak.

 

W tym samym dniu odbył się zjazd Księży Dekanatu Wałeckiego z udziałem katechetów i przeprowadzeniem pokazowych wykładów katechetycznych z dziatwą szkolną i młodzieżową.

 

Katechezę dla dziatwy przeprowadził ksiądz Jan Jaskiewicz z Czaplinka. Naukę pokazową wygłosił Ojciec Euzebiusz, kapucyn z Wałcza. 

 

Listopad Dnia 26 listopada 1952 roku przeprowadził wizytację parafii ksiądz dziekan Bernard Zawada.