Kronika » Rok 1953

Marzec W dniach od 11 – 16 marca 1953 roku przeprowadzono rekolekcje wielkopostne. Kazania głosił jeden z Ojców Karmelitów z Poznania.

 

Również w kościołach filialnych były głoszone nauki stanowe, odbyła się spowiedź i komunia święta wielkanocna.

 

We wtorek dnia 17 marca 1953 roku na zakończenie rekolekcji w Pniewie został poświecony przez księdza Edwarda Zawadę krzyż misyjny, ustawiony na cmentarzu przy kościele.

 

Dnia 19 marca 1953 roku – zakończenie rekolekcji w Samborsku z ustawieniem krzyża misyjnego na cmentarzu przykościelnym.

 

Dnia 27 marca 1953 roku poświecono za zezwoleniem Kurii kaplicę parafialną w domu pani Otockiej w Ptuszy. Poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Marcin Łochocki. W myśl skryptu Kurii odprawianie Mszy Świętej miało mieć miejsce w święta Matki Boskiej Bolesnej.

 

Kwiecień W niedzielę 14 kwietnia 1953 roku poświęcona została figura Chrystusa Króla, przeznaczona do bocznego ołtarza w kościele Najświętszej Marii Matki Bożej. Figurę ufundowali parafianie, poświęcenia dokonał ksiądz proboszcz Marcin Łochocki.

 

Czerwiec W miesiącu czerwcu 1953 roku parafianie mający bliskich zmarłych pogrzebanych na miejscowym cmentarzu ufundowali nową pompę do wody – do podlewania kwiatów na grobach.

 

Dnia 18 czerwca 1953 roku przyjęto do Pierwszej Uroczystej Komunii Świętej czterdzieści dzieci z terenu parafii. Do przyjęcia Komunii Świętej były przygotowane przez katechetkę – siostrę zakonną Julię Pienkosz i księdza wikariusza Edwarda Zawadę. Również gremialnie przystąpiły do Stołu Pańskiego rodziny dzieci.

 

Po nabożeństwie odbył się poczęstunek dzieci, przygotowany przez Komitet Rodzicielski pod kierownictwem księdza proboszcza. Na uznanie zasługuje pomoc pani magister Jadwigi Kobierzyckiej.

 

Dnia 29 czerwca 1953 roku poświęcona została figura Matki Bożej w kapliczce przydrożnej w Samborsku, na której budowę wyraziła Kuria – pismem znak F.I.7 – W/53. Poświęcenia dokonał ksiądz Edward Zawada, miejscowy wikariusz kooperator. 

 

Lipiec W niedzielę dnia 12 lipca 1953 roku – na mocy otrzymanej władzy z Kurii Ordynariatu Gorzowskiego dokonał erekcji i poświęcenia stacji Drogi Krzyżowej w Kościele filialnym w Samborsku ksiądz proboszcz Marcin Łochocki.

 

Kościół ten staraniem samborskich parafian, w początkach lipca 1953 roku, został wewnątrz odświeżony oraz wybielony. Nadto własnym kosztem wspomnianych wiernych przełożony został dach miejscowej świątyni.

 

Październik W dniach od 01 – 04 października 1953 roku ksiądz doktor Zachariusz Kranze (Kruża) przeprowadził triduum rekolekcji stanowych, jako przygotowanie do parafialnego odpustu świętego Michała Archanioła, który odbył się w niedzielę 04 października 1953 roku, zakończony uroczystą Mszą Świętą z asystą. W dniu tym rozdano stanowo przeszło 900 Komunii Świętej.

 

W okresie od 04 do 11 października 1953 roku przeprowadzono na terenie parafii "Tydzień Miłosierdzia" pod hasłem "Miłosierdzie drogą doskonałości". Przedmiotem działania i nauki była praktyka uczynków miłosierdzia na terenie parafii.

 

Dnia 16 października 1953 roku udała się z parafii pielgrzymka do Częstochowy pod przewodnictwem miejscowego księdza proboszcza Marcina Łochockiego, który w dniu 18 października 1953 roku odprawił uroczystą Mszę Świętą w cudownej Kaplicy Matki Bożej. Wierni pielgrzymi, pełni wdzięczności dla Matki Bożej ufundowali figurę Matki Bożej Różańcowej dla kościoła parafialnego, dla Matek Różańcowych.

 

Listopad W dniu 01 listopada 1953 roku o godzinie 17:00 po uroczystych nieszporach świątecznych – miejscowy ksiądz proboszcz Marcin Łochocki, za zezwoleniem Kurii Ordynariatu z dnia 13 marca 1953 roku – znak F.II.1 – 5/53, dokonał poświęcenia nowo przydzielonej działki przycmentarnej, przy zachowaniu przepisów "Rytuału Rzymskiego" dostosowanego do Kościołów w Polsce, oraz zgodnie z zarządzeniem Kurii Ordynariatu Gorzowskiego – rok 1946 nr. 8/11 strona 46 paragraf 21.

 

Licznie zebrani wierni przybyli w procesji na cmentarz. Po poświęceniu odprawiono modlitwy na cmentarzu za zmarłych. Przeszło 2000 wiernych brało udział w tym nabożeństwie.

 

Poświęcona działka przycmentarna, wielkości 1.5 ha, została oddana parafii na cmentarz grzebalny – na wniosek księdza proboszcza.

 

Strona prawa przydziału oparta jest na Uchwale Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu z dnia 18 grudnia 1952 roku Nr. 154.52 według pisma z dnia 04 marca 1953 roku – Referat do Spraw Wyznań – znak W.I/4/12/53 – oraz Uchwale Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jastrowiu z dnia 16 listopada 1951 roku nr. 193, według pisma z dnia 14 grudnia 1951 roku – znak S.K. – 50/323/51.

 

Grudzień Dnia 08 grudnia 1953 roku siostra Weronika obejmuje funkcję organisty – całkowicie z wszystkimi obowiązkami.