Kronika » Rok 1954

Marzec W czasie od 28 do 31 marca 1954 roku odbyły się rekolekcje wielkopostne z przygotowaniem wiernych do Komunii Świętej wielkanocnej.

 

Nauki głosił ojciec misjonarz ze Zgromadzenia Ojców Oblatów, ksiądz Ptak z Laskowic Pomorskich. Na zakończenie rekolekcji odprawiona została, za pozwoleniem Kurii Ordynariatu o 19:00 Msza Święta, w czasie której rozdano 1579 Komunii Świętej.

 

Maj Dnia 20 maja 1954 roku wizytował parafię ksiądz dziekan Bernard Zawada.

 

Czerwiec W czasie od 17 czerwca odprawione zostało triduum ku uczczeniu Roku Maryjnego i 100 – lecia ogłoszenia Dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Matki Bożej.

 

Kazania wygłosił ojciec Tadeusz Wartołowicz ze Zgromadzenia Ojców Najświętszego Serca Pana Jezusa z Zakołówki, diecezji wrocławskiej.

 

Wstęp triduum – procesja Bożego Ciała w dniu 17 czerwca 1954 roku ulicami do kościoła parafialnego przez ulice: Kilińszczaków, Bieruta, Jedności Robotniczej i Żymierskiego. Cztery ołtarze ustawione były przed domami: p. Suchomskiego, Szczypiora, Krasuckiego i plebanią.

 

W procesji brało udział trzech księży. Podczas uroczystej Mszy Świetej i procesji, pieśni wykonał chór pod batutą siostry Weroniki.

 

W niedzielę 20 czerwca 1954 roku nastąpiło zakończenie triduum oraz przyjęcie przez 80 dzieci Pierwszej Komunii Świętej.

 

O godzinie 08:00 rano dzieci zostały wprowadzone z uroczystej procesji do kościoła i po odnowieniu przyrzeczeń Chrztu Świętego i po krótkiej egzorcie w czasie Mszy Świętej przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej.

 

Na zakończenie triduum rozdano 937 Komunii Świętej.

 

Wrzesień Dnia 12 września 1954 roku o godzinie 08:00 rano w 100 Rocznicę Jubileuszu ku uczczeniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny  Matki Bożej poświęcił za pozwoleniem Kurii Ordynariatu w Gorzowie, z dnia 10 lipca 1954 roku – znak C. II. B 10 – 2/54, ksiądz proboszcz Marcin Łochocki kaplicę w domu Sióstr Opatrzności Bożej pod wezwaniem Niepokalanego Serca Marii.

 

Kaplica otrzymała prawo przechowywania Najświętszego Sakramentu – pod warunkiem zachowania Kanonu 1265 paragraf 1.

 

W dniach od 27 – 29 września 1954 roku odbyło się triduum przed odpustem świętego Michała Archanioła. Po czterdziestogodzinnym nabożeństwie w dniu 29 września 1954 roku przy licznym udziale wiernych i przybyłych kapłanów odbyło się w godzinach wieczornych uroczyste zakończenie z odprawieniem Mszy Świętej.

 

Mszę Świętą w asyście diakona i subdiakona celebrował ksiądz kanonik magister Maciej Szalagen, proboszcz z Wałcza; kazanie wygłosił ksiądz misjonarz Chalewiński ze Zgromadzenia Świętej Rodziny z Rąblina.

 

W nabożeństwie wzięło udział około 2500 wiernych, Komunii Świętej rozdano około 850.

 

Październik W ciągu miesiąca października odprawiano nabożeństwa mające na celu pogłębienie czci Niepokalanej Dziewicy – Matki Bożej.

 

Grudzień Na pamiątkę Roku Maryjnego, 100 – letniego jubileuszu ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, parafianie z Pniewa dla swego Kościoła w Pniewie ufundowali dwie chorągwie i baldachim.

 

Chorągwie wykonała siostra Weronika, która w artystyczny sposób i z wielką starannością przedstawiła na pomalowanym przez nią płótnie obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa i Serca Niepokalanej Dziewicy oraz symbole kościoła.