Kronika » Rok 1956

Marzec W dniach od 10 – 17 marca 1956 roku odbyły się rekolekcje wielkopostne pod przewodnictwem księdza Antoniego Skoczenia z zakonu O. O. Redemptorystów. W dniach 13, 14 i 15 marca spowiadało więcej kapłanów. Rozdano około 5000 Komunii Świętej. W Jastrowiu rekolekcje rozpoczęto uroczystą wieczorną Mszą Świętą.

 

16 marca 1956 roku, w piątek wieczorem, odprawiono Mszę Świętą w Samborsku – z Komunią Świętą Wielkanocną.

 

Dnia 17 marca 1956 roku odprawiono o godzinie 11:00 Mszę Świętą z kazaniem rekolekcyjnym, spowiedzią i komunią świętą.

 

26 marca 1956 roku nabyto od pana Gacy z Jastrowia używaną, wymagającą oczyszczenia głosów i naprawy wdechownicy fisharmonię z przeznaczeniem dla Kościoła w Pniewie.

 

Kwiecień Dnia 08 kwietnia 1956 roku poważnie zachorował ksiądz proboszcz Marcin Łochocki, na skutek przepracowania – lekarze pan Szafranek i pan Flisikowski ze Złotowa zaordynowali kompletny spokój i przerwanie pracy, zalecając dłuższy wypoczynek oraz poddanie się leczeniu specjalistycznemu wobec stwierdzonych niedomagań serca.

 

Leczenia podjął się specjalista prof. dr M. Bolechowski, który ze względu na przewlekły już stan choroby przewiduje dłuższe leczenie.

 

Maj Dnia 17 maja 1956 roku odwiedza w przejeździe z wizytacji dziekańskiej z Piły ksiądz kanonik wikariusz generalny Kurii Gorzowskiej Marian Kumala, wizytując księdza proboszcza, księdza wikarego i siostry zakonne, w towarzystwie księdza dziekana z Piły.

 

Czerwiec W dniu 20 czerwca 1956 roku odbyła się konferencja dekanalna. Zjazd Księży Dekanatu Wałeckiego odbył się w Jastrowiu. Miejscowy ksiądz proboszcz z powodu choroby nie mógł wziąć udziału w konferencji.

 

Dnia 24 czerwca 1956 roku przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej – 70 dzieci, które zostały przygotowane przez siostry: Romanę i Weronikę oraz księdza wikarego Edwarda Zawadę.

 

Wspólne śniadanie dla dzieci urządzono w świetlicy parafialnej.

 

W tym samym dniu 24 czerwca 1956 roku odbył się odpust świętego Jana Chrzciciela w Pniewie. Mszę Świętą odprawił ksiądz wikary J. Nijaki z Okonka.

 

Sierpień Dnia 12 sierpnia 1956 roku odbył się uroczysty odpust Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym w Samborsku. Mszę Świętą celebrował ksiądz J. Nijaki, wikariusz z Okonka a kazanie wygłosił ksiądz Józef Czupryński z Dąbrowy Górniczej.

 

W 10 – tą rocznicę oddania parafii Niepokalanemu Sercu Najświętszej Marii Panny odprawiono 15 sierpnia 1956 roku nabożeństwo dziękczynne w kościele Najświętszej Marii Panny w Jastrowiu.

 

Dnia 21 sierpnia 1956 roku przyjechał celem naprawy organów pan Kazimierz Dudziński.

 

Remont nie został jednak zakończony z braku potrzebnych membran. Remont organów ciągnie się już od prawie trzech lat, a wykonawca remontu uzależnia zakończenie pracy od uzyskania dodatkowego wynagrodzenia przekraczającego sumę 8000 zł.

 

Dnia 26 sierpnia 1956 roku odprawiono uroczyste nabożeństwo ku czci Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

Odbyło się uroczyste poświęcenie i odsłonięcie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w ołtarzu kościoła filialnego w Jastrowiu. Obraz wymalowała na płótnie siostra Weronika ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, a oprawił go w ramy parafianin, mistrz stolarski pan Awłasuricz.

 

Poświęcenia dokonał miejscowy proboszcz, ksiądz Marcin Łochocki.

 

Poświęcony obraz jest parafialnym votum w 300 – tną rocznicę jubileuszu Ślubów Kazimierzowych.

 

Wrzesień Nowy rok szkolny 1956/1957 rozpoczynający się 01 września 1956 roku poprzedziła spowiedź dzieci oraz nabożeństwo, w czasie którego przystąpiło do Komunii Świętej 300 dzieci.

 

Naukę religii w ciągu roku szkolnego prowadzić będą: kursy: V, VI, VII oraz nauczani w wioskach ksiądz wikary Edward Zawda, a IV kurs katechetki –siostry, Weronika i Romana.

 

Siostra Gerarda – nowa przełożona miejscowego domu Sióstr – podjęła się prowadzenia kursu wstępnego dla dziatwy do lat 7.

 

Zamówiono 500 podręczników do nauki religii.

 

W dniach od 27 – 29 września 1956 roku odprawiono czterdziestogodzinne nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu. Nauki prowadził ksiądz Włodzimierz Kucharek z zakonu Ojców Dominikanów z Poznania. Do pomocy przybyło dodatkowo sześciu spowiedników. W tych trzech dniach rozdano 663 Komunii Świętej. W dzień odpustu świętego Michała Archanioła, 30 września 1956 roku, uroczystą sumę celebrował ksiądz Józef Wróbel, proboszcz z Sypniewa, a kazanie wygłosił ojciec Włodzimierz Kucharek. Do Komunii Świętej przystąpiło w tym dniu 715 wiernych.

 

Do Bractwa Różańcowego w Poznaniu zapisało się przeszło 500 osób.

 

W tygodniu miłosierdzia obchodzonym pod hasłem – "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6, 36 ), miejscowy ksiądz wikariusz Edward Zawada odwiedził piętnastu i komunikował dwunastu chorych. Nabożeństwa odbywały się według programu zarządzonego przez Kurię w Okólniku Diecezjalnym.

 

Zebrane ofiary na rzecz biednych zostały przeznaczone na wsparcie sześciu miejscowych ubogich.

 

Październik W dniach 08 – 11 października 1956 roku triduum dla matek przeprowadził ksiądz wikariusz Edward Zawada. Ogólnie frekwencja była słaba z powodu jesiennych prac polnych przy wykopkach.    

 

Od 12 – 15 października 1956 roku odbyła się pielgrzymka parafialna do Częstochowy pod przewodnictwem księdza wikariusza Edwarda Zawady. W pielgrzymce wzięło udział trzydziestu wiernych.

 

Dnia 19 października 1956 roku o godzinie 16:00 odwiedził w przejeździe księdza proboszcza ksiądz Ordynariusz Zygmunt Szelążek z Gorzowa.

 

Dnia 24 października 1956 roku wyjeżdża dotychczasowy ksiądz wikariusz Edward Zawada do Tuczna a na jego miejsce mianowany został wikariusz ksiądz Józef Pałka, który przybył do Jastrowia już 23 października o godzinie 18:00. 

 

Ksiądz Józef Pałka, urodził się 08 stycznia 1927 roku w Starej Wsi, gmina Limanowa, województwo krakowskie.

 

Tego samego dnia, to jest 24 października 1956 roku, wyjechała z parafii siostra Otylia – Krystyna Padacz – do Jodłowca na Dolnym Śląsku a na Jej miejsce przybyła siostra Melania – ze Szczecinka Glinki.

 

W miesiącu październiku 1956 roku przeprowadzono remont instalacji świetlanej i hydraulicznej na plebanii.