Kronika » Rok 1957

Marzec W dniach od 17 – 24 marca 1957 roku przeprowadzono rekolekcje wielkopostne. Nauki głosił ksiądz Jan Sulejka – salezjanin.

 

Maj 05 maja 1957 roku ingres Marii – Królowej Korony Polskiej. W niedzielę uroczysta suma, poświecenie tablicy pamiątkowej z treścią aktu ślubowania, po południu procesja do pięciu stacji.

 

Czerwiec Dnia 16 czerwca 1957 roku przyjętych zostało do Pierwszej Komunii Świętej – 194 dzieci.

 

Zaznaczyć należy, że dzieci w okresie od stycznia 1957 roku do zakończenia roku szkolnego pobierały naukę religii w szkole.

 

Wykładowcami w szkole byli: ksiądz wikariusz J. Pałka od klasy IV do VII włącznie oraz siostra Romana od klasy I do III. Na wioskach katechizowała siostra Chryzostoma.

 

Do Pierwszej Komunii Świętej przygotowywała siostra Weronika.   

 

Sierpień Dnia 11 sierpnia 1957 roku odbył się odpust Przemienienia Pańskiego z dnia 06 sierpnia w Samborsku. Na odpust zbudowany został nowy ołtarz, który wykonali stolarze p. p. Antoni Awłasewicz i Z. Zych z Jastrowia. Obraz Przemienienia Pańskiego na górze Tabor – wymalowała na Płotnie w rozmiarze 130 x 60 – siostra Weronika – Stefania Miżdal.

 

Koszty budowy głównego ołtarza wyniosły sumę 7000zł, którą na ten cel zebrali i ofiarowali wierni z gromady Samborsko.

 

Dnia 26 sierpnia 1957 roku rozpoczęto odnowienie kościoła parafialnego. Odnowienia podjęli się malarze: Józef Baran z Trójmiasta, Henryk Osicki i Jan Rasmnowski z Jastrowia, ostatni dwaj to absolwenci Wyższej Szkoły Artystycznej. Spisaną umowę w marcu uzupełniono 11 września 1957 roku.

Poza wymienionymi przy odnowieniu byli zatrudnieni pan A. Poniatowski, malarz oraz stolarze pan Antoni Awłasewicz, pan J. Zych i murarz pan J. Theis.

 

Wrzesień W dniach 27 – 29 września 1957 roku odbyło się czterdziestogodzinne nabożeństwo Adoracji Najświętszego Sakramentu. Kazania głosił ksiądz Antoni Skoczeń ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów ze Szczecinka. Odpust świętego Michała Archanioła odbył się w niedzielę 29 września 1957 roku. Komunię Świętą przyjęło 486 wiernych.

 

Listopad Pani Anna Lisiewiczowa z Jastrowia ofiarowała puszkę do komunikantów – srebrną, wewnątrz złoconą, z roku 1918, ofiarowana Kościołowi przez chór kościelny z Tucholi. Ofiarowana puszka ma uszkodzone ściany, zgięte w dwóch miejscach, brak również nakrycia.

 

Pan Augustyniak – drogomistrz z Jastrowia – podjął się wyznaczenia i wymierzenia czterech działek, kwater na cmentarzu, na groby dla zmarłych katolików oraz wyznaczenia dróg – ścieżek na cmentarzu.

 

Grudzień W dniach od 23 listopada do 01 grudnia 1957 roku przeprowadzone zostały parafialne Misje Święte. Nauki głosili dwaj księża misjonarze z Zakonu Redemptorystów z Kościoła świętego Ducha ze Szczecinka – ojciec Antoni Skoczeń i ojciec Jan.

 

Spowiedzi świętej słuchano przez cały tydzień, do pomocy przybyło sześciu księży spowiedników.

 

Misje zakończono uroczystą sumą, w czasie której do Stołu Pańskiego przystąpiło około 4000 wiernych.