Kronika » Rok 1958

Styczeń Dnia 12 stycznia 1958 roku zostały wystawione Jasełka, pod reżyserią siostry Weroniki, przy bardzo licznym udziale wiernych. Tytułem dobrowolnych ofiar składanych przez wiernych przy tej okazji – z przeznaczeniem na remont Kościoła – wpłynęło 5.978 zł.

 

W dniu 15 stycznia 1958 roku o godzinie 18:00 odprawiono żałobną Mszę Świętą za duszę zmarłego w dniu 07 stycznia księdza biskupa dziekana Teodora Benscha, Ordynariusza Diecezji.

 

Luty Dnia 09 lutego 1958 roku postawiony został nowy ołtarz w Kościele w Płytnicy. Ołtarz zbudowali majstrowie stolarscy pan Awłasewicz i pan J. Zych z Jastrowia za sumę 3000 zł.

 

Marzec Dnia 07 marca 1958 roku dokonano poświęcenia nowych Stacji Drogi Krzyżowej w kościele parafialnym – za zezwoleniem Kurii z dnia 27 lutego 1958 roku – znak: LJ – 2 – 1/58. Obrazy zakupiono w firmie Celeriski – Kraków za 9000 zł. Oszklenia dokonał pan Bernard Targoński – szklarz z Jastrowia.

 

Czerwiec W ramach pielgrzymki dekanalnej – w dniu 01 czerwca 1958 roku – pod przewodnictwem pani Marii Drozdek wyruszyła pielgrzymka panien w liczbie jedenastu do Częstochowy.

 

W tym samym dniu odbyło się przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej przez 186 dzieci. Dzieci zostały wprowadzone do kościoła parafialnego w uroczystej procesji od świetlicy katechetycznej. Odnowione zostały przez dzieci, przed przystąpieniem do Stołu Pańskiego, przyrzeczenia Chrztu Świętego. Po Mszy Świętej dzieci wzięły udział we wspólnym śniadaniu – przygotowanym przez Komitet Rodzicielski.

 

Dnia 05 czerwca 1958 roku w Uroczystość Bożego Ciała Mszę Świętą celebrował ksiądz proboszcz Marcin Łochocki, a procesję ulicami: Kościelną, Mickiewicza, Wojska Polskiego i Kieniewicza poprowadził miejscowy ksiądz wikariusz Józef Pałka, która zakończyła się o godzinie 17:00. Nad stroną organizacyjną procesji czuwał pan Józef Gawluk, śpiewem dyrygowała siostra Weronika.

 

W procesji wzięła również udział orkiestra dęta pod batutą pana Władysława Skrentnego. Mimo pochmurnej pogody procesja miała udany i bardzo uroczysty przebieg.

 

Dnia 15 czerwca 1958 roku o godzinie 16:00 w czasie uroczystości odpustowych w Płytnicy poświęcił ksiądz proboszcz Marcin Łochocki Stacje Drogi Krzyżowej dla kościoła tamże.

 

Dnia 21 czerwca 1958 roku miejscowy ksiądz proboszcz poświęcił i erygował na mocy upoważnienia Kurii Biskupiej – znak L. J. 2 – 1/58 Stacje Drogi Krzyżowej dla Kaplicy Najświętszej Marii Panny Niepokalanego Serca Marii – miejscowych Sióstr Zakonnych.

 

Sporządzone protokoły z poświęcenia wysłano do Kurii.

 

Dnia 25 czerwca 1958 roku wyjechał na wakacje do dnia 07 lipca 1958 roku w swoje rodzinne strony ksiądz wikariusz Józef Pałka.

 

Dnia 29 czerwca 1958 roku poświęcił i erygował Stacje Drogi Krzyżowej w Kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej w Jastrowiu, na mocy upoważnienia Kurii Biskupiej – znak L. J. 2 – 1/58 ksiądz proboszcz Marcin Łochocki. Sporządzony protokół wysłano do Kurii dnia 05 sierpnia 1958 roku przy piśmie numer 357/58.

 

Sierpień Dnia 01 sierpnia 1958 roku parafia otrzymuje drugiego wikariusza, księdza Stanisława Pecnika, przeniesionego z parafii w Kamieniu Pomorskim.

 

W sierpniu 1958 roku kosztem miejscowych wiernych w Płytnicy został odnowiony kościół parafialny i ołtarz. Dokonano również naprawy dachu.

 

Zebraniem funduszów oraz nadzorowaniem pracy zajął się lokalny Komitet Kościelny w składzie pana Michałowskiego, pana Jęczewskiego i pana Bąkały z Płytnicy.

 

Również w miesiącu sierpniu 1958 roku przystąpili do remontu i odnowienia Kościoła wierni Pniewa. Malowania wnętrza Kościoła dokonał malarz pan Potentas z Jastrowia.

 

Naprawy stolarskie przy ołtarzu, chórze i wstawienie nowych drzwi do kościoła wykonał pan Kowalski z Jastrowia, a instalację oświetleniową naprawił pan Magda z Jastrowia. Fundusze na ten cel zebrał miejscowy Komitet Kościelny w Pniewie w składzie pana Dworzańskiego, pana Kluszyńskiego i pana Stalowskiego.

 

Prace nadzorował ksiądz wikariusz Józef Pałka.

 

Wrzesień Z dniem 01 września 1958 roku zostaje przeniesiony ksiądz wikariusz Józef Pałka do parafii świętej Jadwigi w Zielonej Górze.

 

W parafii jastrowskiej pozostał ksiądz wikariusz Stanisław Pecnik.

 

Z nowym rokiem szkolnym naukę religii w szkole przejął ksiądz wikariusz Pecnik.

 

W miesiącu wrześniu 1958 roku rozpoczęto malowanie filialnego Kościoła w Samborsku. Celem zdobycia potrzebnych funduszów zawiązał się miejscowy Komitet Kościelny, w skład którego weszli pan Joachimiak, pan Wyśniowski, pan Późniak i pan Oreluk.

 

Nadzór nad malowaniem objął ksiądz Stanisław Pecnik.

 

W dniach 27 – 29 września 1958 roku odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, a 29 września odpust świętego Michała Archanioła. Słowo Boże głosił ksiądz Antoni Zimny – misjonarz świętej Rodziny z Bińcza. Sumę odpustową celebrował ksiądz proboszcz Marcin Łochocki. Msza Święta w dniach 28 i 29 (wieczorna) umożliwiła liczne przyjęcie Komunii Świętej tym, którzy z powodu obowiązków służbowych nie mogli brać udziału we Mszach Świętych rannych. W tych dniach przyjęło Komunię Świętą 1100 wiernych.

 

Październik Dnia 09 października 1958 roku umiera Ojciec Święty papież Pius XII.

 

W dniu 13 października 1958 roku w godzinach wieczornych, odprawił ksiądz proboszcz Marcin Łochocki, uroczystą, żałobną z katafalkiem Mszę Świętą, przy licznym udziale wiernych.

 

Dnia 28 października 1958 roku wybrany zostaje papieżem – Angelo Giuseppe Roncalli, Ksiądz Kardynał, patriarcha Wenecji  przyjmując imię Jana XXIII.

 

Listopad W dniu Koronacji Ojca Świętego Jana XXIII, 04 listopada o godzinie 18:00 odprawiona została Msza Święta, którą celebrował ksiądz proboszcz, a kazanie wygłosił ksiądz wikariusz Pecnik. Na zakończenie odśpiewano "Te Deum Laudamus".