Kronika » Rok 1959

Styczeń Od 31 stycznia 1959 roku przychodzi do parafii drugi ksiądz wikariusz Franciszek Smagoń.

 

Podejmuje naukę religii w szkole w Jastrowiu i Pniewie.

 

Marzec Od 01 marca do 08 marca 1959 roku przeprowadzone zostały rekolekcje wielkopostne. Nauki głosił ksiądz Emanuel Hanysek – misjonarz ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, który jednak po dwóch dniach rozchorował się na grypę.

 

Rekolekcje dokończył ksiądz doktor S. Boniecki – misjonarz i Przełożony Prowincjonalny tegoż Zgromadzenia.

 

Do pomocy przybyło dziewięciu spowiedników. Ogółem w ciągu rekolekcji do Stołu Pańskiego przystąpiło 5000 wiernych.

 

Kwiecień Dnia 26 kwietnia 1959 roku, Wizytacja Biskupia, po południu w niedzielę o godzinie 16:00 przybył do parafii Jastrowie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Doktor Jerzy Stroba w towarzystwie księdza wicedziekana Zygmunta Gędzińskiego i Księdza Kanonika Jana Wujdy. Kilkanaście motocykli i aut wyjechało do Szwecji na spotkanie kapłana.

 

Wzdłuż ulicy Kieniewicza, którą miał przejeżdżać Jego Ekscelencja zgromadziły się tłumy mieszkańców Jastrowia i okolicznych wiosek. Przy bramie Księdza Biskupa powitały najpierw dzieci, a potem w imieniu starszych parafian przemówił pan Haburda. Po przemówieniach i wręczeniu wiązanek kwiatów Jego Ekscelencja pod baldachimem, z procesja i śpiewem ruszył w stronę kościoła.

 

W drzwiach świątyni w imieniu chorego księdza proboszcza Marcina Łochockiego powitał Jego Ekscelencję ksiądz wikariusz Stanisław Pecnik, który też wygłosił przemówienie powitalne w kościele z ambony.

 

Tego samego dnia o godzinie 18:00 Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania dla pierwszej grupy parafian. Po Bierzmowaniu zostało odprawione krótkie nabożeństwo do Matki Bożej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

 

W poniedziałek Ksiądz Biskup odprawił Mszę Świętą o godzinie 06:30 i wygłosił kazanie do młodzieży szkolnej. Przed popołudniem zwizytował kościół parafialny oraz kościół Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej. Złożył też wizytę Siostrom.

 

Po południu o godzinie 14:30 Jego Ekscelencja wyjechał na wizytację kościołów filialnych w Pniewie. Wjeżdżającego do wsi Księdza Biskupa powitała banderia konna i rowerzyści.

 

Przed kościołem powitały biskupa dzieci, które wręczyły wiązanki kwiatów oraz w imieniu mieszkańców Pniewa przemówił Komitetowy pan Dworzański.

 

W kościele witał Księdza Biskupa wikariusz ksiądz Stanisław Pecnik. Po przemówieniu Ksiądz Biskup pobłogosławił dzieci. Krótkim nabożeństwem do Matki Bożej zakończono wizytację.

 

Z Pniewa Ksiądz Biskup udał się do następnego kościoła filialnego – w Samborsku. I tu witały Go dzieci i starsi. Dzieciom udzielił Ksiądz Biskup swego błogosławieństwa.

 

Wieczorem tego samego dnia (27 kwietnia 1959 roku) Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu Bierzmowania drugiej grupie w Jastrowiu.

 

W środę dnia 28 kwietnia 1959 roku o godzinie 06:30 Ksiądz Biskup odprawił Mszę Świętą oraz wygłosił kazanie stanowe do ojców i matek i licznie na ten dzień zgromadzonych w kościele. O godzinie 08:30 do świątyni Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej przybyły matki z małymi dziećmi. Po krótkim przemówieniu Ksiądz Biskup udzielił dzieciom błogosławieństwa. Należy podkreślić, że dzieci było nadzwyczaj dużo.

 

Przed południem Ksiądz Biskup odbył skrutynium z Księdzem Proboszczem i Księżmi Wikariuszami.

 

Po obiedzie o godzinie 14:30 nastąpił wyjazd do trzeciej filii naszej parafii – Płytnicy. Podobnie jak i na dwóch poprzednich, mieszkańcy Płytnicy powitali Jego Ekscelencję nadzwyczaj serdecznie. Po przemówieniu Księdza Biskupa i błogosławieństwie dzieci nastąpił wyjazd do Jastrowia.

 

O godzinie 17:00 na głos dzwonów mieszkańcy Jastrowia licznie zgromadzili się w kościele, aby pożegnać dostojnego Gościa. Przemówienie pożegnalne w imieniu chorego Księdza Proboszcza wygłosił Ksiądz Wikariusz Stanisław Pecnik.

 

Ekscelencja podziękował wszystkim za serdeczne przyjęcie oraz życzył dalszej owocnej pracy nad uświęceniem dusz. Ze śpiewem i procesją odprowadziliśmy duszpasterza do samochodu.

 

Dzieci na pożegnanie wręczyły jeszcze wiązanki kwiatów i Ksiądz Biskup poprzedzony przez cały sznur motocyklistów i aut opuścił naszą parafię po trzydniowym w niej pobycie.

 

Odjechał do parafii Sypniewo.

 

Czerwiec Jubileusz 25 – lecia Kapłaństwa Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego 24 czerwca 1934 roku – 24 czerwca 1959 roku.

 

W bieżącym roku Parafia Jastrowie po Wizytacji Duszpasterskiej w kwietniu przeżywała znowu w czerwcu radosny dzień 25 – lecia kapłaństwa Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego.

 

Uroczystości Jubileuszowe odbyły się w niedzielę 21 czerwca 1959 roku. Życzenia z okazji Jubileuszu przesłał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup doktor Wilhelm Pluta – Ordynariusz Gorzowski.

 

Po południu przed plebanią zgromadzili się licznie wierni i przybyli goście. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się na plebanii, gdzie życzenia w imieniu parafian złożył Ksiądz Wikariusz Stanisław Pecnik. Potem życzenia i wiersze wygłosiły dzieci, które też złożyły Dostojnemu Jubilatowi wiązanki kwiatów i drobne upominki. W imieniu starszych parafian życzenia złożył pan Feliks Lzupski i wręczył podarunek. Życzenia również składali chórzyści i pojedyncze osoby z parafii Jastrowie.

 

W imieniu Zgromadzenia Świętej Rodziny, do którego kiedyś należał Jubilat, przemówił i życzenia złożył O. Prowincjał doktor Boniecki. Po zakończeniu składania życzeń Jubilat został procesjonalnie wprowadzony do Kościoła, gdzie o godzinie 18:00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w asyście Księdza Proboszcza Józefa Wróbla z Sypniewa i Księdza Eugeniusza Trytyszewskiego ze Złotowa oraz Księdza Kanonika magistra Macieja Szałagana z Wałcza.

 

Kazanie w czasie Mszy Świętej wygłosił Ksiądz Dziekan Bernard Zawada z Czaplinka. Podkreślił on wielkie zasługi Jubilata dla parafii Jastrowie oraz jego troskę i gorliwość w pracy duszpasterskiej. Po Mszy Świętej odśpiewano uroczyście "Te Deum…" i procesjonalnie odprowadzono Jubilata na plebanię.

 

Z okazji swego Jubileuszu Ksiądz Proboszcz Marcin Łochocki rozdał zebranym pamiątkowe obrazki. Jubileusz 25 – lecia pracy kapłańskiej Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego był miłym przeżyciem dla całej parafii Jastrowie, tym bardziej, że ze zdrowiem Jubilata nie było najlepiej.

 

Sierpień Pielgrzymka parafian z Jastrowia do Częstochowy 19 – 21 sierpnia 1959 roku. W środę rano, dnia 19 sierpnia, wyruszyła z Jastrowa autobusem PKS 43 – osobowa pielgrzymka do Częstochowy. Pielgrzymce przewodniczył Ksiądz Wikariusz Stanisław Pecnik. Wieczorem 19 sierpnia dojechano do Częstochowy. Część uczestników udała się zaraz do klasztoru, część zaś, wśród nich najstarsi, udali się na spoczynek.

 

Rano wyruszono z domu noclegowego z krzyżem procesjonalnym i pieśnią maryjną na ustach na Jasną Górę. Pielgrzymkę powitał jeden z Ojców Paulinów. Potem pielgrzymi przystąpili do Spowiedzi Świętej i wysłuchali odprawionej dla nich Mszy Świętej. Po śniadaniu uczestniczyli w nabożeństwie o godzinie 11:00 i zwiedzili skarbiec oraz kościół świętej Barbary.    

   

Po południu uczestnicy pielgrzymi zrobili wspólne zdjęcie, a resztę czasu do wieczora mieli pielgrzymi do własnej dyspozycji. Jako pamiątkę dla Parafii za wspólne pieniądze zakupiono dzwonki.

 

W czwartek 20 sierpnia po nabożeństwie wieczornym wyruszyli pielgrzymi w drogę powrotną. Nocowali w Ostrowiu Wielkopolskim. Po usunięciu defektu silnika przed południem dojechali do Poznania.

 

Tutaj, mając sporo wolnego czasu, zwiedzali Palarnię oraz ZOO. Po południu wrócili do Jastrowia, gdzie po krótkiej modlitwie dziękczynnej za szczęśliwą podróż, pielgrzymi przemęczeni, ale zadowoleni udali się do swoich domów. Pielgrzymka była czasem wielu wzniosłych przeżyć religijnych. Niektórzy pierwszy raz byli w Częstochowie, gdzie mogli się pomodlić przed cudownym Obrazem Najświętszej Marii Panny.

 

Październik W środę dnia 28 października 1959 roku Ksiądz Proboszcz Marcin Łochocki dostał nowego ataku serca i krwotoku płucnego.

 

Wyjechał do kliniki na Pomorzanach w Szczecinie. Na czas choroby Księdza Proboszcza jego zastępcą został mianowany przez Kurię Biskupią Ksiądz Wikariusz Stanisław Pecnik.

 

Listopad W dniach od 01 do 08 listopada 1959 roku odbyły się w parafii Misje Święte. Przeprowadzili je OO. Franciszkanie z Niepokalanowa.

 

Przewodniczył o. Grzegorz Kozioł, pomagali: O. Lucjan Chodukiewicz, Gwardian z Elbląga i O. Paweł Domański z Niepokalanowa.

 

W tym czasie odbyły się również dwudniowe Misje w kościołach filialnych w Pniewie, Płytnicy i Samborsku. Misjonarze wygłosili ogółem 52 nauki. Dla dzieci były specjalne kazania, spowiedź i Komunia Święta – generalna. W czasie Misji rozdano 7030 Komunii Świętej.

 

Widocznym skutkiem Misji jest zgłoszonych siedem par małżeńskich, które po wielu nieraz latach wspólnie spędzonych, dopiero teraz zawarły związek małżeński w Kościele.

 

Na zakończenie Misji Świętych poświecono Krzyż Misyjny, który procesjonalnie przeniesiono z kościoła Świętego Michała do kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej.

 

Krzyż postawiono również przy kościele filialnym w Płytnicy. Frekwencja wiernych na naukach misyjnych była zadowalająca. Wysiłek misjonarzy nie poszedł na marne. Parafia odrodziła się duchowo i jeszcze bardziej związała się z Kościołem i Chrystusem Eucharystycznym.

 

Śmierć Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego – 15 listopada 1959 roku.

 

W niedzielę 15 listopada o godzinie 02:40 w nocy przestało bić serce Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego. Ta smutna wieść obiegła całą parafię, która pogrążyła się w głębokiej żałobie. O godzinie 07:00 rano Ksiądz Franciszek Smagoń – wikariusz odprawił Mszę Świętą o spokój duszy Księdza Proboszcza, a wierni odmówili Anioł Pański po tej i po następnych Mszach Świętych.

 

Rano w poniedziałek, to jest 16 listopada, Ksiądz Stanisław Pecnik – wikariusz odprawił uroczystą Mszę Świętą żałobną za spokój duszy Zmarłego. Po ciało Śp. Księdza Proboszcza do Szczecina wyjechała rodzina. Późnym wieczorem, w poniedziałek, wierni licznie zgromadzili się przy kościele Świętego Michała oczekując przyjazdu autobusu ze zwłokami. Wreszcie nadjechał. Żałobny głos dzwonów zgromadził jeszcze więcej parafian.

 

Przy świetle świec i biciu dzwonów oraz przy śpiewie wiernych ciało zmarłego Księdza Proboszcza wprowadził do kościoła Ksiądz Wikariusz Stanisław Pecnik w asyście Księdza Franciszka Smagonia, także wikariusza. Ciało złożono na Katafalku w Kościele i przyozdobiono kwiatami. Rano we wtorek 17 listopada przybył Ksiądz Dziekan Bernard Zawada z Czaplinka oraz Księża z Dekanatu wałeckiego, złotowskiego i szczecineckiego, a także z dalszych miejscowości oraz przedstawiciele ze Zgromadzenia Świętej Rodziny, do której kiedyś należał Zmarły. Ogółem było 40 księży diecezjalnych i zakonnych. Po godzinie 09:00 rozpoczęły się egzekwie. Potem Jego Ekscelencja Ksiądz Doktor Jerzy Stroba odprawił pontyfikalną Mszę Świętą.

 

W czasie Mszy Świętej kazanie wygłosił Ksiądz Dziekan Zawada. Po Mszy Świętej Księża pod przewodnictwem Księdza Biskupa odśpiewali "Libera…". Następnie do licznie zebranych wiernych przemówił z ambony Jego Ekscelencja Biskup, podkreślając wielkie zasługi i gorliwość duszpasterską zmarłego Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego. Wierni aż do godziny 15:00 modlili się przy ciele Zmarłego.

 

O godzinie 15:00 rozpoczęły się nieszpory żałobne. Po nieszporach ciało na cmentarz odprowadził Ksiądz Dziekan Bernard Zawada w asyście księży.

 

Wierni z całej parafii bardzo licznie zgromadzili się aby odprowadzić swego duszpasterza na miejsce spoczynku. Trumnę nieśli najpierw księża, a potem parafianie. Na cmentarzu nad trumną Śp. Księdza Proboszcza przemówił Ksiądz Wikariusz Stanisław Pecnik. W imieniu całej parafii żegnał on Zmarłego.

Ciało Śp. Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego spoczęło – zgodnie z jego życzeniem – na cmentarzu parafialnym w wymurowanym grobie.

 

Śp. Ksiądz Marcin Łochocki urodził się 12 listopada 1905 roku w wiosce Tamianowo, w parafii Dźwierszno Wielkie, powiat Wyrzysk. Święcenia kapłańskie otrzymał 24 czerwca 1934 roku w Zgromadzeniu Świętej Rodziny. Do parafii Jastrowie przybył 17 sierpnia 1945 roku jako administrator. Dnia 01 maja 1952 roku został inkardynowany do diecezji gorzowskiej.

 

Praca Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego w parafii Jastrowie była ciężka i wyczerpująca. Pracował ponad swoje możliwości fizyczne. Wikariusza otrzymuje Ksiądz Proboszcz dopiero w 1952 roku. Ale i wtedy jego gorliwość nie zmniejszała się. Pracował dosłownie do ostatniej chwili swego życia.

 

Będąc nawet w szpitalu w Szczecinie interesował się życiem parafialnym. Wyjechał 28 października do szpitala, pełen nadziei, że za parę tygodni wróci i podejmie rozpoczętą pracę. Niestety plany Boże były inne. Najlepszy Bóg powołał go do siebie, by dać Mu nagrodę wiecznej chwały. Pozostał w pamięci oddanych parafian. Requiescat In Pace!

 

Triduum do świętego Stanisława Kostki.

 

W dniach 10 – 13 listopada 1959 roku młodzież szkół podstawowych i średnich Jastrowia zgromadziła się w kościele na Triduum poświęcone Świętemu Stanisławowi Kostce – Patronie młodzieży polskiej. W czasie triduum kazania głosili Ksiądz Stanisław Pecnik i Ksiądz Franciszek Smagoń.

 

W przeddzień uroczystości młodzież przystąpiła do Spowiedzi Świetej, a w dzień swego Patrona przyjęła Komunię Świętą.

 

Grudzień Odręcznym pismem Księdza Biskupa Ordynariusza Wilhelma Pluty z dnia 08 grudnia 1959 roku pozostaje mianowany substytutem parafii Jastrowie z wszystkimi prawami proboszcza aż do nadejścia nowego Księdza proboszcza, ksiądz Stanisław Pecnik.

 

Nabożeństwo na zakończenie roku 1959.

 

Wieczorem o godzinie 23:00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Po godzinnej adoracji ksiądz Franciszek Smagoń odprawił Mszę Świętą, a ksiądz Stanisław Pecnik wygłosił kazanie, w którym podał niektóre dane statystyczne z życia parafii z roku 1959.

 

A oto dane najważniejsze z minionego roku.

 

1. W początkach lutego został przydzielony do parafii drugi Ksiądz Wikariusz Franciszek Smagoń.

 

2. W miesiącu marcu odbyły się w parafii rekolekcje Wielkopostne, które przeprowadzili OO. Świętej Rodzony z Górki Klasztornej. Rekolekcje trwały 8 dni. Od 01 do 08 marca.

 

3. 26 kwietnia w parafii odbyło się bierzmowanie i wizytacja pasterska. Wizytował parafię i udzielił Sakramentu Bierzmowania Jego Ekscelencja Biskup Doktor Jerzy Stroba.

 

4. W czerwcu odbyła się Pierwsza Komunia Święta dzieci przygotowanych przez Księdza Franciszka Smagonia i Siostrę Chryzostomę Pienkorz. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 138 dzieci z Jastrowia i z wiosek.

 

5. 24 czerwca śp. Ksiądz Proboszcz Marcin Łochocki obchodził 25 – lecie Kapłaństwa.

 

6. W dniach 19 – 21 sierpnia parafianie z Jastrowia pod przewodnictwem Księdza Stanisława Pecnika odbyli pielgrzymkę na Jasną Górę.

 

7. Od 01 listopada rozpoczęły się Misje w parafii Jastrowie. Trwały do 08 listopada włącznie. Prowadzili je OO. Franciszkanie z Niepokolanowa.

 

8. Dnia 15 listopada zmarł w szpitalu w Szczecinie Proboszcz Parafii Jastrowie Ksiądz Marcin Łochocki.

 

9. Chrztów było 207, ślubów 43, pogrzebów 52. W ciągu roku przyjęło Komunię Świętą 32614 osób.