Kronika » Rok 1960

Marzec W niedzielę, dnia 27 marca, rozpoczęły się w parafii Rekolekcje Wielkopostne, które zakończyły się w niedzielę, 03 kwietnia. Ćwiczenia duchowe prowadził ksiądz Franciszek Morawski z Krajenki. W słuchaniu Spowiedzi Świetej pomagali Księża z Sypniewa, Okonka, Krajenki i Złotowa. Rekolekcje można zaliczyć do udanych.

 

Czerwiec Pierwsza Komunia Święta Dzieci. Dnia 12 czerwca 187 dzieci, w tym 87 chłopców, przystąpiło pierwszy raz do Komunii Świętej.

 

Dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej w Jastrowiu przygotowali ksiądz Franciszek Smagoń i siostra Helena Pomorska.

 

Pierwsza Komunia Święta odbyła się w kościele Najświętszej Marii Panny Królowej Korony Polskiej.

 

Z okazji odpustu 26 czerwca 1960 roku odbyła się w kościele filialnym w Pniewie Pierwsza Komunia Święta. Przystąpiło 19 chłopców i 23 dziewczynki. Przygotował je ksiądz Franciszek Smagoń.

 

Lipiec W miesiącu lipcu parafianie kościołów filialnych z Samborska ufundowali do swego kościoła jeden kielich, baldachim, dwa obrusy i konopeum na tabernakulum. Poświęcenia kielichu i baldachimu dokonał ksiądz Stanisław Pecnik w uroczystość odpustową, 07 sierpnia 1960 roku. Zakupili również dywan za cenę 3150 zł.

 

Pniewo także ufundowało kielich, trzy obrusy, konopeum na Tabernakulum i dywan, który kosztował 4500 zł.

 

Kielichy zakupiono w Gorzowie Wielkopolskim za cenę 4000 zł.

 

W tymże miesiącu wierni kościoła filialnego w Pniewie wystawili piękny żelazny krzyż na miejsce już zniszczonego, drewnianego.

 

Za ten czyn zostali podani do Kolegium Orzekającego w Szczecinku pan Ramuszko, pani Helena Kłak i ksiądz Stanisław Pecnik.

 

Na rozprawie, która odbyła się w dniu 30 sierpnia 1960 roku pan Ramuszko i pani Kłak otrzymali po 1000 zł grzywny, a ksiądz Pecnik 1500 zł.

 

Sierpień W początkach sierpnia ukończono prace remontowe parkanu i bramy przy kościele Świętego Michała w Jastrowiu, zapoczątkowane w połowie lipca.

 

Zakończono także prace przy naprawie dachu kościelnego zniszczonego przez huragan, jaki miał miejsce pod koniec miesiąca lipca.

 

Remont dachu kościelnego oraz odnowienie parkanu w sumie wynosi 9500 zł.

 

Przez ten krótki czas sprawowania rządów w parafii Jastrowie przez księdza Stanisława Pecnika po śmierci Księdza Proboszcza Marcina Łochockiego i tymczasowego administratora, możemy śmiało powiedzieć, że chlubnie zapisał się w sercach parafian.

 

Był dobrym duszpasterzem, kaznodzieją, organizatorem i cieszył się dobrą opinią wśród parafian, umiał zachęcać i pociągać dusze dziecięce i starszych do Boga. Starał się wiele zrobić nie tylko dla kościoła parafialnego, ale także dla kościołów filialnych.

 

Najlepszym dowodem tego, to te piękne kielichy, dywany, obrusy, baldachim i inne rzeczy, których stał się inicjatorem, a które same za siebie wiele mówią. Posłuszny Woli Bożej, która objawia się w roli Księdza Biskupa, opuszcza parafię Jastrowie udając się na samodzielną placówkę Trzebież koło Szczecina.

 

Za jego trudy, pracę i wysiłki – Szczęść Mu Boże!

 

Z jego odjazdem otwiera się nowa karta kroniki dziejów parafii Jastrowie.