Kronika » Rok 1961

Czerwiec Dnia 02 czerwca 1961 roku z Woli Bożej, ustanowiony zostaje dekretem z dnia 02 czerwca 1961 roku PM20-4/61 Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Księdza Biskupa Doktora Wilhelma Pluty, proboszczem parafii Jastrowie, ksiądz Ryszard Mebel, dotychczasowy proboszcz parafii Siedlisko Czarnkowskie. Uroczyste objęcie parafii odbyło się w kościele Najświętszej Marii Panny w obecności delegata Kurii Biskupiej, Księdza Dziekana Wincentego Zalewskiego, oraz dotychczasowego zarządcy parafii księdza Tadeusza Jaszkiwicza, przed Mszą Świętą o godzinie 11.00. Nowy Ksiądz Proboszcz wygłosił pierwsze kazanie do licznie zgromadzonych wiernych.

 

Lipiec Z dniem 01 lipca 1961 roku obowiązki wikariusza objął również ksiądz Ryszard Teinert.

 

Sierpień Od dnia 15 sierpnia 1961 roku na prośbę Księdza Proboszcza zostaje przydzielony do pomocy w parafii Jastrowie Ksiądz Zbigniew Nowak z obowiązkami wikariusza i zamieszkaniem u Sióstr Opatrzności Bożej.

 

Wrzesień W dniu dzisiejszym, to jest 10 września 1961 roku, została po raz pierwszy odprawiona Msza Święta w nowo przyłączonym kościele filialnym naszej parafii w Górznej.

 

30 września 1961 roku w godzinach popołudniowych odwiedził kościół filialny w Górznej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz z Gorzowa, z okazji wizytacji sąsiedniej parafii w Radawnicy. Przybyłego Duszpasterza witał Ksiądz Proboszcz Ryszard Mebel. W czasie adoracji Najświętszego Sakramentu śpiewał chór kościelny z Jastrowia, na zakończenie przemówił Ksiądz Biskup.

 

Doroczną uroczystość świętego Michała Archanioła poprzedziło czterdziestogodzinne nabożeństwo Eucharystyczne, kończące się każdego dnia kazaniem i błogosławieństwem. Dzień odpustu był również dniem konferencji dekanalnej, która się wtedy odbyła. Uroczystą Mszę Świętą dla Kapłanów odprawiono o godzinie 10:00 z licznym udziałem wiernych. Sumę odpustową w godzinach wieczornych odprawił Ksiądz Prałat Wikariusz Generalny Ksiądz Doktor Władysław Sygnatowicz z Gorzowa w asyście miejscowych Księży Wikariuszy. Kazanie odpustowe wygłosił Ksiądz Dziekan z Piły, Wincenty Zalewski. Po procesji dookoła kościoła, ośpiewano "Te Deum…" oraz "My chcemy Boga…".

 

Październik W ramach XVI – tego "Tygodnia Miłosierdzia" wygłoszono kilka nauk o miłosierdziu chrześcijańskim, odbyło się błogosławienie dzieci oraz Msza Święta dla chorych z okolicznościowym kazaniem i błogosławieństwem. Na zakończenie chorzy otrzymali pamiątkowe obrazki.

 

W dniach 12, 13, 14 października 1961 roku po nabożeństwie różańcowym odbyło się Triduum dla Matek z kazaniami na temat: "Prowadzę moje dziecko do Boga". W niedzielę 15 października o godzinie 18:00 na zakończenie Triduum z okazji święta Macierzyństwa Najświętszej Marii Panny odprawiono Mszę Świętą z wspólną Komunią Świętą.

 

Dekret.

 

Mając na uwadze tutejszy dojazd z gromady Górzna do kościoła parafialnego w Jastrowiu, po wysłuchaniu zdania zainteresowanych stron oraz Konsulatorów Diecezjalnych, wyłączam na mocy kanonu 1427 Kodeksu Prawa Kanonicznego gromadę Górzno /to jest Górzno, Górzno Wybudowania i Górzno Ludwikowo/ z dotychczasowej parafii Radawnica i przyłączam do parafii Jastrowie z wszelkimi skutkami kanonicznymi. Dekret niniejszy należy odczytać z ambon kościołów parafialnych w Jastrowiu i Radawnicy oraz kościoła filialnego w Górznie.

 

Gorzów Wielkopolski, dnia 05 października 1961 roku

 

Znak: L 1 – 34/64.

 

+ Wilhelm Pluta

 

Biskup Gorzowski

 

W związku z Uroczystością Chrystusa Króla odbyło się Triduum dla Ojców – 26, 27, 28 października 1961 roku – po nabożeństwie różańcowym. Nauki stanowe głosił ksiądz Zbigniew Nowak. Zakończenie Triduum odbyło się w niedzielę na wieczornej Mszy Świętej z kazaniem i Komunią Świętą wspólną. Udział ojców w tym nabożeństwie był dość liczny. Ojcowie otrzymali obrazki pamiątkowe.

 

31 października bieżącego roku zakończono nabożeństwo różańcowe uroczystą procesją Eucharystyczną.

 

Listopad Z okazji święta patronalnego młodzieży, świętego Stanisława Kostki, odbyło się Triduum dla Młodzieży tak męskiej, jak i żeńskiej począwszy od klas siódmych szkół podstawowych. Kazanie głosił o świętym Stanisławie Kostce – ksiądz Zbigniew Nowak. Całość uroczystości zakończono w niedzielę na Mszy Świętej wspólną Komunią Świętą i okolicznościowym kazaniem.   

                

Grudzień Przez okres tygodnia od 11 do 17 grudnia bieżącego roku odbyło się "Adwentowe przygotowanie przedmałżeńskie dla młodzieży". Nauki połączone z krótkim nabożeństwem Eucharystycznym wygłosili:

 

ksiądz Wincenty Zalewski – Dziekan z Piły;

 

ksiądz Jan Tuleja – Proboszcz z Trzcianki;

 

ksiądz Stanisław Wilkosz – Prefekt z Piły;

 

ksiądz Ryszard Mebel – Proboszcz z Jastrowia;

 

ksiądz Ryszard Teinert – Wikariusz z Jastrowia;

 

ksiądz Zbigniew Nowak – Wikariusz z Jastrowia.

 

W niedzielę po wspólnej Mszy Świetej pilnie uczęszczający otrzymali zaświadczenia. Było to 80 osób.

 

Staraniem Księdza Proboszcza po szesnastu latach wyremontowano i uruchomiono ogrzewanie centralne w kościele parafialnym ku ogólnemu zadowoleniu parafian.

 

31 grudnia 1961 roku – Uroczyste zakończenie starego roku. Nabożeństwo w asyście odprawił Ksiądz Proboszcz, jak również wygłosił kazanie oraz sprawozdanie z pracy i przedstawił plan pracy duszpasterskiej na rok 1962.