Kronika » Rok 1962

Styczeń 28 stycznia 1962 roku – chór parafialny z Jastrowia brał udział w koncercie kolęd, jaki odbył się w Pile. Chór otrzymał wyróżnienie i sukces ten jest zasługą całego zespołu, ale także dyrygentki, siostry Ernesty.

 

Luty Od 11 lutego bieżącego roku łącznie z dniem dzisiejszym każdej niedzieli będą odprawiane Msze Święte wieczorne z dziesięciominutowym kazaniem – konferencją, przeznaczoną raczej dla inteligencji.

 

Marzec W dniach od 28 marca do 01 kwietnia 1962 roku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci, młodzieży i dla ogółu parafian. Nauki głosił ksiądz kanonik magister Józef Anczarski – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Gorzowskiej. Wspaniałe nauki zgromadziły liczne rzesze wiernych.

 

Kwiecień 22 kwietnia bieżącego roku w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, rezurekcyjną Mszę Świętą w asyście z procesją i kazaniem odprawił ksiądz proboszcz Ryszard Mebel.

 

Maj W dniu 06 maja bieżącego roku rozpoczął się VI Rok Wielkiej Nowenny pod hasłem: "Młodzież wierna Chrystusowi". Młodzież tego dnia rozpoczęła swój rok udziałem w Procesji Młodzieży Tysiąclecia na wieczornym nabożeństwie. Każda grupa młodzieży, a więc: młodzież pracująca i studiująca; młodzież szkolna – żeńska i męska oraz dzieci szkolne, do przygotowanych przez siebie ołtarzy niosła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej wraz z maryjną pieśnią na ustach.

13 maja bieżącego roku o godzinie siedemnastej, na miejscowym cmentarzu ksiądz proboszcz Ryszard Mebel dokonał poświęcenia nagrobku ufundowanego przez niego samego oraz z ofiar składanych przez parafian. Ksiądz proboszcz odprawił modły za spokój duszy śp. księdza Marcina Łochockiego, proboszcza parafii Jastrowie pracującego w latach od 1945 – 1959, ofiarnie i z wielkim poświęceniem. W uroczystości wzięła udział matka zmarłego – p. Maria Łochocka, najbliższa rodzina oraz wierni.

Od 15 maja bieżącego roku rozpoczęto odprawiać tak zwane "Msze Święte Maryjne" przez przyjęcie Matki Bożej w Cudownym Obrazie, które nastąpi 24 czerwca. Na Mszę Świętą o godzinie 06:30 przychodzą:

w poniedziałek – dzieci przedszkolne,

we wtorek – dzieci z klas I i II,

we środę – dzieci z klas III i IV,

we czwartek – dzieci z klas V,

w piątek – dzieci z klas VI i VII,

w sobotę – pozostała młodzież.

 

Czerwiec 10 czerwca bieżącego roku -  Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci o godzinie ósmej biorą udział we Mszy Świętej z Komunią Świętą. Po południu o godzinie szesnastej specjalne nabożeństwo, następnie rozdanie pamiątek i wspólna fotografia.

17 czerwca bieżącego roku odbyły się uroczystości Pierwszej Komunii Świętej w kościołach filialnych naszej parafii: w Samborsku i Płytnicy.

21 czerwca bieżącego roku Uroczystość Bożego Ciała. Po uroczystej Mszy Świętej z asystą odbyła się procesja do czterech ołtarzy, ulicami Kieniewicza, Kościelną, Mickiewicza, Wojska Polskiego. Procesję prowadził ksiądz proboszcz Ryszard Mebel w asyście księży prowadzących Misje Maryjne oraz księży wikariuszy.

Od 17 do 24 czerwca bieżącego roku Misje Maryjne przed Nawiedzeniem Matki Bożej przeprowadzili księża salezjanie, ksiądz Józef Gregorkiewicz i ksiądz Gasiuk.

24 czerwca bieżącego roku Dzień Nawiedzenia Matki Boskiej Częstochowskiej.

Program powitalny:

1. Fanfary Jasnogórskie – księża wynoszą obraz z kaplicy samochodu za bramę kościelną, zatrzymują się.

2. "O Maryjo witam Cię…" lud klęczy i śpiewa. Księża trzymają obraz.

3. Procesja.

Obraz przejmują Ojcowie "Po górach dolinach…"

Obraz przejmują Matki "Gwiazdo śliczna, wspaniała…"

Obraz przejmują Panny "Królowej Anielskiej…"

Obraz przejmują Młodzieńcy "Serdeczna Matko…"

Młodzieńcy stawiają obraz na ołtarzu.

4. Pieśń ludu "Jak szczęśliwa Polska cała…"

5. Przemawia ksiądz proboszcz J. Tuleja z Trzcianki, żegna obraz.

6. Przemawia ksiądz proboszcz Ryszard Mebel, wita święty obraz.

7. Śpiew "Bogurodzica, dziewica…"

8. Delegacje z Trzcianki składają kwiaty, żegnają Matkę Bożą.

9. Wiersz powitalny "O Matko Częstochowska…"

10. Powitanie Matki Bożej przez ministrantów.

11. Śpiewa chór parafialny pieśń maryjną "Ślubowanie…"

12. Wiersz "Królowej Niepokalanej"

13. Młodzież żeńska – recytacja zbiorowa "Stella Maris"

14. Młodzież żeńska śpiewa pieśń "Królowej Swej…"

15. Młodzież śpiewa "Błękitne rozwińmy sztandary…"

16. Msza Święta – odprawił ksiądz kanonik Jan Wujda.

17. Po Mszy Świętej procesja z obrazem do kościoła – obraz niosą młodzieńcy do drzwi kościelnych, potem niosą siostry zakonne do balustrady, gdzie odbierają młodzieńcy i ustawiają na ołtarzu.

18. Godzina 21:00 – Adoracja Matek Parafii – dalszy ciąg uroczystości opisany w Kronice Nawiedzenia.

Jako trwałą pamiątkę Nawiedzenia, parafia ufundowała piękny sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, który został w tym dniu poświęcony.

Nawiedzenie Królowej Jasnogórskiej w parafii Jastrowie.

Dzień 29 października 1961 roku, Uroczystość Chrystusa Króla – Matka Boża Częstochowska rozpoczyna wędrówkę po diecezji gorzowskiej. We wszystkich kościołach parafii Jastrowie, wierni dowiadują się z ogłoszeń parafialnych, że Królowa Polski wkroczyła na drogi wiodące do Jastrowia. Pierwszy to bodaj wypadek w dziejach Jej królowania, na Jasnej Górze, że Ona przychodzi do nas. Takimi to słowami ksiądz proboszcz w Uroczystość Nowego Roku zapowiada znowu to wielkie święto, jakie będziemy przeżywać. Z upływem każdego dnia, tygodnia, miesiąca, coraz więcej parafia zaczyna oczekiwać tej chwili. W miesiącu maju wierni gromadzą się licznie przy ołtarzu Matki Bożej na nabożeństwach i z ciekawością wsłuchują się w odczytywanie Kroniki Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej. Dzieci szkolne i młodzież rozpoczynają prowadzić skarbczyki maryjne na przyjęcie Matki Bożej.

Zainteresowanie przygotowaniami do przyjęcia obrazu świętego wzrasta. Po każdym nabożeństwie wierni chętnie pozostają w kościele na naukę pieśni maryjnych. Duch zainteresowania i przygotowania panuje także w kościołach filialnych naszej parafii.

Dnia 12 czerwca bieżącego roku parafia Jastrowie spotyka się z Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, który przejeżdża przez miasto z parafii Okonek do parafii Stara Łubianka, jako pierwszej parafii dekanatu pilskiego. Oczekiwanie wciąż wzrasta, parafianie pragną, by jak najprędzej i u nas znalazła się Pani Jasnogórska.

Już na tydzień przed przyjęciem świątynia jest udekorowana. Wierni znają już plan Misji Maryjnych. Od dnia 20 czerwca rozpoczyna się praca nad moralnym odrodzeniem całej parafii przez triduum, które przeprowadzają księża salezjanie.

W kościele parafialnym przez dwa dni trwa spowiedź najpierw dzieci, potem dorosłych, przeciąga się do późnych godzin nocnych. Spowiadało dwunastu księży. Równocześnie odbywają się nauki rekolekcyjne ze spowiedzią i Komunią Świętą w kościołach filialnych w Płytnicy, Samborsku, Pniewie i Górznie.

Dzień 24 czerwca 1962 roku. Uroczystość Jana Chrzciciela i równocześnie Dzień Nawiedzenia Matki Bożej Częstochowskiej w parafii Jastrowie. Jak ongiś święta Elżbieta, tak teraz parafia przeżywa podniosłe chwile. Serca wszystkich napełniają się już radością na uroczystej Sumie kiedy ksiądz misjonarz poświęca sztandar Matki Bożej Częstochowskiej, który pozostanie jako pamiątka uroczystego dnia Nawiedzenia. Po południu już od godziny szesnastej niezliczone rzesze wiernych, niepomne na trud i zmęczenie śpieszą do Kościoła, aby powitać i spojrzeć na łagodne i święte oblicze swej Matki Niebieskiej, serce pokrzepić wiarą i nabrać nowych sił potrzebnych do pobożnego życia.

Wielu zatrzymuje się przed pięknie wykonaną tablicą informacyjną, aby zapamiętać porządek nabożeństw odprawiających się przed obrazem Nawiedzenia. Przy bramie kościelnej staje ksiądz proboszcz w otoczeniu licznie zebranego duchowieństwa z sąsiednich parafii dekanatu pilskiego, złotowskiego i szczecineckiego z księdzem kanonikiem Janem Wujdą na czele.

Godzina dziewiętnasta, po długim korowodzie motocykli i samochodów przed bramą cmentarza kościelnego, zajeżdża samochód kapliczka a w nim – Królowa Polski.

Rozlega się głos fanfar jasnogórskich odegranych przez dziewięciu orkiestrantów, księża wynoszą obraz z samochodu za bramę kościelną, zatrzymują się, a lud pada na kolana i śpiewa ze łzami w oczach "O Maryjo witam Cię…", pieśń, którą śpiewa tak często parafia Jastrowie przed obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Rozpoczyna się procesja. Gdy obraz niosą ojcowie, lud śpiewa pieśń "Po górach dolinach…" Następnie obraz przejmują na swoje ramiona matki, śpiewając "Gwiazdo śliczna wspaniała…" Z kolei delegacja młodzieży żeńskiej podchodzi i dalej w procesji niesie Pannę nad Pannami z pieśnią "Królowej Anielskiej śpiewajmy…"

Po raz czwarty zatrzymuje się procesja i teraz młodzież męska rozpoczyna swój pochód na szlaku jasnogórskim, śpiewając "Serdeczna Matko…"

Młodzieńcy stawiają obraz na przygotowanym ołtarzu polowym przy Krzyżu Misyjnym, pięknie udekorowanym. Na wzniesionym podwyższeniu stoi jak na Kalwarii pod Krzyżem, Matka Boża, a przy Niej duchowieństwo, z jednej strony zastępy ministrantów, z drugiej dzieci przedszkolne. Wokół podwyższenia dzieci szkolne, młodzież żeńska, matki różańcowe i niezliczone tłumy wiernych. Rozpoczyna się krótka akademia maryjna. Z wielkim entuzjazmem śpiewają wszyscy, "Jak szczęśliwa Polska cała…", potem przemawia z ambony ksiądz dziekan Jan Tuleja z Trzcianki. W serdecznych, przepełnionych smutkiem słowach, żegna On Matkę Bożą, rozstając się z Nią po 24 godzinach pełnych łask i błogosławieństw.

Z kolei proboszcz parafii Jastrowie, ksiądz Ryszard Mebel wita przemówieniem pełnym wzruszających słów, Panią i Królową Polski na terenie Jastrowia. Zapewnia o wierności jastrowian Matce Bożej.

Następnie delegacje z Trzcianki składają kwiaty żegnając Matkę Bożą. Wiersz powitalny "O Matko Częstochowska" wygłosiła uczennica technikum.

Ministranci witają Matkę Bożą recytacją zbiorową. Chór parafialny śpiewa pieśń Maryjną "Ślubowanie". Wiersz "Królowej Niepokalanej" recytuje uczennica Ewa Gibek, potem miejsce ma recytacja dziecka, na końcu śpiewa młodzież żeńska pieśń "Królowej Swej…"

Około godziny dwudziestej rozpoczyna się Msza Święta, którą celebruje ksiądz Jan Wujda ze Słupska. Kazanie w czasie Mszy Świętej wygłasza ksiądz misjonarz Jerzy Gasik. W czasie Mszy Świętej wierni śpiewają litanię loretańską i antyfonę "Pod Twoją Obronę…". Po Mszy Świętej obraz biorą na swe ramiona młodzieńcy i w procesji niosą do drzwi kościelnych. Od drzwi kościelnych przez kościół Matka Boża, niesiona jest przez siostry zakonne pracujące w parafii Jastrowie. Na przygotowanym w głównym ołtarzu tronie Obraz ustawiają znowuż młodzieńcy i rozpoczynają się adoracje stanowe. W kościele pozostają tylko matki na swojej adoracji stanowej trwającej przez godzinę. Adorację prowadzi ksiądz misjonarz.

Płyną słowa modlitwy i pieśni maryjnej przed tron Matki Bożej, Matki Najlepszej i Królowej Polski, ksiądz proboszcz odbiera przyrzeczenia matek.

O godzinie 22 – giej rozpoczyna się hołd i adoracja młodzieży. Prowadzi ją w dalszym ciągu ksiądz misjonarz. W czasie tej godziny adoracyjnej w kościele wśród młodzieży zjawia się ksiądz biskup Ignacy Jeż z Gorzowa. Jego Ekscelencja przejeżdżając przez Jastrowie, zatrzymuje się na parę chwil by przemówić w gorących słowach do młodzieży. Z żalem młodzież opuszcza świątynię, bo od godziny 23 – ciej ojcowie jak nigdy zgromadzili się w kościele. Słowa pieśni i modlitw brzmią wzruszającym echem, echem mocnych męskich głosów.

W czasie tych adoracji wielu korzysta ze sposobności do odprawienia spowiedzi świętej, gdyż wielu kapłanów spowiada i spowiadać będzie przez całą noc. O północy rozpoczyna się Msza Święta tak zwana Pasterka Maryjna – którą celebruje ksiądz proboszcz Ryszard Mebel. Nie da się zliczyć tych tłumów zgromadzonych w szczelnie wypełnionym kościele i na placu kościelnym przy sprawnie działających głośnikach, specjalnie zainstalowanych na tę uroczystość. Kazanie wygłosił ksiądz misjonarz Gregorkiewicz, a potem Komunię Świętą rozdziela trzech kapłanów przez długie chwile, bo przecież owoce nawiedzenia są udziałem czystych serc.

Po skończonej Mszy Świętej odbył się dalszy ciąg adoracji. Najpierw chór parafialny parafii Jastrowie składa hołd Matce Bożej śpiewając przez całą godzinę pieśni maryjne w układzie chóralnym. Chórowi przewodniczy siostra Ernesta Grzegorzak, która jest jego dyrygentką.

Następnie adorują wierni z kościołów filialnych z Pniewa, Samborska i Górzna, stawiając się gromadnie przed swoją Panią i Królową.

O godzinie siódmej przed Matką Bożą Częstochowską gromadzą się dzieci szkolne z całej parafii, aby uczestniczyć we Mszy Świętej i przystąpić do Komunii Świętej.

Po tej Mszy Świętej i kazaniu wierni śpiewają Godzinki o Najświętszej Maryi Pannie. O godzinie 09 – tej znowu kościół wypełnia się dziećmi, ale tymi najmniejszymi. Odprawia się Msza Święta wśród kwilenia i płaczu tych najmniejszych czcicieli Maryi. Po Mszy Świętej każde dziecko osobno otrzymuje błogosławieństwo kapłańskie.

Suma z Kazaniem jest o godzinie 11 – tej. Dziwić by się można, dlaczego kościół stale wypełnia się po brzegi. Ale jasnym jest to, że kto kocha Matkę Jezusa ten czuje się najlepiej właśnie przy Niej. Po południu w obecności Pani Jasnogórskiej odbyło się błogosławieństwo chorych i starców, hołd dzieci z całej parafii, o godzinie 16 – tej ostatnie już nabożeństwo, pożegnalne. Nabożeństwo różańcowe z kazaniem.

Ostatnie błogosławieństwo Obrazem napełniło serca wszystkich jakby Jej tchnieniem anielskim, wonią Jej cnót i łaską Chrystusową, której jest przemożną Pośredniczką.

Jeszcze procesjonalny pochód przez kościół i cmentarz kościelny. Matka Boża odchodzi, by iść dalej po polskiej ziemi i budzić wiarę i ufność, krzepić serca swych dzieci na dolę i niedolę.

Ksiądz proboszcz był trzykrotnie wzywany na kolegium, po czym został skazany na grzywnę w wysokości 1050zł za rzekome tamowanie ruchu ulicznego w czasie przyjęcia obrazu.

 

Sierpień Z dniem 01 sierpnia obowiązki wikariusza obejmuje ksiądz Andrzej Ruta, na miejsce dotychczasowego księdza wikariusza Ryszarda Teinerta.

Od 26 sierpnia do 02 września bieżącego roku w "Tygodniu Modlitw Rodziców i Wychowawców za Polską Młodzież" codziennie odprawiano nabożeństwa z krótką nauką.

 

Wrzesień 09 września bieżącego roku każdy Kościół jest domem Boga samego. Pamiętał z dawien dawna chrześcijański lud polski i pamięta o tym, budując piękne i bogate świątynie ku chwale Bożej. I o wiernych parafii Jastrowie można powiedzieć, że zawsze piękno Domu Bożego było ich troską. Rozpoczęto dzieło odnowienia Kościoła Najświętszej Mari Panny w roku 1961. Wymagało ono wielkich ofiar parafian i dzięki staraniom księdza proboszcza Ryszarda Mebla zostało ukończone. Duże zasługi przy odmalowaniu i ozdobieniu ścian kościoła położył p. Stefan Grzelak, parafianin z Jastrowia. Bezinteresowną pracą przy zabezpieczeniu okien i naprawie witraży służył p. Bernard Targański.

Staraniem księdza proboszcza zostały naprawione i ustawione ławki w kościele Najświętszej Mari Panny oraz dorobiono do ławek klęczniki.

29 września bieżącego roku – doroczny odpust świętego Michała Archanioła przeprowadzony czterdziestogodzinnym nabożeństwem eucharystycznym, odbył się "ipsa die". Wieczorem o godzinie 18 – tej uroczystą Mszę Świętą w asyście odprawił ksiądz Jan Lis, proboszcz z Okonka. Kazanie wygłosił ksiądz magister Konrad Herman. Potem odbyła się procesja, w której uczestniczyło około piętnastu kapłanów sąsiednich parafii. Na zakończenie odśpiewano "Te Deum…".

 

Październik W dniu 10 października 1962 roku została zawarta umowa z artystą plastykiem p. magistrem Henrykiem Domuratem na odnowienie, konserwację i złocenie ołtarza głównego świętego Michała Archanioła w Jastrowiu. Praca została ukończona z końcem października bieżącego roku.

Na wezwanie Najwyższego Pasterza Kościoła Chrystusowego, Jana XXIII w uroczystość Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, 11 października 1962 roku rozpoczął się II Sobór Watykański, którego celem jest "accomodato renovatio", to jest przystosowanie odnowienia i wypracowania nowych form apostolskiej misji Kościoła we współczesnym świecie. W gronie Ojców Soborowych znajdują się również księża biskupi gorzowscy – ksiądz biskup ordynariusz Wilhelm Pluta oraz ksiądz biskup Ignacy Jeż.

11 października bieżącego roku, jak w roku ubiegłym, z okazji świętego Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny odprawiono triduum dla Matek, zakończone na Mszy Świętej wspólną Komunią Świętą. Nauki głosili ksiądz proboszcz oraz ksieża wikariusze.

29 października bieżącego roku doroczne Święto Chrystusa Króla poprzedzono triduum dla mężczyzn. Przez trzy dni po wieczornym nabożeństwie różańcowym nauki stanowe głosił ksiądz wikariusz Andrzej Ruta. Zakończenie Triduum odbyło się w niedzielę, w Święto Chrystusa Króla, w czasie Mszy Świętej wspólną Komunią Świętą.

 

Listopad 04 listopada bieżącego roku – w dniu dzisiejszym przypada rocznica Koronacji Ojca Świętego Jana XXIII. W modlitwach prosiliśmy Boga Najwyższego, by Swemu Namiestnikowi dał moc i siłę do spełnienia zadań, jakie mu powierzyła Opatrzność Boża.

18 listopada bieżącego roku - w czasie Mszy Świętej wieczornej ksiądz proboszcz Ryszard Mebel poświęcił przed ołtarzem Matki Bożej Nieustającej Pomocy duże świece. Jedna z tych świec palić się będzie przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej w czasie dnia czuwania soborowego jako symbol czuwającej parafii. Drugą zawiezie delegacja parafian, pod przewodnictwem p. Żendlowej, do Częstochowy, w tym samym czasie będzie ona palić się przed cudownym obrazem Pani Jasnogórskiej.

W związku z odbywającym się Soborem Powszechnym i w myśl zaleceń naszych Arcypasterzy, dnia 22 listopada 1962 roku wieczorem parafia Jastrowie odprawiła swój "Dzień Czuwania Soborowego" z Maryją Jasnogórską, czyli dzień modlitw na intencję Soboru Powszechnego i dzień łączności z wszystkimi wiernymi i hierarchią Kościoła Świętego.

Porządek nabożeństw był następujący:

godzina 18:00 – Mszę Świętą odprawił ksiądz Nowak, kazanie ksiądz proboszcz;

godzina 19:00 – Modlitwy dzieci i młodzieży, ksiądz proboszcz;

godzina 19:30 – Modlitwy ministrantów, ksiądz Nowak;

godzina 20:00 – Modlitwy chóru parafialnego przez religijną pieśń kościelną;

godzina 21:00 – Odmówienie cząstki Różańca Świętego i Litanii do Matki Bożej dla członków Żywego Różańca – prowadził ksiądz proboszcz;

godzina 22:00 – Modlitwy matek parafii, prowadził ksiądz proboszcz;

godzina 23:00 – Modlitwy ojców parafii, prowadził ksiądz Nowak;

godzina 24:00 – Pasterka Soborowa, odprawił ksiądz proboszcz, kazanie głosił ksiądz Z. Nowak.

Piątek 23 listopada 1962 roku:

godzina 06:30 – Mszę Świętą z wystawieniem Najświętszego Sakramentu odprawił ksiądz Proboszcz;

godzina 08:30 – Mszę Świętą dla chorych odprawił lsiądz Nowak Z., kazanie wygłosił ksiądz proboszcz;

do 18:00 – Modlitwy z dziećmi i młodzieżą, ksiądz Nowak,

godzina 18:00 – Mszę Świętą na zakończenie czuwania odprawił ksiądz Ruta, kazanie wygłosił ksiądz proboszcz.

 

Grudzień Od 02 grudnia bieżącego roku – w każdą sobotę w kościele Najświętszej Mari Panny odprawia się wieczorem Msza Święta. Są to tak zwane "Soboty Maryjne Pani Jasnogórskiej". W czasie tej Mszy Świętej wygłaszane są krótkie nauki i równocześnie są podawane wiadomości soborowe, następnie krótkie błogosławieństwo.

09 grudnia bieżącego roku – w dniu dzisiejszym odczytany był list pasterski naszego Arcypasterza z Soboru Powszechnego w Rzymie do kapłanów i wiernych diecezji gorzowskiej.

30 grudnia bieżącego roku – wieczorem o godzinie 18:00 odprawione zostało tradycyjne nabożeństwo na zakończenie starego roku 1962. Porządek nabożeństwa był następujący:

Wystawienie Najświętszego Sakramentu;

Litania do Wszystkich Świętych;

Modlitwy po Litanii – śpiewanie;

Pieśń "Przed Oczy Twoje Panie…";

Kazanie i sprawozdanie księdza proboszcza;

Suplikacje;

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.