Kronika » Rok 1963

Styczeń 03 stycznia 1963 roku – pierwszą w Nowym Roku "Godzinę Świętą" odprawiono w intencji powołań kapłańskich w naszej diecezji.

W związku z kolędą, odwiedzaniem rodzin w naszej parafii zrobiono kartotekę parafialną. Pracę tę wykonał ksiądz proboszcz i ksiądz wikariusz Nowak Z.

 

Marzec 03 marca 1963 roku – w dniu dzisiejszym przybył o godzinie 18 – tej, do naszej parafii Jego Ekscelencja ksiądz biskup ordynariusz doktor Wilhelm Pluta. Po Mszy Świętej wieczornej, nastąpiło krótkie powitanie Jego Ekscelencji; dziatwa i młodzież wręczyła wiązanki kwiatów, a następnie ksiądz biskup udał się na ambonę i mówił do licznie zgromadzonych wiernych o II Soborze Watykańskim, w którym jako Ojciec Soboru brał czynny udział.

W miesiącu marcu wykonano odnowienie i złocenie ołtarza w kościele Najświętszej Maryi Panny. Dokonał tego p. magister Henryk Domurat, artysta malarz.

 

Kwiecień Od 01 do 07 kwietnia 1963 roku odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci oraz ogółu parafian. Nauki rekolekcyjne głosił ksiądz magister Janusz Popławski z Piły.

14 kwietnia 1963 roku – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczystą Mszę Świętą Rezurekcyjną z procesją i kazaniem odprawił ksiądz proboszcz.

17 kwietnia bieżącego roku do kościoła zakupiono stacje Drogi Krzyżowej. Wykonane są z masy gipsowej, z umocnieniem w zbrojeniu i płótnie, w formie płaskorzeźb wielobarwnych o wymiarach 80 cm na 56 cm.

26 kwietnia bieżącego roku – dzień świętego Marka Ewangelisty. Wieczorem odprawiona została Msza Święta, potem odmówiono Litanię do Wszystkich Świętych. następnie odbyła się procesja do przygotowanych ołtarzyków przy krzyżach misyjnych, na intencję uproszenia Błogosławieństwa Bożego w pracy wiosennej i urodzaju.

 

Maj W miesiącu maju codziennie rano o godzinie 06:00 ku czci Matki Bożej, w kościele Matki Bożej odprawiona będzie Msza Święta, w czasie której śpiewane będą godzinki, po Mszy Świetej odczytana będzie Litania Loretańska i nastąpi błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

05 maja bieżącego roku – w dniu dzisiejszym rozpoczął się VII Rok Wielkiej Nowenny Tysiąclecia pod hasłem "Abyście się społecznie miłowali". Uroczyste odnowienie przyrzeczeń odbyło się na Sumie. Dla dzieci i młodzieży na Mszy Świętej szkolnej.

W przedostatni dzień maja w kościele Najświętszej Maryi Panny, ku czci Matki Bożej odbyło się nabożeństwo maryjne, tak zwane "pożegnanie maja". Na to nabożeństwo złożyły się śpiewy, deklamacje, modlitwy dzieci i młodzieży. 

 

Czerwiec 02 czerwca 1963 roku – w kościele parafialnym przeprowadzono remont zakrystii – kryta instalacja; malowanie ścian, drzwi i okien; odnowienie szaf.

07 czerwca bieżącego roku całym światem wstrząsnęła do głębi wiadomość z Watykanu, że Sługa Boży Jan XXIII oddał swe życie Bogu za spokój świata, za kościół i za Sobór, w dniu 03 czerwca 1963 roku o godzinie 19:45 w poniedziałek Zielonych Świąt, opatrzony sakramentami Świętego Rzymskiego Kościoła w Pałacu Apostolskim w Watykanie.

W kościele parafialnym z tej okazji uroczyste nabożeństwo żałobne z katafalkiem oraz kazaniem odprawił ksiądz proboszcz Ryszard Mebel.

09 czerwca bieżącego roku – w dniu dzisiejszym odbyła się doroczna uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci.

Pierwszy raz Jezusa Eucharystycznego przyjęło 148 dzieci.

13 czerwca bieżącego roku – Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjna procesja po odprawionej Mszy Świętej przez księdza proboszcza wyruszyła z kościoła parafialnego ulicami: Kościelną, Mickiewicza, Wojska Polskiego, Kieniewicza do przygotowanych pięknie ołtarzy. W uroczystości tej wzięli udział wierni całej parafii, również i z wiosek; dzieci, młodzież i starsi ze swoimi chorągwiami kościelnymi.

16 czerwca 1963 roku – w kościele filialnym w Pniewach pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla 32 dzieci.

22 czerwca bieżącego roku – uroczyste bierzmowanie poprzedziło przywitanie księdza biskupa Stroby przez dzieci, młodzież szkolną, młodzież pozaszkolną. Matki i ojcowie z parafii serdecznymi słowami witali biskupa, wręczając wiązanki kwiatów oraz wygłaszając piękne deklamacje.

Jego Ekscelencja biskup Jerzy Stroba w asyście księdza radcy Mieczysława Marszalika udzielił w kościele Najświętszej Maryi Panny Sakramentu Bierzmowania dla 687 dzieci i młodzieży parafii Jastrowie.

23 czerwca bieżącego roku w samo południe Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, z fasady Bazyliki świętego Piotra kardynał protodiakon podał Urbi et Orbi oczekiwaną wiadomość: "Oznajmiam Wam radość wielką, mamy Papieża, Jego Eminencję kardynała Jana Chrzciciela Mortini, który przybrał sobie imię Pawła VI".

Na zakończenie roku szkolnego odprawiona została Msza Święta dla dzieci i młodzieży, po której delegacje poszczególnych klas złożyły wota dziękczynne na podziękowanie Panu Bogu i Matce Bożej Jasnogórskiej. Wota te zawieszone zostały przy obrazie Matki Bożej Częstochowskiej w kościele Najświętszej Maryi Panny.

W rocznicę nawiedzenia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w naszej parafii odbyły się rekolekcje intronizacyjne Najświętszego Serca Pana Jezusa. Od dnia 23 czerwca bieżącego roku nauki głosiło czterech księży jezuitów; ojcowie Choczewski, Przydołek, Moll i misjonarz Serca Bożego z Krakowa. Parafianie Jastrowia, tak jak przed rokiem dla Matki Bożej, Sercu Bożemu zgotowali wspaniały hołd na jaki stać wiernych Bogu i Kościołowi. Kilkaset rodzin parafii w uroczystej intronizacji zawierzyło się Sercu Bożemu.

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dzieci w kościele filialnym w Górznej odbyła się 30 czerwca 1963 roku. Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 26 dzieci.

 

Lipiec Z dniem 01 lipca zostaje przeniesiony na inną placówkę ksiądz Andrzej Ruta, na jego miejsce do Jastrowia przybędzie ksiądz Stanisław Szuba – neoprezbiter.

 

Sierpień 26 sierpnia bieżącego roku – Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej. W kościele Najświętszej Maryi Panny odprawiono uroczystą Mszę Świętą, którą celebrował ksiądz proboszcz Konieczny ze Sypniewa, kazanie wygłosił ksiądz dziekan Zalewski z Piły. Po nabożeństwie odbyła się procesja w kościele.

Wizytację kanoniczną całej parafii, również w kościołach filialnych, przeprowadził 26 sierpnia bieżącego roku ksiądz dziekan Wincenty Zalewski.

28 sierpnia 1963 roku wrócił do parafii ornat, który była własnością parafii Jastrowie. W roku 1945 przebywający na terenie Jastrowia kapelan Wojsk Polskich o.o. Jachymek ornat ten wypożyczył, używając go do pełnienia funkcji kapelana, odprawiając Msze Święte dla żołnierzy armii polskiej zdążającej przez teren Jastrowia w kierunku Berlina. Ornat ten przekazał jako pamiątkę z lat wojennych, a przywiózł go ksiądz Stanisław Szuba, spotkawszy się przypadkowo z tymże księdzem.

 

Wrzesień 02 września bieżącego roku rozpoczął się "Tydzień Modlitw o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży". Codziennie wieczorem odprawiała się Msza Święta z kazaniem i błogosławieństwem w kościele Najświętszej Maryi Panny.

Główny akcent tegorocznego "Tygodnia Modlitw"spoczywał na:

- uczestniczeniu we Mszy Świętej wieczornej;

- przystępowaniu do Komunii Świętej;

- codziennej modlitwie dzieci i młodzieży;

- codziennej modlitwie rodziców i innych dorosłych.

29 września bieżącego roku – już w piątek, 27 dnia bieżącego miesiąca rozpoczęło się trzydniowe nabożeństwo eucharystyczne zwane czterdziestogodzinnym, na uczczenie Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie przed uroczystością odpustową świętego Michała Archanioła. Sumę odpustową odprawił ksiądz prałat Mieczysław Marszalik z Gorzowa. Kazanie wygłosił o. kapucyn Przemysław Kuap z Piły.

29 września 1963 roku – z dniem dzisiejszym rozpoczął się XIX Tydzień Miłosierdzia Chrześcijańskiego pod hasłem "Miłujcie się społecznie". W związku z tym w czasie nabożeństw różańcowych wygłaszane były okolicznościowe nauki.

Na apel księży biskupów parafianie podejmują i wypełniają "soborowe czyny dobroci". Spełnione czyny są zapisywane w księdze czynów, jaka jest wyłożona w kościele, względnie spisane na kartkach i składane do skarbony.

 

Listopad 10 listopada bieżącego roku – na Jasną Górę do Częstochowy udała się pod przewodnictwem księdza proboszcza delegacja z parafii Jastrowie, która zawiozła parafialną księgę soborowych czynów dobroci i złożyła ją w ofierze Matce Bożej Częstochowskiej. Ksiądz proboszcz odprawił na Jasnej Górze Mszę Świętą w intencji parafian.

11 listopada bieżącego roku – w kościele Świętej Rodziny w Pile odbył się tradycyjny "Koncert Chórów Kościelnych", w którym to brał udział chór parafialny z Jastrowia.

17 listopada bieżącego roku – uroczyste Triduum, trzydniowe nabożeństwo do świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Na to nabożeństwo złożyły się pieśni do świętego Stanisława, kazanie i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

17 listopada 1963 roku – w kościele Najświętszej Maryi Panny przed ołtarzem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Jasnogórskiej odprawiona została uroczysta Msza Święta, tak zwana "Soborowa Wieczerza Pańska". W czasie tej Mszy Świętej konsekrowana została Hostia przywieziona przez delegację z Jasnej Góry. Również w czasie tej Mszy Świętej paliła się świeca – znicz, jako dar o. o. paulinów z Jasnej Góry. Przed Komunią Świętą podjęty został wspólny akt pojednania i przebaczenia całej parafii.

 

Grudzień 06 grudnia 1963 roku – tradycyjna uroczystość świętego Mikołaja odbyła się w naszej parafii.

08 grudnia 1963 roku – z okazji święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny odbyło się Triduum dla dziewcząt.

31 grudnia 1963 roku – uroczyste nabożeństwo na zakończenie Starego Roku wraz z kazaniem oraz sprawozdaniem z całorocznej pracy w parafii odprawił ksiądz proboszcz.

 

Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0