Niedzielna Liturgia Słowa

 

NIEDZIELA  WIELKANOCNA

 

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

 

UROCZYSTOŚĆ

 

21 Kwietnia 2019 roku

 

 

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu

 

Dz 10, 34a. 37-43

 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 
                                                                                                                                                

          Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. 
          A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. 
          On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 118 (117), 1b-2. 16-17.
22-23 (R.: por. 24)

 

Refren: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi: 
«Jego łaska na wieki».

Prawica Pana wzniesiona wysoko, 
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę 
i głosić dzieła Pana.

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach.


DRUGIE CZYTANIE 

Dążcie tam, gdzie jest Chrystus

 

Kol 3, 1-4

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan
            

Bracia:

          Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. 
          Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.


Oto słowo Boże.

 


SEKWENCJA WIELKANOCNA

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

Mario, ty powiedz, coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

Żywego już Pana widziałam, grób pusty,
I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
A miejscem spotkania będzie Galilea.

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,
O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 


AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.                                                                                                                                                                                 

                                       Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. 
                                       Odprawiajmy nasze święto w Panu.


Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


 

E W A N G E L I A

Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego

 

J 20, 1-9

 

          Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». 
          Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. 
          Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

 

Oto słowo Pańskie.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Błogosław, duszo moja, Pana, *
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
2 Błogosław, duszo moja, Pana *
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
   
3 On odpuszcza wszystkie twoje winy *
  i leczy wszystkie choroby.
4 On twoje życie ratuje od zguby, *
  obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
   
6 Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
  wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
  swoje dzieła synom Izraela.
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
   
8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
Błogosław, duszo moja, Pana, *
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
2 Błogosław, duszo moja, Pana *
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
   
3 On odpuszcza wszystkie twoje winy *
  i leczy wszystkie choroby.
4 On twoje życie ratuje od zguby, *
  obdarza cię łaską i zmiłowaniem.
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
   
6 Dzieła Pana są sprawiedliwe, *
  wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
7 Drogi swoje objawił Mojżeszowi, *
  swoje dzieła synom Izraela.
 
Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia. 
 
   
8 Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
11 Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, *
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.