Niedzielna Liturgia Słowa

 

NIEDZIELA 


Uroczystość

Niepokalane Poczęcie

Najświętszej Maryi Panny

 

8 Grudnia 2019

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg wprowadza nieprzyjaźń
pomiędzy potomstwo węża
a potomstwo niewiasty

 

Rdz 3, 9-15. 20

 

Czytanie z Księgi Rodzaju

                                                                                                                                                                    

          Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go:

Gdzie jesteś?»
          On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się,

bo jestem nagi, i ukryłem się».
          Rzekł Bóg: «Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa,

z którego ci zakazałem jeść?»
          Mężczyzna odpowiedział: «Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa, i zjadłem».
          Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: «Dlaczego to uczyniłaś?»
          Niewiasta odpowiedziała: «Wąż mnie zwiódł i zjadłam».
          Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: «Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono ugodzi cię

w głowę, a ty ugodzisz je w piętę».
          Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących

 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 1bc)

 

Refren:  Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.

 

Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica 
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, 
na oczach pogan objawił swą sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją 
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi 
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, 
cieszcie się, weselcie i grajcie.


 

DRUGIE CZYTANIE 

Chrystus zbawia wszystkich ludzi

 

Rz 15, 4-9

 

Czytanie z  Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

                                          

 Bracia:                                                          
          To, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą Pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga

i Ojca Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
          Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga. Albowiem Chrystus – powiadam – stał się sługą obrzezanych dla ukazania wierności Boga i potwierdzenia przez to obietnic danych ojcom oraz po to, żeby poganie za okazane sobie miłosierdzie uwielbili Boga, jak napisano:
          «Dlatego oddawać Ci będę cześć między poganami i śpiewać imieniu Twojemu».


  

Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                       

                      Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą,
                      błogosławiona jesteś między niewiastami.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

E W A N G E L I A

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą

 

Łk 1, 26-38

 

             Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza        

                                                                                           

          Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa

i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.
          Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
          Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»
          Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
          Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
          Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto słowo Pańskie.