Niedzielna Liturgia Słowa

 

 XX NIEDZIELA ZWYKŁA

 

18 Sierpnia 2019 roku

 

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg czuwa nad Jeremiaszem

 

Jr 38, 4-6. 8-10

 

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza                                                                                                  

          W czasie oblężenia Jerozolimy przywódcy, którzy trzymali Jeremiasza

w więzieniu, powiedzieli do króla: «Niech umrze ten człowiek, bo naprawdę obezwładnia on ręce żołnierzy, którzy pozostali w tym mieście, i ręce całego ludu, gdy mówi do nich podobne słowa. Człowiek ten nie szuka przecież pomyślności dla tego ludu, lecz nieszczęścia». 
          Król Sedecjasz odrzekł: «Oto jest w waszych rękach!» Nie mógł bowiem król nic uczynić przeciw nim. Wzięli więc Jeremiasza i wtrącili go, spuszczając na linach, do cysterny Malkiasza, syna królewskiego, która się znajdowała na dziedzińcu wartowni. W cysternie zaś nie było wody, lecz błoto; zanurzył się więc Jeremiasz

w błocie. 
          Ebedmelek wyszedł z domu królewskiego i rzekł do króla: «Panie mój, królu! Źle zrobili ci ludzie, tak postępując z prorokiem Jeremiaszem i wrzucając go do cysterny. Przecież umrze z głodu w tym miejscu, zwłaszcza że nie ma już chleba

w mieście». 
          Rozkazał król Kuszycie Ebedmelekowi: «Weź sobie stąd trzech ludzi

i wyciągnij proroka Jeremiasza z cysterny, zanim umrze».
 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 40 (39), 2-3. 4. 18 (R.: por. 14b)

 

Refren:  Panie, mój Boże, pośpiesz mi z pomocą. 

 

Z nadzieją czekałem na Pana, 
a On pochylił się nade mną 
i wysłuchał mego wołania.
Wydobył mnie z dołu zagłady, z błotnego grzęzawiska, 
stopy moje postawił na skale 
i umocnił moje kroki.

Włożył mi w usta pieśń nową, 
śpiew dla naszego Boga.
Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga, 
i zaufają Panu.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, 
ale Pan troszczy się o mnie.
Ty jesteś moim wspomożycielem i wybawcą, 
Boże mój, nie zwlekaj!


 

DRUGIE CZYTANIE 

Przykład Chrystusa

 

Hbr 12, 1-4

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

                         

Bracia:                             
          Mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar,

a przede wszystkim grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi

i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, i zasiadł po prawicy na tronie Boga. 
          Zważcie więc na Tego, który ze strony grzeszników tak wielką wycierpiał wrogość wobec siebie, abyście nie ustawali, załamani na duchu. Jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi.

 

Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

          Moje owce słuchają mego głosu, 
          Ja znam je, a one idą za Mną.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

E W A N G E L I A

Wymagania służby Bożej

 

Łk 12, 49-53

 

             Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza           

                                             
Jezus powiedział do swoich uczniów:
          «Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 
          Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej».

 

Oto słowo Pańskie.