Zakończono prace przy wejściu głównym do kościoła.


Związane były one z wykonaniem podjazdu dla wózków
z dziećmi oraz niepełnosprawnych.

Zdjęcia autora.

Finis coronat opus
czyli
koniec wieńczy dzieło

Menu