————————————————————————————————————————

ZOBOWIĄZANIA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sakrament Bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę, tzn. biorąca aktywny udział w szkolnej katechezie; uczestnicząca w niedzielnej Mszy Świętej; obecna na: nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych; spowiedzi świętej – na początek roku formacji, Boże Narodzenie, Wielkanoc, bierzmowanie; celebrująca w kościele parafialnym Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc; praktykująca codzienną modlitwę; przyjmująca Komunię Świętą; żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej; biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu /w salce przy plebanii/.

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

– systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie; katecheta na koniec roku szkolnego wydaje opinię o przygotowującym się do bierzmowania; opinia negatywna oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok;

– świadectwo chrześcijańskiego życia; dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc; „Po czynach poznacie, że są moimi uczniami”;

– systematyczny i zaangażowany udział w comiesięcznych spotkaniach dla kandydatów; trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach w ciągu roku szkolnego powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok; nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie; usprawiedliwienie podpisuje rodzic/opiekun prawny;

– kandydat powinien wykazać się znajomością wiedzy katechizmowej, pacierza oraz wiedzą na temat Sakramentu Bierzmowania; dokonuje się to na spotkaniach formacyjnych, zaliczając co miesiąc partię materiału /treść materiału z podziałem na dane miesiące będzie podana do wiadomości przez animatora grupy/;

– spotkania kandydatów odbywać się będą raz w miesiącu; terminy spotkań podawane będą na stronie internetowej parafii; obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie;

– dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lista młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania
z 8 klas szkół podstawowych z podziałem na grupy.

Grupa I

   1. Andrzejewska Amelia
   2. Bednarek Piotr
   3. Bilibucha Dawid
   4. Blok Wiktor
   5. Czechowicz Fabian
   6. Dudek Iga
   7. Gawrysiak Milena
   8. Grodzicki Mikołaj
   9. Kieszkowski Hubert
   10. Madecka Oliwia
   11. Wysocka Maja
   12. Zawinowska Julia

Spotkanie powyższej grupy 19 listopada o godz. 16.00

 

Grupa II

   1. Kiernicka Julia
   2. Kołodziejczyk Anna
   3. Kołodziejczyk Bartosz
   4. Kozberuk Kornelia
   5. Kubalak Mateusz
   6. Lewandowski Marcin
   7. Miller Jędrzej
   8. Mizak Miłosz
   9. Orłowska Oliwia
   10. Ośka Amelia
   11. Ośka Julia
   12. Trzybiński Aleksander

Spotkanie powyższej grupy21 listopada o godz. 18.00

 

Grupa III

   1. Drożdżowski Tymoteusz
   2. Pawełkiewicz Mikołaj
   3. Radoń Maja
   4. Rambolińska Alicja
   5. Szulowski Miłosz
   6. Tyluś Kacper
   7. Urbański Marcin
   8. Zapilaj Bartosz
   9. Bieńko Oliwia
   10. Korbik Oliwia
   11. Malicka Nikola
   12. Warzewski Aleks

Spotkanie powyższej grupy23 listopada o godz. 18.00

Menu