————————————————————————————————————————

ZOBOWIĄZANIA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Sakrament Bierzmowania może przyjąć osoba wierząca, ochrzczona, praktykująca systematycznie wiarę, tzn. biorąca aktywny udział w szkolnej katechezie; uczestnicząca w niedzielnej Mszy Świętej; obecna na: nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach, nabożeństwach majowych; spowiedzi świętej – na początek roku formacji, Boże Narodzenie, Wielkanoc, bierzmowanie; celebrująca w kościele parafialnym Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc; praktykująca codzienną modlitwę; przyjmująca Komunię Świętą; żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej; biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego sakramentu /w salce przy plebanii/.

Kandydat do Sakramentu Bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

– systematyczny i zaangażowany udział w szkolnej katechezie; katecheta na koniec roku szkolnego wydaje opinię o przygotowującym się do bierzmowania; opinia negatywna oznacza przełożenie przygotowania na kolejny rok;

– świadectwo chrześcijańskiego życia; dotyczy to nie tylko Parafii, ale także rodziny, szkoły i innych miejsc; „Po czynach poznacie, że są moimi uczniami”;

– systematyczny i zaangażowany udział w comiesięcznych spotkaniach dla kandydatów; trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach w ciągu roku szkolnego powoduje przełożenie przygotowania na kolejny rok; nieobecności należy usprawiedliwiać pisemnie; usprawiedliwienie podpisuje rodzic/opiekun prawny;

– kandydat powinien wykazać się znajomością wiedzy katechizmowej, pacierza oraz wiedzą na temat Sakramentu Bierzmowania; dokonuje się to na spotkaniach formacyjnych, zaliczając co miesiąc partię materiału /treść materiału z podziałem na dane miesiące będzie podana do wiadomości przez animatora grupy/;

– spotkania kandydatów odbywać się będą raz w miesiącu; terminy spotkań podawane będą na stronie internetowej parafii; obowiązek dowiadywania się o terminie spotkania spoczywa na kandydacie;

– dobro duchowe kandydata jest najważniejszą zasadą w przygotowaniu.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menu