Stowarzyszenie Caritas Parafii pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Jastrowiu powołane zostało Dekretem Erekcyjnym Dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej z dnia 29 października 2004 roku.

 

Obecnie w naszym Stowarzyszeniu jest 11 członków:

– przewodniczący – Ksiądz Proboszcz Andrzej Wachowicz;

– prezes – Wanda Robaszewska;

 skarbnik – Ula Przybylska;

– sekretarz – Anna Wysocka.


Działalność naszego stowarzyszenia oparta jest głównie na świadczeniu pomocy osobom potrzebującym.


Co roku bierzemy udział w akcjach propagowanych na terenie diecezji, jak również organizowanych tylko w naszej parafii:

– opłatek dla osób samotnych;

– charytatywne zabawy – karnawałową i „Andrzejkową”;

– sprzedajemy karty świąteczne;

– dwukrotnie uczestniczyliśmy w akcji „Skrzydła” wspierającej uczniów zdolnych, którzy mają trudną sytuację materialną;

– bierzemy udział w akcji „jałmużna wielkopostna”, z której wykupujemy leki dla osób chorych;

– „Zapałka nie ogrzeje” – zakupujemy opał na zimę dla 1-2 osób starszych;

– uczestniczymy w akcji „Tornister pełen uśmiechu” – napełniamy tornistry dzięki hojności naszych parafian i rozprowadzamy wśród dzieci z rodzin ubogich;

– organizujemy akcje „Pusta choinka” oraz „Zajączek” – parafianie robią paczki świąteczne dla dzieci;

– bierzemy udział w akcji „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”;

– rozprowadzamy paschaliki wielkanocne;

– do roku 2012 rozprowadzaliśmy żywność „unijną” dla mieszkańców naszej parafii w Jastrowiu i Samborsku;

– od 11 lat naszym największym przedsięwzięciem, (które nigdy nie odbyłoby się bez pomocy miejscowych sponsorów) jest festyn rodzinny zwany „PARAFIADĄ” organizowany pod koniec września z okazji uroczystości odpustu „Świętego Michała Archanioła”;

– dofinansowaliśmy wiele wycieczek parafialnych oraz wyjazdów dzieci;

– bierzemy udział w rekolekcjach Caritas, gdzie modlimy się i wspólnie z członkami Caritas z naszej diecezji wymieniamy się doświadczeniami i pomysłami do dalszej pracy.


Nieustannie dziękujemy wszystkim osobom, które angażowały się w działalność Caritas Parafii. Jest wielu potrzebujących, którzy wciąż czekają na naszą pomoc.

Okażmy im swoje miłosierdzie i głośmy zawsze prawdę:
„Deus Caritas Est”.

NUMER KONTA BANKOWEGO CARITAS PARAFII:

028 9350 0090 0003 5912 0000 010

Menu