Powołana jest w celu podejmowania wspólnej refleksji przez duchownych i świeckich dla pogłębiania i formowania życia wspólnoty wierzących tworzących parafię.

Podstawą prawną powstania Duszpasterskiej Rady Parafialnej jest 536 paragraf Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz „Wytyczne w sprawie Parafialnych Rad Duszpasterskich” wypracowane przez Komisję Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Świeckich.

Duszpasterska Rada Parafialna zajmuje się sprawami szeroko rozumianych zadań duszpasterskich parafii takich jak:

– współpraca duchownych i świeckich;

– pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej w parafii;

– koordynacja działań apostolskich;

– wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej;

– wyrażanie opinii w sprawach parafii;

– wskazywanie propozycji i wniosków dotyczących pracy parafialnej.

Menu