K R Ą G   B I B L I J N Y  P A R A F I I
św. Michała Archanioła:

– jest spotkaniem wszystkich zainteresowanych słuchaniem i czytaniem Słowa Bożego, którzy nie czują się dość przygotowani, by zgłębiać je samodzielnie;

– stwarza przestrzeń, gdzie spotykają się ci wszyscy, którzy chcą usłyszeć co Duch Święty mówi dziś do każdego z nas poprzez Pismo Święte;

– ułatwia wejście w głębszą zażyłość ze Słowem Bożym, ułatwia odkrywanie Boga, który przemawia osobiście do każdego z nas i oczekuje, że przyjmiemy Jego Słowo i odpowiemy na nie swoją miłością;

– jest miejscem gdzie czytamy oraz rozważamy słowa Boga;

– jest czasem, gdzie bardziej otwieramy siebie na usłyszane słowo Boże;

– jest miejscem gdzie Bóg w szczególny sposób przychodzi do nas i ułatwia zrozumienie co o Nim mówi Pismo Święte.

Celem Kręgu Biblijnego jest:

– ukazanie zainteresowanym w jaki sposób można poznawać Pismo święte jako Słowo Boże;

– nauczenie prostych metod studium biblijnego;

– wprowadzenie do modlitwy Słowem Bożym;

– przygotowanie do pełniejszego uczestniczenia w Mszy Świętej;

– kształtowanie właściwego obrazu Boga;

– lepsze poznawanie siebie.

Zapraszamy również Ciebie!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Harmonogram spotkań Kręgu
na rok 2022/2023

Menu