Parafialna schola młodzieżowa

Co to jest schola?

Schola liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokument soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne, zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać pieśni trudne i wielogłosowe”.
Sama nazwa schola wywodzi się od założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem zastąpiony wielogłosowością.

 

Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.
Zdolności muzyczne, podobnie jak językowe czy matematyczne, są rozłożone w ten sposób, że najwięcej jest osób przeciętnie uzdolnionych, natomiast bardzo mało jest i tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych.

 

By śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

W naszej parafii scholą młodzieżową opiekuje się ks. Andrzej Wachowicz – Proboszcz, zaś prowadzenie scholi przejęli państwo Anna i Paweł Frąk.

 

Aktualnie grupa wykonuje śpiewy w czasie Mszy świętych niedzielnych o godzinie 17:00.

 

Wokaliści:

(w przygotowaniu)

Mini kalendarium:

wrzesień 2012 – zwołanie członków scholi przez księdza wikariusza Huberta Smołkowicza. Stan scholi: 9 osób.

wrzesień 2013 – dołączyły 2 osoby – wokal i gitarzysta

wrzesień 2014 – opiekunem został mianowany ks. wikariusz Sebastian Kolasa.

listopad 2015 – zmiana opiekuna na ks. wikariusza Konrada Rogalę.

kwiecień 2016 – zmiana opiekuna na ks. proboszcza Andrzeja Wachowicza.

 

Schola śpiewała na różnych uroczystościach takich jak: bierzmowanie, wizytacja biskupa czy tez pierwsza Komunia Święta. Pod koniec roku szkolnego jako podsumowanie całego roku pracy wyjeżdżała na wycieczki nad morze, aby odpocząć, a po nich organizowała podsumowujące ognisko, na które zapraszała rodziców oraz ministrantów razem
z ich rodzicami.

Jeśli ty też chcesz sławić Pana Jezusa śpiewem – zgłoś się.

Czekamy również na Ciebie. 🙂

Menu