Świętowanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,

a także w związku z charakterem wypoczynkowym tzw. „długiego weekendu”,
kierując się dobrem duchowym wiernych, na mocy kan. 87 § 1 KPK,
udziela w dniu 31 maja 2024 r
.

wszystkim wiernym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i osobom przebywającym
na terenie diecezji (kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i charakteru pokutnego tego dnia,
z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

 

Z poważaniem
ks. Łukasz Gąsiorowski

 

Menu