I N T E N C J E   M S Z A L N E

26.03.2023 do 2.04.2023

26 MARCA 2023 –  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 8:30 – O błogosławieństwo Boże dla Katarzyny z okazji urodzin.

11:00 – Za śp. † Marię, Józefa (on) Dziemiańczyk.

12:30 – Za śp. † Waltera, Małgorzatę, Romana, Zygmunta, Henryka, Barbarę, Przemysława Skrzoska
oraz Jana Szerszenia.

17:00 – Za śp. † Bronisława Zajączkowskiego i zmarłych z rodziny.

 

9:50 (Samborsko) – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 21).

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27 MARCA 2023 – PONIEDZIAŁEK 

 7:30 – Za śp. † Zofię Rapinowicz.

17:00 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 22)

____________________________________________________________.________________________________________________________________________________________________

28 MARCA 2023 – WTOREK 

 7:30 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 23).

17:00 – Za śp. † Józefa (on) Maziarz (40 rocz. śm.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29 MARCA 2023 – ŚRODA 

 7:30 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 24).

17:00 – Za śp. † Roberta Drogiego (25 rocz. śm.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

30 MARCA 2023  – CZWARTEK 

 7:30 – Za śp. † Janinę, Tomasza Frąk i zmarłych z rodziny.

17:00 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 25)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

31 MARCA 2023  – PIĄTEK 

 7:30 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 26).

17:00 – Za śp. † Stanisławę Czapla (10 rocz. śm.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1 KWIETNIA 2023 – SOBOTA 

 7:30 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 27).

7:30 – Za śp. † Grażyna Kowalska.

18:00 – Za śp. † Romanę (ona) Gortat (2 m-ce po pogrzebie)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 KWIETNIA 2023 – VI NIEDZIELA PALMOWA

 8:30 – Za rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem miłości do Boga i do siebie nawzajem, aby stworzyli w domu klimat prawdziwej wiary i modlitwy.

11:00 – Za śp. † Reginę, Zenobię, Karola, Ryszarda Robaszewskich.

12:30 – Za śp. † Stanisława (on) (23 rocz.śm.), Cecylię (6 rocz. śm.) Przybyłko i zmarłych z rodziny.

17:00 – Za śp. † Teresę Marię KIHAN (greg 28).

 

9:50 (Samborsko) – Za śp. † Helenę Rudnik (2 rocz.śm.), Juliana, Bogdana, Michała, Jana, Zofię Łabuz,
Stanisława (on) Goworek

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menu