INTENCJE RÓŻAŃCOWE – czerwiec 2022

Róża 1O błogosławieństwo Boże i opiekę św. Patronów dla naszej diecezji – w 50 rocznicę jej utworzenia.

Róża 2O błogosławieństwo Boże i potrzebne Łaski dla osób konsekrowanych z prośbą o nowe święte powołania do Zgromadzenia sióstr Opatrzności Bożej.

Róża 3Za ludzi pracujących, aby święty Józef był dla nich wzorem uczciwości i rzetelnego wykonywania powierzonych im obowiązków.

Róża 4O umocnienie dla duszpasterzy z naszej parafii, aby wierni powołaniu, razem z Marią ufnie szli za Chrystusem (int. stała).

Róża 5Za młodzież naszej parafii, która przystąpiła do sakramentu bierzmowania, aby każdego dnia była otwarta na działanie Ducha Świętego.

Róża 6O łaskę nawrócenia i dobrą spowiedź dla trwających w grzechach ciężkich.

Róża 7Za spowiedników, rekolekcjonistów i kierowników duchowych, aby owocnie wspomagali wiernych w kierowaniu ich serc ku Bogu i przemianie ich życia.

Róża 8Samborsko O pokój na Ukrainie, na świecie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach.

Róża 9Za wszystkich członków żywego różańca o potrzebne Łaski w krzewieniu modlitwy Różańcowej w naszej parafii.

Róża 10Różaniec rodziców za dzieci.

Róża 11Różaniec rodziców za dzieci.

Róża 12Męska – O nowej święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne do naszej diecezji (int. stała).

Róża 13Różaniec rodziców za dzieci.

Róża 14Za rodziców dzieci pierwszokomunijnych, aby troszczyli się dalej o życie Duchowe i sakramentalne swoich dzieci.

Róża 15Dziecięcy Różaniec misyjny.

Menu