JUBILEUSZ 30-LECIA

KAPŁAŃSTWA KS. PROBOSZCZA I KAPŁANÓW Z KURSU

Księża – rocznik święceń 1993 można by powiedzieć to rocznik papieski. Na kursie wstępnym do seminarium było nas 43 kandydatów, lecz rozpoczęło 1 rok studiów już trochę mniej. Rozpoczynaliśmy formację filozoficzną w tzw. „Baraku” (obecnie dom rekolekcyjny – CEF),
a obok budowało się seminarium. Ks. Kardynał Nominat Ignacy Jeż chciał mieć swoje seminarium i dążył ze wszystkich sił, by jak najszybciej powstało w naszej diecezji.  

Nasz rocznik był święcony przez śp. Bpa Czesława Domina w 29 maja 1993 roku ( 19 kapłanów ). Dziś praktycznie wszyscy są proboszczami (jeden kapłan jest rezydentem i pracuje przy parafii w Szczecinku).

Wielu kapłanów pełniło i pełni wiele odpowiedzialnych funkcji w diecezji: w Seminarium – jako wicerektor, wykładowcy, Ojcowie Duchowni, w Kurii – duszpasterz rodzin, kustosz Sanktuarium w Skrzatuszu, w Moderator Diecezjalny Oazy, Moderator Domowego Kościoła, duszpasterz Żywego Różańca itd.

Naszym patronem jest św. Franciszek z Asyżu i mamy specjalną modlitwę kursową.

Do Seminarium przyjmowali nas ks. Rektor ks. prałat Marian Subocz i wice- rektorem ks. Antoni Kloska.
W dniu święceń Rektorem był ks. Zdzisław Kroplewski.

Ojcem duchownym na I i II roku był ks. Mateusz Krzywicki, później był O. Ludwik Chodzidło, do którego dołączył i poprowadził nam rekolekcje przed święceniami kapłańskimi – ksiądz krakowski O. Jan Nowak.

Prefekci – ks. Andrzej Korpusik i ks. Tadeusz Wilk.

Dziś przyjechali ci, którzy mogli (jeden ksiądz przebywa obecnie w szpitalu); inni łączą się z nami w modlitwie.

    1. Ks. Jarosław Aleksandrowicz – prob. Z Głobina

2.Ks. Józef Ciupiński – proboszcz z Rymania

3. Ks. Piotr Górecki – proboszcz ze Starego Wierzchowa

4. Ks. Jarosław Gruba – proboszcz z Dźwierszna Wielkiego (diec. bydgoska)

5. Ks. Andrzej Hryckowian – proboszcz z Koszalina

6. Ks. Dariusz Jaślarz – proboszcz z Manowa

7. Ks. Jerzy Knap – proboszcz z Tarnówki

8. Ks. Jacek Lewiński – proboszcz ze Szczecinka

9. Ks. Czesław Łącki – proboszcz z Marcinkowic

10. Ks. Andrzej Malczyński – proboszcz z Koczały

11. Ks. Grzegorz Marciszewicz – proboszcz z Sławoborza

12. Ks. Stanisław Mikos – proboszcz z Robunia

13. Ks. Stanisław Stoltman – proboszcz z Żelichowa

14. Ks. Stanisław Szczepanek – pomoc duszp. ze Szczecinka

15. Ks. Andrzej Wachowicz – proboszcz z Jastrowia

16. Ks. Zbigniew Woźniak – proboszcz z Sarbonowa

17. Ks. Stanisław Wrona – proboszcz z Dobiesławia

Ks. Jerzy Dalak – proboszcz z Tuczna

 

Menu