Międzynarodowy Festiwal Organowy w Koszalinie,

po raz pierwszy i miejmy nadzieję, że od teraz w sposób cykliczny, uzupełnił listę koncertów o Jastrowie. Staraniem dyrektora artystycznego prof. dr hab. Bogdana Narlocha, dyrektor Ośrodka Kultury w Jastrowiu
Pani Karoliny Frączek i proboszcza parafii ks. dr Andrzeja Wachowicza jako 56-ta edycja MFO w 2022 roku urosła do 36 koncertów
w 11 kościołach diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W Jastrowiu, w ramach formuły „organy plus” wystąpiła w koncercie Ewa Bąk
na co dzień prowadząca działalność artystyczną w Bielsko-Białej oraz męski zespół wokalny Kalophonia z Ukrainy pod dyrekcją
Tarasa Grudovyja.

Recital organowy Pani Ewy Bąk z pomocą samego dyrektora artystycznego festiwalu, jako registratora, obejmował utwory Gordona Balcha Nevina (Toccata), Percy Fletchera (Fountein Reverie), Jamesa Rogersa (Scherzoso) i Polibio Fumagalliego (Marcia brillante).

Goście ze Lwowa wprowadzili słuchaczy w klimat prawosławnych śpiewów cerkiewnych. Był to przekrój historyczny przez różne style
i sposoby uzupełniania śpiewem prowadzonych liturgii w cerkwiach Ukrainy XVI – XXI wieku. W składzie zespołu wokalnego Kalophonia wystąpiło siedmiu artystów sceny lwowskiej, o których Andrzej Zborowski – konferansjer, powiedział: „ludzki głos, męski, uważany jest za jeden z najdoskonalszych instrumentów muzycznych na świecie”. Wykonali wybrane utwory z Irmologionu Supraskiego (XVI w.), Irmologionu Przemysko-Uniewskiego (XVII w.), śpiewy wielogłosowe z Ławry Kijowsko-Peczerskiej i Ławry Poczajiwskiej
oraz kompozycje Mychajła Werbyćkyjego, Mykoła Łysenki i Dymitra Bortniańskiego

Na zakończenie koncertu dyrygent chóru Taras Grudovyj podziękował za trud i solidarność udzieloną Ukrainie, a zespół wykonał pieśń Bogurodzicę.

Koncert w Jastrowiu odbył się w czwartek 11 sierpnia 2022 roku, a cały festiwal trwał od 1 lipca do 26 sierpnia 2022 roku.

Krzysztof Nagórski

Menu