I  S  K  R  A 

B O Ż E G O   M I Ł O S I E R D Z I A
KORONKA NA ULICACH MIAST ŚWIATA
Jastrowie – Plac św. Jana Pawła II godz. 15:00

Menu