Diecezja koszalińsko – kołobrzeska zajmuje obszar 14 640 km na terenie czterech województw: lubuskiegopomorskiegowielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Zamieszkuje ją około 912 tys. mieszkańców, w tym około 833 tys. katolików.

 

Pod względem administracyjnym diecezja jest podzielona na 24 dekanaty oraz 220 parafii. 199 parafii prowadzonych jest przez księży diecezjalnych, 19 przez księży zakonnych oraz 2 to parafie wojskowo – cywilne.

 

W diecezji istnieje 217 kościołów parafialnych – w tym 11 w budowie. Natomiast kościołów filialnych jest 337 – w tym 4 w budowie, a punktów odprawiania Mszy Świętych 81.

 

Do diecezji inkardynowanych jest 474 księży. Pośród nich jest proboszczów 196 (diecezjalnych inkardynowanych), 2 (diecezjalnych nieinkardynowanych), 19 (zakonnych), 2 (wojskowych). Wikariuszy 121 (diecezjalnych) oraz 10 (zakonnych). 8 księży do pomocy w duszpasterstwie, 5 księży studentów, 2 księży misjonarzy, 55 księży emerytów i rencistów oraz 23 księży pełniących posługę poza granicami diecezji.

 

Ponadto w diecezji funkcjonuje 11 męskich oraz 27 żeńskich instytutów życia konsekrowanego. Wśród nich jest 123 księży zakonnych oraz 246 sióstr zakonnych.

 

Pierwszym biskupem naszej diecezji był śp. Kardynał elekt Ignacy Jeż (1972 – 1992), a jego następcami: śp. biskup Czesław Domin (1992 – 1996), biskup Marian Gołębiowski (1996 – 2004), biskup Kazimierz Nycz (2004 – 2007).

 

Obecnie ordynariuszem diecezji jest biskup Edward Dajczak – od roku 2007. W posłudze biskupiej pomaga mu obecnie biskup Krzysztof Zadarko – od roku 2009 oraz biskupi seniorzy Tadeusz Werno i Paweł Cieślik .

Menu