Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i namówił do buntu część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić przeciwko niemu z okrzykiem „Któż jak Bóg”.

 

Posiadacz Kluczy do Nieba, Anioł Żalu, Prawości, Litości i Uświęcenia Duszy uważany jest za największego ze wszystkich aniołów w religiach żydowskich, chrześcijańskich i muzułmańskich. Na kartach Pisma Świętego wspominany jest pięciokrotnie. W Księdze Daniela został określony jak jeden z przedniejszych książąt nieba, św. Jan w Apokalipsie stawia go na czele duchów niebieskich, walczącego z Szatanem, a św. Juda Apostoł podaje, że Michał był tym, który strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci.

 

Archanioł Michał to anioł sądu i Bożych kar, ale też Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy uważają, że Bóg powierza mu zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za ludźmi, jest aniołem stróżem ludu chrześcijańskiego, stoi u wezgłowia umierających, którym następnie towarzyszy w drodze do wieczności, broni przed siłami zła.

 

Przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, z wagą do odmierzania dobrych uczynków lub jako wojownik w zbroi, z mieczem i oszczepem oraz tarczą z napisem: „Quis ut Deus” („Któż jak Bóg”), z Szatanem w postaci smoka u nóg lub skrępowanego. Najstarszy jego wizerunek, jaki dochował się do naszych czasów, to pochodząca z VI wieku płaskorzeźba, która obecnie znajduje się w British Museum, oraz mozaika w Rawennie w kościele św. Apolinarego z VI wieku. Najsławniejszą budowlą wzniesioną ku jego czci jest kościół i klasztor na Mont Saint-Michel we Francji oraz sanktuarium na Monte Sant’Angelo we Włoszech.

 

W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie i żeńskie, założone przez bł. Bronisława Markiewicza – michalici i michalitki. O wielkiej czci do św. Michała w Polsce świadczy bardzo wielka liczba kościołów pod jego wezwaniem – jest ich prawie 350. Jego obraz znajduje się w herbach 11 miast, a aż 222 miejscowości jego imieniu zawdzięcza swoją nazwę.

 

Michał Archanioł jest patronem złotników, szlifierzy i rytowników, policjantów i żołnierzy, mierniczych, radiologów, aptekarzy, krawców, szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy, kupców, konstruktorów wag, pracowników banków, szermierzy i małych dzieci. Patronuje także dobrej śmierci. Wzywany jest również podczas burz z błyskawicami i niepogody. Opiekuje się pielgrzymami i przybyszami, daje wsparcie wszystkim, którzy znajdują się w ucisku.

 

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

oprac. Małgorzata Sękalska

„Głos Ojca Pio” [73/1/2012]

Menu