Pasterka i pastorałka a cappella
na dwa głosy w wykonaniu

ks. Proboszcza i ks. Wikariusza

Kliknij obrazek,  a słyszysz

Menu