Zachęcamy do zapisywania się
na
P i e l g r z y m k ę  d o  W ł o c h.

Pielgrzymka do Włoch z programem

TERMIN: 23.06. – 01.07.2024

KONTO PIELGRZYMKOWE

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
ul. POZNAŃSKA 44; 64-915 Jastrowie
Numer rachunku :    28 8935 0009 0000 0723 2000 0020

Menu