Stan prac remontowych i ich przebieg

Są na ukończeniu prace remontowe elewacji wschodniej kościoła i prezbiterium.
Odnowiono również figurę Matki Bożej na elewacji.
Do remontu pozostanie nam tylko elewacja frontalna przy wejściu głównym do kościoła.

 

Menu