PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE na POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

to program współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS ( EFS+)
oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących,
a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Informacje nt. wszystkich Punktów Wydawania Żywności
znajdziesz na stronie Caritas
w zakładce „Gdzie uzyskać Pomoc”:
https://caritas.pl/fepz/#gdzie-uzyska-pomoc 

Menu