Ruszyła już rekrutacja do Bursy
im. św. Stanisława Kostki w Szczecinku
na rok szkolny 2022/2023.
Po odejściu absolwentów będzie w tym roku
12 wolnych miejsc dla nowych kandydatów.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Kandydatami do Bursy są wyłącznie chłopcy, którzy podejmują naukę w jednej ze szczecineckich szkół średnich a musieliby dojeżdżać do szkoły. Wybór szczecineckich szkół i proponowanych przez nie kierunków kształcenia jest dość spory i są to zarówno technika, licea jak i szkoły branżowe – linki do szkół znajdują się na w zakładce http://www.bursa.szczecinek.caritas.pl/szkoly <<link>>.
W Szczecinku jest również liceum katolickie z bardzo wysokim poziomem nauczania i zdawalności matur.

Jako placówka opiekuńczo wychowawcza pod nadzorem Kuratorium Oświaty, Bursa jest miejscem wychowania i rozwijania umiejętności dla osób, którym zależy na nauce. Warto proponować to miejsce chłopcom, którym zależy na rozwinięciu skrzydeł. Jest to też dobre miejsce dla dojrzewania w środowisku sprzyjającym wierze, a nawet odkryciu powołania kapłańskiego – z Bursy wyszło już siedmiu księży.

Nasz dom stawia na wartości i wymagania oraz proces grupowy. Bursa ma swój własny program wychowawczy na każdy rok pobytu w Bursie, obejmujący sferę fizyczną (sport: hala, basen, siłownia, turnieje międzyinternackie itp.), intelektualną (nauka, współpraca ze szkołami i poradnią pedagogiczną), społeczną (formacja w grupach, program profilaktyczny) i duchową (praktyki religijne: modlitwa, spowiedź, Eucharystia, konferencje, rekolekcje). W życie codzienne wpisane są też zajęcia uczące samodzielności i samorządności.

Bursa oferuje bardzo dobre warunki bytowe, organizację czasu, troskliwą opiekę i całodobowe wyżywienie. Opłata za pobyt z pełnym wyżywieniem, to symboliczne 200 zł miesięcznie.

Wstępnego zgłoszenia do Bursy kandydaci dokonują
przez formularz elektroniczny, umieszczony
na stronie internetowej Bursy

www.bursa.szczecinek.caritas.pl –
przycisk FORMULARZ ZGŁOSZENIA. <<link>>

Pozdrawiam

ks. Zbigniew Woźniak
dyrektor Bursy im. św. Stanisława Kostki w Szczecinku

tel. 602 808 900
e-mail: zwozniak@caritas.pl

Menu