Dofinansowanie
z Funduszu Kościelnego

przy pracach konserwatorsko-
remontowych elewacji kościoła w 2023r

Menu