Bóg nie jest daleko od każdego z nas.

W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy,
jak niektórzy z waszych poetów powiedzieli,
„Jesteśmy Jego potomstwem”.
Św. Paweł

Menu